☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
O B W I E S Z C Z E N I E o sporządzonym projekcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej, składającej się z linii kablowych 0,4 kV oraz złącza kablowego 0,4 kV. Lokalizacja inwestycji: Gmina Ełk, obręb geodezyjny 47- Sordachy, działki nr ewid.: 50/8, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, plik 2021-12-08 13:21:10 UTWORZENIE
ZARZĄDZENIE nr 172/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 24.11.2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego plik 2021-12-08 08:24:15 MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 173/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego plik 2021-12-08 08:24:14 MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE nr 172/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 24.11.2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego plik 2021-12-08 08:24:06 MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE nr 174/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Mącze, gm. Ełk plik 2021-12-08 08:24:06 MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE nr 172/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 24.11.2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego plik 2021-12-08 08:23:58 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 175/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 30.11.2021 r. w sprawie ustanowienia Medalu i Statuetki Wójta Gminy Ełk plik 2021-12-08 08:23:58 MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE nr 172/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 24.11.2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego plik 2021-12-08 08:23:51 MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 177/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 02 grudnia 2021r. w sprawie powołania Grupy Sterującej oraz Kadry zarządzającej projektem pn.”ECO ZIT Gmina Ełk”. plik 2021-12-08 08:23:50 MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE nr 172/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 24.11.2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego plik 2021-12-08 08:23:41 UTWORZENIE
ZARZĄDZENIE Nr 177/2021 Wójta Gminy Ełk z dnia 02 grudnia 2021r. w sprawie powołania Grupy Sterującej oraz Kadry zarządzającej projektem pn.”ECO ZIT Gmina Ełk”. plik 2021-12-08 08:19:16 UTWORZENIE
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. Lokalizacja inwestycji: Gmina Ełk, obręb geodezyjny 42 – Rożyńsk, działka nr ewid.: 5/11. plik 2021-12-07 11:39:27 UTWORZENIE
ZAWIADOMIENIE o utrzymaniu w mocy postanowienia własnego z dnia 6 maja 2021 r., znak DOOŚ-WDŚZIL.420.30.2020.KB.1, odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie z dnia 19 września 2019 r., znak WOOŚ.4222.2.2019.JC.14, uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia w związku z ponownym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) - zadanie nr 3: odcinek wzeł Wysoki - m. Raczki, od km 42+765,51 do km 62 + 936,02 plik 2021-12-07 08:58:36 UTWORZENIE
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 295, 297/1, 432, 434, 436, 437, 438, 440 - obręb Grabnik, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko- mazurskie plik 2021-12-07 08:50:34 UTWORZENIE
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr Eł/009/21 z 18.03.2021 r., znak: WIN-II.7840.2.39.2020 o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze, Etap A1: Ełk (bez stacji) - Wydminy (ze stacją) wraz z elektryfikacją od km 103,706 do km 133,300, w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją” plik 2021-12-07 08:38:33 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 9777154