• plik pdf - Uchwała nr V/39/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Ełk dotyczącego przekazania do realizacji prowadzenia w roku szkolnym 2010/2011 zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów - mieszkańców Gminy Ełk uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk Uchwała nr V/39/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Ełk dotyczącego przekazania do realizacji prowadzenia w roku szkolnym 2010/2011 zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów - mieszkańców Gminy Ełk uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk
  (31.27 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:19:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:23:50)
 • plik pdf - Uchwała nr V/38/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr I/4/2010 r. z dnia 2 grudnia 2010 r. Rady Gminy Ełk w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk Uchwała nr V/38/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr I/4/2010 r. z dnia 2 grudnia 2010 r. Rady Gminy Ełk w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk
  (31.02 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:19:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:20:43)
 • plik pdf - Uchwała nr V/37/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr I/1/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. Rady Gminy Ełk w sprawie ustalenia regulaminu Głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Ełk Uchwała nr V/37/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr I/1/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. Rady Gminy Ełk w sprawie ustalenia regulaminu Głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Ełk
  (34.42 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:09:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:18:49)
 • plik pdf - Uchwała nr V/36/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie reprezentowania Gminy Ełk w Zgromadzeniu Związku Miedzygminnego Uchwała nr V/36/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie reprezentowania Gminy Ełk w Zgromadzeniu Związku Miedzygminnego "Gospodarka Komunalna" oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2010-2014
  (42.47 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:09:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:16:52)
 • plik pdf - Uchwała nr V/35/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Uchwała nr V/35/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  (48.17 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:09:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:14:52)
 • plik pdf - Uchwała nr V/34/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ełk na 2011 rok. Uchwała nr V/34/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ełk na 2011 rok.
  (574.88 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Powązka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:09:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:13:25)
 • plik pdf - Uchwała nr V/33/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 Uchwała nr V/33/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
  (59.27 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:09:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:11:12)
 • plik pdf - Uchwała nr V/32/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr V/32/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2010 r.
  (1.34 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-05 14:10:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-05 14:24:33)
 • plik pdf - Uchwała nr V/31/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy na 2011 r. Uchwała nr V/31/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy na 2011 r.
  (1.5 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-17 13:21:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-17 13:22:25)
 • plik pdf - Uchwała nr V/30/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2011 - 2015 Uchwała nr V/30/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2011 - 2015
  (7.44 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-17 10:40:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-17 10:42:38)
 • plik pdf - Uchwała nr V/29/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Uchwała nr V/29/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  (26.77 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:03:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:08:21)
 • plik pdf - Uchwała nr V/28/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Uchwała nr V/28/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  (25.69 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:03:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-10 08:06:41)
 • plik pdf - Uchwała nr IV/27/2010 z dn. 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ełk Uchwała nr IV/27/2010 z dn. 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ełk
  (44.96 KB)
  Wytworzył:
  Danuta Popowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-05 14:26:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-05 14:32:14)
 • plik pdf - Uchwała nr IV/26/2010 z dn. 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Związkowi Międzygminnemu Uchwała nr IV/26/2010 z dn. 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Związkowi Międzygminnemu "Gospodarka Komunalna" w Ełku na dofinansowanie inwestycji pn. ?Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku?.
  (45.28 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-05 14:26:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-05 14:30:35)
 • plik pdf - Uchwała nr IV/25/2010 z dn. 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr IV/25/2010 z dn. 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 r.
  (1.21 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-05 14:26:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2011-01-05 14:28:17)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/24/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Uchwała Nr II/24/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  (36.5 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:30:41)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/23/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Uchwała Nr II/23/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  (35.64 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:31:05)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/22/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działke o nr ewid. 125/7, Gmina Ełk. Uchwała Nr II/22/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działke o nr ewid. 125/7, Gmina Ełk.
  (1.35 MB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:55:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:28:05)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/21/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewid. 134, Gmina Ełk Uchwała Nr II/21/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewid. 134, Gmina Ełk
  (678.38 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:55:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:26:31)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/20/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Chruściele, obejmującego działkę o nr ewid. 410, Gmina Ełk Uchwała Nr II/20/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Chruściele, obejmującego działkę o nr ewid. 410, Gmina Ełk
  (1.06 MB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:55:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:24:18)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/19/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, działek 125/7 i 134 w obrębie Bartosze i działki 410 w obrębie Chruściele Uchwała Nr II/19/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, działek 125/7 i 134 w obrębie Bartosze i działki 410 w obrębie Chruściele
  (477.12 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:55:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:22:38)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/18/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Uchwała Nr II/18/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
  (512.44 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:55:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:32:30)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/17/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk Uchwała Nr II/17/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk
  (120.66 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:55:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:19:01)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/16/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 rok Uchwała Nr II/16/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 rok
  (1.36 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:55:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:17:54)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/15/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/575/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Ełckiemu Uchwała Nr II/15/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/575/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Ełckiemu
  (39.48 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:54:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:34:32)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/14/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/351/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ełk na lata 2006-2013 Uchwała Nr II/14/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/351/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ełk na lata 2006-2013
  (26.18 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:54:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:35:20)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/13/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. uchylająca uchwałę Nr XV/114/2007 w sprawie cen za przejazdy autobusami komunikacji gminnej na terenie Gminy Ełk Uchwała Nr II/13/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. uchylająca uchwałę Nr XV/114/2007 w sprawie cen za przejazdy autobusami komunikacji gminnej na terenie Gminy Ełk
  (37.82 KB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:54:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:36:01)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/12/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/331/08 Rady Gminy Ełk z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie objęcia udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Kominikacji Sp. z o.o. w Ełku Uchwała Nr II/12/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/331/08 Rady Gminy Ełk z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie objęcia udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Kominikacji Sp. z o.o. w Ełku
  (37.92 KB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:54:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:36:44)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/11/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej Uchwała Nr II/11/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej
  (54.71 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Banach
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:54:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:06:44)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/10/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr II/10/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  (110.81 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Banach
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:54:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:05:39)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/9/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała Nr II/9/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  (68.7 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Bondarow
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:54:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:04:31)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/8/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia diety Przewodniczącego Rady gminy Ełk i diet radnych Uchwała Nr II/8/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia diety Przewodniczącego Rady gminy Ełk i diet radnych
  (25.54 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:54:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:03:14)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/7/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ełk Uchwała Nr II/7/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ełk
  (35.48 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:54:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:02:55)
 • plik pdf - Uchwała Nr II/6/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Ełk Uchwała Nr II/6/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Ełk
  (66.17 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-03
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 12:54:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-14 13:02:38)
 • plik pdf - Nr I/5/2010 z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk Nr I/5/2010 z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk
  (33.99 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-02
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-10 13:57:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-20 14:31:54)
 • plik pdf - Nr I/4/2010 z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk. Nr I/4/2010 z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk.
  (283.4 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-02
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-10 13:57:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-20 14:31:34)
 • plik pdf - Nr I/3/2010 z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk Nr I/3/2010 z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk
  (35.13 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-02
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-10 13:57:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-20 14:31:21)
 • plik pdf - Nr I/2/2010 z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Ełk Nr I/2/2010 z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Ełk
  (35.59 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-02
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-10 13:57:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-20 14:31:00)
 • plik pdf - Nr I/1/2010 z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Ełk Nr I/1/2010 z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Ełk
  (260.35 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-12-02
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-10 13:57:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-12-20 14:30:22)

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij