• plik pdf - Uchwała nr LXXXIV/692/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 rok Uchwała nr LXXXIV/692/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 rok
  (1.46 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-11-09
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 13:05:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 13:16:20)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIV/691/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/575/2010 r. Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Ełckiemu Uchwała nr LXXXIV/691/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/575/2010 r. Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Ełckiemu
  (40.41 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-11-09
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 13:05:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 13:15:28)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIV/690/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 31 Nowa Wieś Ełcka, obejmującego działkę nr 257 Uchwała nr LXXXIV/690/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 31 Nowa Wieś Ełcka, obejmującego działkę nr 257
  (533.02 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-11-09
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 13:05:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 13:12:22)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIV/689/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchylenia w części i zmiany zapisów uchwały Nr XXI/185/2004 r. Rady Gminy Ełk z dn. 26 sierpnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego istniejące składowisko odpadów wraz z przyległymi do niego gruntami w promieniu 300m we wsi Siedliska oraz dla całego pozostałego obrębu geodezyjnego wsi Siedliska, gmina Ełk Uchwała nr LXXXIV/689/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchylenia w części i zmiany zapisów uchwały Nr XXI/185/2004 r. Rady Gminy Ełk z dn. 26 sierpnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego istniejące składowisko odpadów wraz z przyległymi do niego gruntami w promieniu 300m we wsi Siedliska oraz dla całego pozostałego obrębu geodezyjnego wsi Siedliska, gmina Ełk
  (88.87 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-11-09
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 13:05:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 13:10:08)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIV/688/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Ełk Uchwała nr LXXXIV/688/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Ełk
  (166.45 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-11-09
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 13:05:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 13:07:13)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIII/687/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, na terenach położonych w obrębie Płociczno Uchwała nr LXXXIII/687/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, na terenach położonych w obrębie Płociczno
  (103.08 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-10-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:29:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:42:57)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIII/686/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach Uchwała nr LXXXIII/686/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach
  (220.08 KB)
  Wytworzył:
  Krzysztof Łapiński
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-10-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:29:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:37:48)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIII/685/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Straduny, Gmina Ełk Uchwała nr LXXXIII/685/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Straduny, Gmina Ełk
  (128.1 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-10-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:29:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:34:39)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIII/684/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie utworzenia wydzielanego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Ełk Uchwała nr LXXXIII/684/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie utworzenia wydzielanego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Ełk
  (80.62 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-10-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:29:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:33:13)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIII/683/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 rok Uchwała nr LXXXIII/683/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 rok
  (1.56 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-10-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:29:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:31:35)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIII/682/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr LXVIII/570/2010r. z dn. 29 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ełk zadania w zakresie udzialania porad mieszkańcom gminy Ełk w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełk na 2010 rok Uchwała nr LXXXIII/682/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr LXVIII/570/2010r. z dn. 29 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ełk zadania w zakresie udzialania porad mieszkańcom gminy Ełk w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełk na 2010 rok
  (41.04 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Powązka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-10-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:16:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:28:07)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIII/681/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr LXXXIII/681/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  (55.16 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-10-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:16:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:24:58)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIII/680/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki, gmina Ełk ( dz.nr 99 ) Uchwała nr LXXXIII/680/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki, gmina Ełk ( dz.nr 99 )
  (528.21 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-10-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:16:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:23:22)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIII/679/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Chruściele, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewid. 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5 Uchwała nr LXXXIII/679/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Chruściele, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewid. 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5
  (104.83 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-10-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:16:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:46:36)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXIII/678/2010 z dn. 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, na terenie położonym w obrębie Chruściele Uchwała nr LXXXIII/678/2010 z dn. 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, na terenie położonym w obrębie Chruściele
  (98.93 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-10-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:16:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-11-15 12:18:42)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXII/677/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ełk do Uchwała nr LXXXII/677/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ełk do "Stowarzyszenia powiatów, miast i gmin Ełk - Gołdap - Olecko"
  (32.65 KB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-09-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:19:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:30:30)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXII/676/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Uchwała nr LXXXII/676/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.
  (48.09 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-09-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:19:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:29:04)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXII/675/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr LXXXII/675/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2010 r.
  (1.44 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-09-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:19:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:28:07)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXII/674/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Uchwała nr LXXXII/674/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
  (140.81 KB)
  Wytworzył:
  Bożenna Powązka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-09-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:19:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:26:36)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXII/673/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Sajzy, gm. Ełk. Uchwała nr LXXXII/673/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Sajzy, gm. Ełk.
  (102.93 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-09-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:17:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:25:06)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXII/672/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, gm. Ełk. Uchwała nr LXXXII/672/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, gm. Ełk.
  (114.02 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-09-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:17:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:23:57)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXII/671/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na terenie położonym w obrębie Płociczno dz. o nr ewid. 36. Uchwała nr LXXXII/671/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na terenie położonym w obrębie Płociczno dz. o nr ewid. 36.
  (290.26 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-09-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:17:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:22:49)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXII/670/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, dz. nr 54/1, gm. Ełk. Uchwała nr LXXXII/670/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, dz. nr 54/1, gm. Ełk.
  (572.14 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-09-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:17:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:21:43)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXII/669/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mołdzie, obejmującego dz. o nr ewid. 14/2 Uchwała nr LXXXII/669/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mołdzie, obejmującego dz. o nr ewid. 14/2
  (601.5 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-09-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:17:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-10-01 13:20:39)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/668/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji powiatowi Ełckiemu Uchwała nr LXXXI/668/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji powiatowi Ełckiemu
  (42.82 KB)
  Wytworzył:
  Grzegorz Sawicki
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:43:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:44:39)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/667/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji powiatowi Ełckiemu Uchwała nr LXXXI/667/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji powiatowi Ełckiemu
  (39.8 KB)
  Wytworzył:
  Grzegorz Sawicki
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:32:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:43:38)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/666/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr LXXXI/666/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2010 r.
  (1.45 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:32:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:42:36)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/665/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Uchwała nr LXXXI/665/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  (124.74 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:32:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:39:00)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/664/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ełk Uchwała nr LXXXI/664/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ełk
  (172.86 KB)
  Wytworzył:
  Danuta Kowalewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:32:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:37:41)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/663/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barany lata 2010- 2017 Uchwała nr LXXXI/663/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barany lata 2010- 2017
  (1.82 MB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:32:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:34:45)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/662/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Straduny lata 2010-2017 Uchwała nr LXXXI/662/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Straduny lata 2010-2017
  (2.51 MB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:09:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:35:07)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/661/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. uchylająca uchwałę nr LXIX/577/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Straduny Uchwała nr LXXXI/661/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. uchylająca uchwałę nr LXIX/577/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Straduny
  (32.09 KB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:09:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:15:09)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/660/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. uchylająca uchwałę nr LXXVIII/606/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barany Uchwała nr LXXXI/660/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. uchylająca uchwałę nr LXXVIII/606/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barany
  (31.31 KB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:09:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:13:32)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI658/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania im. księdza Jerzego Popiełuszki Gimnazjum Uchwała nr LXXXI658/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania im. księdza Jerzego Popiełuszki Gimnazjum
  (31.25 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:09:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:11:44)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/657/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania imienia Lecha Aleksandra Kaczyńskiego Szkole Podstawowej w Chełchach Uchwała nr LXXXI/657/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania imienia Lecha Aleksandra Kaczyńskiego Szkole Podstawowej w Chełchach
  (32.24 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:09:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:10:25)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/656/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej w innej formie wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej wsi Ełckiej Uchwała nr LXXXI/656/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej w innej formie wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej wsi Ełckiej
  (241.62 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 10:58:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:05:57)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/655/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała nr LXXXI/655/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej
  (68.95 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 10:58:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:04:20)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/654/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała nr LXXXI/654/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Ełckiej
  (56.48 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 10:58:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:02:21)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/653/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu p.n. Uchwała nr LXXXI/653/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu p.n. "Podgrodzie" k/Ełku
  (725.14 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 10:58:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:01:26)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXXI/652/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dz. nr 148/2 i 149 we wsi Straduny Uchwała nr LXXXI/652/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dz. nr 148/2 i 149 we wsi Straduny
  (100.99 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-08-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 10:58:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-09-06 11:00:05)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/651/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do reprezentowania Rady Gminy Uchwała nr LXXX/651/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do reprezentowania Rady Gminy
  (27.63 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:43:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:57:07)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/650/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/575 2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Ełckiemu. Uchwała nr LXXX/650/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/575 2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Ełckiemu.
  (39.98 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:43:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:56:35)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/649/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Stradunach do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach. Uchwała nr LXXX/649/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Stradunach do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach.
  (38.07 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:43:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:55:04)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/648/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXIX/634/2010 Rady Gminy Ełk w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej Uchwała nr LXXX/648/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXIX/634/2010 Rady Gminy Ełk w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej
  (29.52 KB)
  Wytworzył:
  Nadzieja Michniewicz
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:43:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:54:36)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/647/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, obejmującego działki o nr ewid. 17/1 oraz 17/2, Gmina Ełk. Uchwała nr LXXX/647/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, obejmującego działki o nr ewid. 17/1 oraz 17/2, Gmina Ełk.
  (100.56 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:43:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:53:31)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/646/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, Gmina Ełk. Uchwała nr LXXX/646/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, Gmina Ełk.
  (99.01 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:43:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:52:58)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/645/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie wezwania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie: Rozporządzenia nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, Rozporządzenia nr 154 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, Rozporządzenia nr 155 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Legi. Uchwała nr LXXX/645/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie wezwania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie: Rozporządzenia nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, Rozporządzenia nr 154 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, Rozporządzenia nr 155 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Legi.
  (150.32 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:43:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:52:18)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/644/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Uchwała nr LXXX/644/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
  (85.4 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:42:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:51:31)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/643/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr LXXX/643/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2010 r.
  (1.62 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:42:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:50:56)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/642/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/232/08 Rady Gminy Ełk z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach. Uchwała nr LXXX/642/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/232/08 Rady Gminy Ełk z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.
  (53.61 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Gajewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:42:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:50:15)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/641/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Chełchy - Czaple. Uchwała nr LXXX/641/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Chełchy - Czaple.
  (1.91 MB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:42:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-08-03 12:45:56)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/640/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Regiel. Uchwała nr LXXX/640/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Regiel.
  (1.53 MB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:42:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:48:27)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/639/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk w obrębie Ełk ? b. POHZ. Uchwała nr LXXX/639/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk w obrębie Ełk ? b. POHZ.
  (677.78 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:41:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:47:33)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/638/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Regiel (dz. nr ewid. 94/2 i 94/3). Uchwała nr LXXX/638/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Regiel (dz. nr ewid. 94/2 i 94/3).
  (106.77 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:41:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:46:58)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/637/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na terenie położonym w obrębie Regiel. Uchwała nr LXXX/637/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na terenie położonym w obrębie Regiel.
  (104.72 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:41:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:46:22)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/636/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwała nr LXXX/636/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  (36.13 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:41:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:45:28)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXX/635/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwała nr LXXX/635/2010 z dn. 23 lipca 2010 r. w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  (35.16 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:41:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-28 09:44:47)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/342010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej. Uchwała nr LXXIX/342010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej.
  (30.38 KB)
  Wytworzył:
  Nadzieja Michniewicz
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:29:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:41:32)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/633/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Regiel , gm. Ełk. Uchwała nr LXXIX/633/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Regiel , gm. Ełk.
  (91.05 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:29:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:40:55)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/632/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gmina Ełk stanowiącego działkę o Nr ewid. 88. Uchwała nr LXXIX/632/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gmina Ełk stanowiącego działkę o Nr ewid. 88.
  (136.22 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:29:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:40:26)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/631/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Uchwała nr LXXIX/631/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
  (37.23 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:29:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:39:34)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/630/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr LXXIX/630/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 r.
  (1.51 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:29:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:38:08)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/629/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Ełk. Uchwała nr LXXIX/629/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Ełk.
  (47.38 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:28:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:37:23)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/628/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LXVI/550/2009 z dn. 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nas 2010 r. Uchwała nr LXXIX/628/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LXVI/550/2009 z dn. 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nas 2010 r.
  (91.82 KB)
  Wytworzył:
  Bożenna Powązka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:28:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:36:24)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/627/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach. Uchwała nr LXXIX/627/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach.
  (132.04 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:28:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:35:33)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/626/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach. Uchwała nr LXXIX/626/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach.
  (132.41 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:28:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:35:00)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/625/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Konieczki, obejmującego działki o nr ewid. 92/1 92/19, 92/21 oraz cześć działki Nr ewid. 92/22 Uchwała nr LXXIX/625/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Konieczki, obejmującego działki o nr ewid. 92/1 92/19, 92/21 oraz cześć działki Nr ewid. 92/22
  (82.37 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:28:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:34:21)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/624/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Konieczki, obejmującego działki o nr ewid. 92/1, 92/19, 92/21 oraz cześć działki Nr ewid. 92/22. Uchwała nr LXXIX/624/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Konieczki, obejmującego działki o nr ewid. 92/1, 92/19, 92/21 oraz cześć działki Nr ewid. 92/22.
  (80.19 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:27:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:33:51)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/623/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/475/2009 Rady Gminy Ełk z dn. 26 czerwca 2009 r., Nr LVI/494/2009 z dn. 28 sierpnia 2009 r., Nr LIV/476/2009 z dn. 26 czerwca 2009 r. oraz Nr LVI/495/2009 z dn. 28 sierpnia 2009 r. Uchwała nr LXXIX/623/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/475/2009 Rady Gminy Ełk z dn. 26 czerwca 2009 r., Nr LVI/494/2009 z dn. 28 sierpnia 2009 r., Nr LIV/476/2009 z dn. 26 czerwca 2009 r. oraz Nr LVI/495/2009 z dn. 28 sierpnia 2009 r.
  (43.1 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:27:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:33:00)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/622/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gm. Ełk. Uchwała nr LXXIX/622/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gm. Ełk.
  (502.08 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:27:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:32:25)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/621/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej w obszarze wsi Chrzanowo zwanego ?Kompleks Letniskowy Chrzanowo?. Uchwała nr LXXIX/621/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej w obszarze wsi Chrzanowo zwanego ?Kompleks Letniskowy Chrzanowo?.
  (923.53 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:27:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:31:24)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIX/620/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na komunalizację udziału w nieruchomości. Uchwała nr LXXIX/620/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na komunalizację udziału w nieruchomości.
  (31.31 KB)
  Wytworzył:
  Nadzieja Michniewicz
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-06-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:27:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-07-01 11:30:50)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/619/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/575/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Ełckiemu Uchwała nr LXXVIII/619/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/575/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Ełckiemu
  (42.31 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:21:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:31:11)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/618/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk dla 20010 rok Uchwała nr LXXVIII/618/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk dla 20010 rok
  (1.4 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:21:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:30:27)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/617/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębach: Konieczki i Oracze, Gmina Ełk Uchwała nr LXXVIII/617/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębach: Konieczki i Oracze, Gmina Ełk
  (87.25 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:21:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:32:20)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/616/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębach: Konieczki i oracze, Gmina Ełk Uchwała nr LXXVIII/616/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębach: Konieczki i oracze, Gmina Ełk
  (91.91 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:25:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:32:34)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/615/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały XXX/275/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu 29 we wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk, obejmującego grunty o nr geod. 49/5 Uchwała nr LXXVIII/615/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały XXX/275/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu 29 we wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk, obejmującego grunty o nr geod. 49/5
  (35.42 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:25:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:32:49)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/614/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębach: Mrozy Wielkie (dz. nr ewid. 49/6. 49/7 oraz część dz. nr ewid. 50) i Regiel (dz. nr ewid. 7/3, 8/9, 8/10), Gmina Ełk Uchwała nr LXXVIII/614/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębach: Mrozy Wielkie (dz. nr ewid. 49/6. 49/7 oraz część dz. nr ewid. 50) i Regiel (dz. nr ewid. 7/3, 8/9, 8/10), Gmina Ełk
  (107.25 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:09:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:33:04)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/613/2010 z dn. 28 maja 2010 r. uchylająca Uchwałę Nr LXVIII/574/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości Uchwała nr LXXVIII/613/2010 z dn. 28 maja 2010 r. uchylająca Uchwałę Nr LXVIII/574/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości
  (31.98 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:09:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:17:41)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/612/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych Uchwała nr LXXVIII/612/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
  (122.38 KB)
  Wytworzył:
  Grzegorz Sawicki
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:09:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:16:16)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/611/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Podprogramu Aktywności Lokalnej projektu systemowego Uchwała nr LXXVIII/611/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Podprogramu Aktywności Lokalnej projektu systemowego "Uwierz w siebie" na 2010 r.
  (429.08 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:09:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:34:16)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/610/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała nr LXXVIII/610/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej
  (264.96 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:09:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:10:46)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/609/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stradunach Uchwała nr LXXVIII/609/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stradunach
  (265.94 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 08:59:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:08:54)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/608/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie Gminy Ełk do przygotowania projektu pn. Uchwała nr LXXVIII/608/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie Gminy Ełk do przygotowania projektu pn. "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"
  (41.71 KB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 08:59:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:35:30)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/607/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szeligi-Buczki Uchwała nr LXXVIII/607/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szeligi-Buczki
  (1.91 MB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 08:59:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:05:03)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVIII/606/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barany Uchwała nr LXXVIII/606/2010 z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barany
  (1.58 MB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 08:59:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:02:39)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVII/605/2010 z dn. 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr LXXVII/605/2010 z dn. 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2010 r.
  (297.27 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-21
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 08:59:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-06-14 09:01:26)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVI/604/2010 z dn. 4 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/421/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie podziału Gminy Ełk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała nr LXXVI/604/2010 z dn. 4 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/421/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie podziału Gminy Ełk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu.
  (81.05 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-04
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-05-10 10:22:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-05-10 10:25:58)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXVI/603/2010 z dn. 4 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/249/2002 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2002 roku w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania. Uchwała nr LXXVI/603/2010 z dn. 4 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/249/2002 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2002 roku w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania.
  (71.67 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-05-04
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-05-10 10:22:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-05-10 10:24:35)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXV/602/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania. Uchwała nr LXXV/602/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.
  (39.04 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-04-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:24:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:32:08)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXV/601/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usług turystycznych na działkach dz. nr 97/1, 97/2 oraz rejon działek 103/1, 103/3 i 106 we wsi Sajzy, gm. Ełk. Uchwała nr LXXV/601/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usług turystycznych na działkach dz. nr 97/1, 97/2 oraz rejon działek 103/1, 103/3 i 106 we wsi Sajzy, gm. Ełk.
  (1.12 MB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-04-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:24:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:31:00)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXV/600/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Giże, gm. Ełk. Uchwała nr LXXV/600/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Giże, gm. Ełk.
  (1.09 MB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-04-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:24:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:30:24)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXV/599/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Malinówka, gm. Ełk. Uchwała nr LXXV/599/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Malinówka, gm. Ełk.
  (471.23 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-04-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:24:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:29:34)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXV/598/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Sajzy, gm. Ełk. Uchwała nr LXXV/598/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Sajzy, gm. Ełk.
  (656.4 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-04-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:24:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:28:42)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXV/597/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, dz. nr 48/2, gm. Ełk Uchwała nr LXXV/597/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, dz. nr 48/2, gm. Ełk
  (482.36 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-04-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:22:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:27:56)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXV/596/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Sajzy, Gmina Ełk. Uchwała nr LXXV/596/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Sajzy, Gmina Ełk.
  (499.77 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-04-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:22:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:27:15)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXV/595/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr LXXV/595/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 r.
  (1.33 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-04-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:22:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:26:34)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXV/594/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwała nr LXXV/594/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
  (38.23 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-04-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:22:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:26:02)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXV/593/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk Uchwała nr LXXV/593/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk
  (31.53 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-04-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:22:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-29 13:25:29)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIII/592/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na komunalizację udziału w nieruchomości Uchwała nr LXXIII/592/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na komunalizację udziału w nieruchomości
  (33.57 KB)
  Wytworzył:
  Nadzieja Michniewicz
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-03-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 14:05:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 14:08:12)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIII/591/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie przejęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych Uchwała nr LXXIII/591/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie przejęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych
  (42.45 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Birula
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-03-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 14:05:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 14:07:13)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIII/590/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr LXXIII/590/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Ełk na 2010 r.
  (1.22 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-03-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:35:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 14:05:31)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIII/589/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu połozonego w obrębie Chruściele, dz. nr 21, gm. Ełk Uchwała nr LXXIII/589/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu połozonego w obrębie Chruściele, dz. nr 21, gm. Ełk
  (905.22 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-03-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:35:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 14:04:34)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIII/588/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Ełk na 2011 r. Uchwała nr LXXIII/588/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Ełk na 2011 r.
  (30.9 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-03-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:35:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 14:03:01)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIII/587/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie nadania imienia Jana Bytnara ps. Uchwała nr LXXIII/587/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie nadania imienia Jana Bytnara ps. "Rudy" Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej
  (31.79 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-03-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:35:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2010-04-07 11:09:31)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIII/586/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego Uchwała nr LXXIII/586/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego
  (1.02 MB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-03-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:35:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 14:00:01)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIII/585/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorzadowego w Nowej Wsi Ełckiej ul. Ełcka 18 Uchwała nr LXXIII/585/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorzadowego w Nowej Wsi Ełckiej ul. Ełcka 18
  (708.71 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-03-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:34:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:58:16)
 • plik pdf - Uchwała nr LXXIII/584/2010z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Stradunach ul. Kościuszki 4 Uchwała nr LXXIII/584/2010z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Stradunach ul. Kościuszki 4
  (739.18 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-03-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:34:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:53:22)
 • plik pdf - Uchwała nr LXX/583/2010 z dn. 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr LXX/583/2010 z dn. 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 r.
  (1.37 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-02-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:34:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:48:44)
 • plik pdf - Uchwała nr LXX/582/2010 z dn. 26 lutego 2010 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Siedliska gm. Ełk Uchwała nr LXX/582/2010 z dn. 26 lutego 2010 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Siedliska gm. Ełk
  (204.32 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-02-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:34:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:41:08)
 • plik pdf - Uchwała nr LXX/581/2010 z dn. 26 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk Uchwała nr LXX/581/2010 z dn. 26 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk
  (48.13 KB)
  Wytworzył:
  Grzegorz Sawicki
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-02-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:34:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:39:17)
 • plik pdf - Uchwała nr LXX/580/2010 z dn. 26 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w części wsi Bartosze, gm. Ełk Uchwała nr LXX/580/2010 z dn. 26 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w części wsi Bartosze, gm. Ełk
  (87.63 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-02-26
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:33:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:37:34)
 • plik pdf - Uchwała nr LXIX/579/2010 z dn. 19 lutego 2010 r. w sprawie zawrcia porozumienia z Gmina Misto Ełk dotyczacego przekazania do realizacji prowadzenia w 2010 r. zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów z terenu Gminy Ełk uczęszczających do Przedszkola Uchwała nr LXIX/579/2010 z dn. 19 lutego 2010 r. w sprawie zawrcia porozumienia z Gmina Misto Ełk dotyczacego przekazania do realizacji prowadzenia w 2010 r. zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów z terenu Gminy Ełk uczęszczających do Przedszkola "Jedyneczka"
  (980.06 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-02-19
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:27:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:31:49)
 • plik pdf - Uchwała nr LXIX.578.2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Woszczele, gm. Ełk.pdf Uchwała nr LXIX.578.2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Woszczele, gm. Ełk.pdf
  (2.01 MB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-24 08:41:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-24 08:42:56)
 • plik pdf - Uchwała nr LXIX/577/2010 z dn. 19 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Straduny, gm. Ełk Uchwała nr LXIX/577/2010 z dn. 19 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Straduny, gm. Ełk
  (2.15 MB)
  Wytworzył:
  Tomasz Makowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-02-19
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:23:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-04-06 13:28:47)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/576/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr LXVIII/576/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 r.
  (1.45 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:23:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:28:52)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/575/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Ełckiemu. Uchwała nr LXVIII/575/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Ełckiemu.
  (366.46 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:23:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:26:55)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/574/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r.w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. Uchwała nr LXVIII/574/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r.w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.
  (215.63 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:23:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:26:12)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/573/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r.w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr LXVIII/573/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r.w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2010 r.
  (270.32 KB)
  Wytworzył:
  Mirosław Świderski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:23:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:25:25)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/572/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2010 r. Uchwała nr LXVIII/572/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2010 r.
  (701.51 KB)
  Wytworzył:
  Mirosław Swiderski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:22:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:24:39)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/571/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r.w sprawie zmian w Statucie Gminy Ełk Uchwała nr LXVIII/571/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r.w sprawie zmian w Statucie Gminy Ełk
  (193.86 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzeminska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:12:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:19:00)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/570/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r.w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ełk zadania z zakresie udzielenia porad mieszkańcom Gminy Ełk w punktach konsultacyjnych. Uchwała nr LXVIII/570/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r.w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ełk zadania z zakresie udzielenia porad mieszkańcom Gminy Ełk w punktach konsultacyjnych.
  (298 KB)
  Wytworzył:
  Bożenna Powązka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:12:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:18:20)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/569/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu Uchwała nr LXVIII/569/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu "Podgrodzie" POHZ gm. Ełk.
  (723.73 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:12:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:16:56)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/568/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, dz. nr 54/1. Uchwała nr LXVIII/568/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, dz. nr 54/1.
  (755.43 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:12:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:15:10)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/567/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, dz. nr 302/6 gm. Ełk Uchwała nr LXVIII/567/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, dz. nr 302/6 gm. Ełk
  (928.31 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:12:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:14:08)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/566/2010 w sprawie przystąpienia do sporządnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, dz. nr 288/2 gm. Ełk Uchwała nr LXVIII/566/2010 w sprawie przystąpienia do sporządnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, dz. nr 288/2 gm. Ełk
  (790.09 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-04 13:12:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:10:37)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/565/2010 w sprawie przystąpienia do sporządnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, dz. nr 40/5, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, gm. Ełk Uchwała nr LXVIII/565/2010 w sprawie przystąpienia do sporządnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, dz. nr 40/5, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, gm. Ełk
  (673.56 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-04 12:35:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:10:26)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/564/2010 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk. Uchwała nr LXVIII/564/2010 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk.
  (1.92 MB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-04 12:33:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:10:16)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/563/2010 w sprawie przystąpienia do sporządnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi - Buczki, dz. nr 99 Uchwała nr LXVIII/563/2010 w sprawie przystąpienia do sporządnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi - Buczki, dz. nr 99
  (613.29 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-04 12:14:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:09:59)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/562/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gm. Ełk Uchwała nr LXVIII/562/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gm. Ełk
  (562.92 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-04 12:14:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:09:45)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/561/2010 w sprawie wystąpienia Gminy Ełk ze Związku EGO Kraina Bociana. Uchwała nr LXVIII/561/2010 w sprawie wystąpienia Gminy Ełk ze Związku EGO Kraina Bociana.
  (167.83 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-04 12:03:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-04 12:26:58)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/560/2010 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Ełk dotyczącego przekazania do realizacji prowadzenia w 2010 r. zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów z terenu Gminy Ełk uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Uchwała nr LXVIII/560/2010 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Ełk dotyczącego przekazania do realizacji prowadzenia w 2010 r. zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów z terenu Gminy Ełk uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.
  (252.21 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-03 13:37:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:08:37)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/559/2010 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku Uchwała nr LXVIII/559/2010 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
  (249.36 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-03 13:37:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:08:18)
 • plik pdf - Uchwała nr LXVIII/ 557/2010 w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2010 r. Uchwała nr LXVIII/ 557/2010 w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2010 r.
  (274.96 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2010-01-29
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2010-02-03 13:37:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2010-02-05 12:07:30)

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij