Dostępność

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) w Urzędzie Gminy Ełk wyznaczony został zespół do spraw dostępności.


Do zadań koordynatora ds. dostępności należy przede wszystkim:
•    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępnie do usług świadczonych przez Urząd,
•    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
•    monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Zespół ds. dostępności w Urzędzie Gminy Ełk:

Anna Fijałkowska  - koordynator dostępności, tel. (087) 6194500

Michał Tyszkiewicz – dostępność cyfrowa

Krzysztof Bronakowski – dostępność architektoniczna

Elżbieta Dudziuk – dostępność informacyjno - komunikacyjna

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

Wytworzył:
Anna Fijałkowska
(2021-01-13)
Udostępnił:
Renata Nowosielska
(2021-01-13 12:23:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2021-01-13 12:27:51)