Zakup oraz dostawa kruszywa w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2020 r.