Nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych

Nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych

(kradzież tożsamości)

Jeżeli ktoś podejrzewa, że jego dane osobowe (w tym seria i numer dowodu osobistego zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób - np. ktoś mógł zaciągnąć na te dane kredyt w banku albo podpisał umowę z operatorem telekomunikacyjnym (kradzież tożsamości). W pierwszej kolejności należy o tym powiadomić organy ścigania i wziąć potwierdzenie, że dokonano takiego powiadomienia. Z takim potwierdzeniem można zgłosić fakt nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w urzędzie gminy albo przez internet. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód osobisty.

Dowód zostanie także unieważniony, gdy zostanie przedłożona decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie danych osobowych.

Osoby uprawnione do zgłoszenia

Każdy, kto:

  • podejrzewa nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych (kradzież tożsamości) i
  • posiada potwierdzenie, że zawiadomił o tym policję, inny organ ścigania albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Należy przygotować

  • potwierdzenie, że zgłoszono kradzież tożsamości do organu ścigania (np. policji, prokuratury) albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w której stwierdzono naruszenie danych osobowych,
  • formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – pobierz,
  • dowód osobisty.

Kiedy już zgłosisz nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych (kradzież tożsamości) - złóż wniosek o nowy dowód.

Miejsce złożenia dokumentu

W dowolnym urzędzie gminy

Opłaty

Usługa jest bezpłatna.

Wytworzył:
Ewa Kaczerewska
(2020-02-05)
Udostępnił:
Renata Nowosielska
(2020-02-05 13:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2020-02-05 13:53:54)