• plik pdf - UCHWAŁA NR XXIII/144/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku UCHWAŁA NR XXIII/144/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
  (105.53 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 342 z dnia 17.01.2020 r.
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  (2019-12-30)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-30
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:31:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-20 09:24:35)
 • plik doc - UCHWAŁA NR XXIII/143/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok UCHWAŁA NR XXIII/143/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
  (31 KB)
  Wytworzył:
  Monika Jasińska
  (2019-12-30)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:19:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:26:23)
 • plik doc - Załącznik do Uchwały Nr XXIII/143/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIII/143/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2019 r.
  (103.5 KB)
  Wytworzył:
  Monika Jasińska
  (2019-12-30)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:24:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - UCHWAŁA NR XXIII/142/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 geudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2020 rok UCHWAŁA NR XXIII/142/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 geudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2020 rok
  (16.35 KB)
  Wytworzył:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-30)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-30
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:18:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:29:54)
 • plik docx - UCHWAŁA NR XXIII/141/2019 RADY GMINY ELK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2020 rok UCHWAŁA NR XXIII/141/2019 RADY GMINY ELK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2020 rok
  (22.84 KB)
  Wytworzył:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-30)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-30
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:15:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:16:49)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XXIII/140/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Ełcka Gmina Ełk UCHWAŁA NR XXIII/140/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Ełcka Gmina Ełk
  (780.38 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 341 z dnia 17.01.2020 r.
  Wytworzył:
  Mateusz Wasilewski
  (2019-12-30)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-30
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:12:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-20 09:25:53)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XXIII/139/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/474/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR XXIII/139/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/474/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  (101.89 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 29 z dnia 07.01.2020 r.
  Wytworzył:
  Małgożata Marzewska
  (2019-12-30)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-30
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:09:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-23 08:56:52)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XXIII/138/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok UCHWAŁA NR XXIII/138/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok
  (1.28 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 429 z dnia 22.01.2020 r.
  Wytworzył:
  Mariola Kobus
  (2019-12-30)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-30
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:02:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-23 08:59:01)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XXIII/137/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 UCHWAŁA NR XXIII/137/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (5.5 MB)
  Wytworzył:
  Mariola Kobus
  (2019-12-30)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-30
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:00:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 10:02:11)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XXII/136/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy wsi Romejki UCHWAŁA NR XXII/136/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy wsi Romejki
  (125.96 KB)
  Wytworzył:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-17)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-17
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:33:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:36:01)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XXII/135/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/105/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołęctwa Bienie z sołectwem Chrzanowo oraz nadania statutu sołectwu Chrzanowo UCHWAŁA NR XXII/135/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/105/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołęctwa Bienie z sołectwem Chrzanowo oraz nadania statutu sołectwu Chrzanowo
  (107.23 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 28 z dnia 07.01.2020 r.
  Wytworzył:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-17)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-17
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:31:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 14:10:42)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XXII/134/2019 RADY GMINY Ełk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Janisze z sołectwem Przytuły oraz nadania statutu sołectwu Przytuły UCHWAŁA NR XXII/134/2019 RADY GMINY Ełk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Janisze z sołectwem Przytuły oraz nadania statutu sołectwu Przytuły
  (106 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 27 z dnia 07.01.2020 r.
  Wytworzył:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-17)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-17
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:29:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 14:13:14)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XXII/133/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ełk na rok szkolny 2019/2010 UCHWAŁA NR XXII/133/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ełk na rok szkolny 2019/2010
  (102.77 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 26 z dnia 07.01.2020 r.
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  (2019-12-17)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-17
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:21:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 14:19:17)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XXII/132/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2020 rok UCHWAŁA NR XXII/132/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2020 rok
  (2.53 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 6376 z dnia 23.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Mariola Kobus
  (2019-12-17)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-17
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:20:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:42:08)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XXII/131/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036 UCHWAŁA NR XXII/131/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036
  (7.6 MB)
  Wytworzył:
  Mariola Kobus
  (2019-12-17)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-12-17
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:12:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:43:08)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/130/2019 RADY GMINY Ełk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe UCHWAŁA NR XX/130/2019 RADY GMINY Ełk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  (33.87 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5939 z dnia 06.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Gabriela Kapla
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-29
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:41:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:44:57)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/129/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/52/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XX/129/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/52/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (24.53 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5934 z dnia 06.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Gabriela Kapla
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-29
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:39:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-29 14:37:36)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/128/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok UCHWAŁA NR XX/128/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok
  (1.6 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5933 z dnia 06.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Marila Kobus
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:37:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:59:26)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/127/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 UCHWAŁA NR XX/127/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033
  (853.89 KB)
  Wytworzył:
  Mariola Kobus
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-29
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:33:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 08:00:46)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/126/2019 RADY GMINY EŁk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykopka Gmina Ełk UCHWAŁA NR XX/126/2019 RADY GMINY EŁk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykopka Gmina Ełk
  (67 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 6336 z dnia 20.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Mateusz Wasilewski
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-29
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:31:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:47:41)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/125/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Regiel Gmina Ełk UCHWAŁA NR XX/125/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Regiel Gmina Ełk
  (79.52 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 6335 z dnia 20.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Mateusz Wasilewski
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-29
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:29:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:46:22)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/124/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Ełk lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania UCHWAŁA NR XX/124/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Ełk lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  (465.12 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5932 z dnia 06.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:28:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 08:12:50)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/123/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych UCHWAŁA NR XX/123/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  (77.51 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 6334 z dnia 20.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Mateusz Wasilewski
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-29
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:25:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-23 12:45:04)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/122/2019 RADY GMINY EŁk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XX/122/2019 RADY GMINY EŁk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  (76.83 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5931 z dnia 06.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Katarzyna Chojnowska
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:24:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 08:14:53)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/121/2019 RADY GMINY EŁ z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej UCHWAŁA NR XX/121/2019 RADY GMINY EŁ z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej
  (26.83 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5930 z dnia 06.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Joanna Banach
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-29
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:22:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 08:16:19)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/120/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego UCHWAŁA NR XX/120/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  (30.87 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5929 z dnia 06.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Małgorzata Mażewska
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-29
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:20:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 08:21:37)
 • plik pdf - UCHWAŁA NR XX/119/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR XX/119/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  (105.25 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5928 z dnia 06.12.2019 r.
  Wytworzył:
  Małgorzata Mażewska
  (2019-11-29)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 07:18:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-12-11 08:20:11)
 • plik pdf - UCHWAŁA Nr XIX/118/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji UCHWAŁA Nr XIX/118/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji
  (121.3 KB)
  Wytworzył:
  (2019-11-15)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-15
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 13:20:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 13:44:02)
 • plik pdf - UCHWAŁA Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia UCHWAŁA Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowyi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"
  (434.1 KB)
  Wytworzył:
  (2019-11-15)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-15
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 13:20:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 13:42:32)
 • plik pdf - UCHWAŁA Nr XIX/116/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok UCHWAŁA Nr XIX/116/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok
  (1.01 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5562 z dn. 20.11.2019
  Wytworzył:
  (2019-11-15)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-15
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 13:18:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 13:48:30)
 • plik pdf - UCHWAŁA Nr XIX/115/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 UCHWAŁA Nr XIX/115/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (851.48 KB)
  Wytworzył:
  (2019-11-15)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-11-15
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 13:17:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 13:38:10)
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/114/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/85/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała Nr XVIII/114/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/85/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
  (31.95 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5436 z dn. 13.11.2019 r.
  Wytworzył:
  (2019-10-31)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-10-31
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-07 12:49:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 13:52:04)
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/113/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca załącznik graficzny do Uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Przytuły, Straduny, Oraacze, Siedliska, Konieczki, POHZ Ełk, Chruściele, Barany,Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka Uchwała Nr XVIII/113/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca załącznik graficzny do Uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Przytuły, Straduny, Oraacze, Siedliska, Konieczki, POHZ Ełk, Chruściele, Barany,Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka
  (474.16 KB)
  Wytworzył:
  (2019-10-31)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-05 14:41:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/112/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Ełk Uchwała Nr XVIII/112/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Ełk
  (53.71 KB)
  Wytworzył:
  (2019-10-31)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-05 14:38:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/111/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla obszarów położonych w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmujcych działki nr 564, 565/1, i 582/1 oraz obszaru położonego w obrębie Siedliska, obejmującego działkę o nr ewid. 94 Uchwała Nr XVIII/111/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla obszarów położonych w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmujcych działki nr 564, 565/1, i 582/1 oraz obszaru położonego w obrębie Siedliska, obejmującego działkę o nr ewid. 94
  (88.82 KB)
  Wytworzył:
  (2019-10-31)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-05 14:37:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/110/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2019 r., poprzez wyłączenie z zakresu opracowania terenu położonego w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 564 i 565/1 Uchwała Nr XVIII/110/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2019 r., poprzez wyłączenie z zakresu opracowania terenu położonego w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 564 i 565/1
  (30.01 KB)
  Wytworzył:
  (2019-10-31)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-05 14:34:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/109/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok Uchwała Nr XVIII/109/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok
  (1.26 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz 527 z dn. 06.11.2019
  Wytworzył:
  Mariola Kobus
  (2019-10-31)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-10-31
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-05 14:31:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 14:13:16)
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/108/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 Uchwała Nr XVIII/108/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (727.11 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-05 14:30:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/107/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadania ścieków Uchwała Nr XVIII/107/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadania ścieków
  (22.67 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-05 14:28:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-05 14:43:28)
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/106/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Buczki Gmina Ełk Uchwała Nr XVIII/106/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Buczki Gmina Ełk
  (72.11 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-05 14:27:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/105/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo oraz nadania statutu sołectwu Chrzanowo Uchwała Nr XVIII/105/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo oraz nadania statutu sołectwu Chrzanowo
  (411.83 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 25 z dnia 07.01.2020 r.
  Wytworzył:
  Renata Nowosielska
  (2019-10-31)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-10-31
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-05 14:26:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 14:21:41)
 • plik pdf - Uchwała Nr XVIII/104/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Janisze do sołectwa Przytuły oraz nadania statutu sołectwu Przytuły Uchwała Nr XVIII/104/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Janisze do sołectwa Przytuły oraz nadania statutu sołectwu Przytuły
  (413.06 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 24 z dnia 07.01.2020 r.
  Wytworzył:
  Renata Nowosielska
  (2019-10-31)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-10-31
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-05 14:24:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2020-01-07 14:15:56)
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/103/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok Uchwała Nr XVII/103/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok
  (924.57 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 5057 z dn. 23.10.2019 r.
  Wytworzył:
  Mariola Kobus
  (2019-10-16)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-10-16
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-10-31 07:27:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 14:15:27)
 • plik pdf - Uchwała Nr XVII/102/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 Uchwała Nr XVII/102/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (812.13 KB)
  Wytworzył:
  (2019-10-16)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-10-31 07:25:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ełk do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ełk do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
  (19.97 KB)
  Wytworzył:
  (2019-09-26)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-10-01 11:22:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok
  (1.29 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4680 z dn. 30.09.2019 r.
  Wytworzył:
  Mariola Kobus
  (2019-09-26)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-10-01 11:21:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 14:32:21)
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/99/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2023 Uchwała Nr XVI/99/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2023
  (741.8 KB)
  Wytworzył:
  (2019-09-26)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-10-01 11:19:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/98/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ełk Uchwała Nr XVI/98/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ełk
  (70.45 KB)
  Wytworzył:
  (2019-09-26)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-10-01 11:18:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organu wykonawczego jednostki pomocniczej Piaski Uchwała Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organu wykonawczego jednostki pomocniczej Piaski
  (22.74 KB)
  Wytworzył:
  (2019-09-26)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-10-01 11:17:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: "Aktywne dzieci=zdrowe dzieci" w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A
  (36.97 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-30)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-09-03 14:28:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: "Mosty-biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!" w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A
  (37.46 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-30)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-09-03 14:26:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/227/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/227/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
  (42.01 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-30)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-09-03 14:23:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok
  (683.02 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4307 z dn. 03.09.2019 r.
  Wytworzył:
  Mariola Kobus
  (2019-08-30)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-08-30
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-09-03 14:18:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 14:35:15)
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (802.83 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-30)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-09-03 14:16:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Ełk Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Ełk
  (153.38 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-30)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-09-03 14:11:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Oracze Gmina Ełk Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Oracze Gmina Ełk
  (63.04 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4590 z dn. 23.09.2019 r.
  Wytworzył:
  (2019-08-30)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-08-30
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-09-03 14:09:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 14:38:56)
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Nowa Wieś Ełcka, zwanego Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Nowa Wieś Ełcka, zwanego "Ełk-Kajki, Nowowiejska"
  (146.14 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-30)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-09-03 14:05:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-09-03 14:28:25)
 • plik pdf - Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu rejonowego w Ełku na okres kadencji 2020-2023 Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu rejonowego w Ełku na okres kadencji 2020-2023
  (26.44 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-30)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-09-03 14:01:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok
  (1.09 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4103 z dn. 16.08.2019 r.
  Wytworzył:
  Mariola Kobus
  (2019-08-09)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-08-09
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-08-13 13:31:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 14:41:02)
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (696.08 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-09)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-09-03 13:39:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
  (95.55 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4013 z dn. 16.08.2019 r.
  Wytworzył:
  (2019-08-09)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-08-09
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-08-13 13:28:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 14:43:41)
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Gminy Ełk Z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Gminy Ełk Z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (58.32 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-09)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-08-16 10:47:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla obszarów położonych w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 564 i 565/1 oraz w obrębie Chruściele, obejmującego działki o nr ewid. 20 i 22. Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla obszarów położonych w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 564 i 565/1 oraz w obrębie Chruściele, obejmującego działki o nr ewid. 20 i 22.
  (174.79 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-09)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-08-16 10:45:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 564 i 565/1. Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 564 i 565/1.
  (154.58 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-09)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-08-13 13:25:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - U c h w a ł a Nr XIV/81/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Buczki oraz Koziki Gmina Ełk U c h w a ł a Nr XIV/81/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Buczki oraz Koziki Gmina Ełk
  (122.67 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4201 z dn. 27.08.2019 r.
  Wytworzył:
  (2019-08-09)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-08-09
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-08-13 13:23:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 14:46:06)
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectwa Janisze z sołectwem Przytuły Uchwała Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectwa Janisze z sołectwem Przytuły
  (465.08 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4223 z dn. 29.08.2019 r.
  Wytworzył:
  Renata Nowosielska
  (2019-08-09)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-08-09
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-08-13 13:23:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 14:48:36)
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/79/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo Uchwała Nr XIV/79/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo
  (458.69 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4222 z dn. 29.08.2019 r.
  Wytworzył:
  Renata Nowosielska
  (2019-08-09)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-08-09
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-08-13 13:22:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Renata Nowosielska
  (2019-11-20 14:50:19)
 • plik pdf - Uchwała Nr XIV/78/2019 r. Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Uchwała Nr XIV/78/2019 r. Rady Gminy Ełk z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
  (29.39 KB)
  Wytworzył:
  (2019-08-09)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-08-21 12:01:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok
  (1.99 MB)
  Wytworzył:
  (2019-06-28)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-07-04 08:47:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (667.54 KB)
  Wytworzył:
  (2019-06-28)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-07-04 08:43:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII /75/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w części wsi Bartosze oraz Barany Gmina Ełk Uchwała Nr XIII /75/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w części wsi Bartosze oraz Barany Gmina Ełk
  (163.96 KB)
  Wytworzył:
  (2019-06-28)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-07-04 08:41:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie zaliczenia nieruchomości do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie zaliczenia nieruchomości do kategorii dróg gminnych
  (57.61 KB)
  Wytworzył:
  (2019-06-28)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-07-04 08:40:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Ełk Z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Ełk Z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  (71.69 KB)
  Wytworzył:
  (2019-06-28)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-07-04 08:39:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela Uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela
  (62.8 KB)
  Wytworzył:
  (2019-06-28)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-07-04 08:38:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwał Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Ełk Uchwał Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Ełk
  (52.93 KB)
  Wytworzył:
  (2019-06-28)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-07-04 08:37:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ełk i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk za 2018 r. Uchwała Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ełk i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk za 2018 r.
  (30.58 KB)
  Wytworzył:
  (2019-06-28)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-07-04 08:36:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ełk wotum zaufania Uchwała Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ełk wotum zaufania
  (16.54 KB)
  Wytworzył:
  (2019-06-28)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2019-07-04 08:34:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 04.06.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019 ? 2033 Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 04.06.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019 ? 2033
  (786.45 KB)
  Wytworzył:
  (2019-06-04)
  Udostępnił:
  Jacek Kruszewski
  (2019-06-11 11:09:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 04.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 04.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019
  (2.05 MB)
  Wytworzył:
  (2019-06-04)
  Udostępnił:
  Jacek Kruszewski
  (2019-06-11 11:09:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 04.06.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 04.06.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  (31.6 KB)
  Wytworzył:
  (2019-06-04)
  Udostępnił:
  Jacek Kruszewski
  (2019-06-11 11:09:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok
  (2.93 MB)
  Wytworzył:
  (2019-05-28)
  Udostępnił:
  Jacek Kruszewski
  (2019-05-31 22:11:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 28 maja 2019 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 28 maja 2019 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (632.99 KB)
  Wytworzył:
  (2019-05-28)
  Udostępnił:
  Jacek Kruszewski
  (2019-05-31 22:10:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dot. Budowy drogi ekspresowej S-16 Mrągowo-Orzysz-Ełk Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dot. Budowy drogi ekspresowej S-16 Mrągowo-Orzysz-Ełk
  (55.08 KB)
  Wytworzył:
  (2019-05-28)
  Udostępnił:
  Jacek Kruszewski
  (2019-05-31 22:10:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 r. Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 r.
  (2.5 MB)
  Wytworzył:
  (2019-04-26)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-04-26
  Udostępnił:
  Jacek Kruszewski
  (2019-05-06 11:20:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Jacek Kruszewski
  (2019-05-06 11:22:29)
 • plik pdf - Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu
  (26.55 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:23:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:44:13)
 • plik pdf - Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zasad jej wypłacania. Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zasad jej wypłacania.
  (106.19 KB)
  Wytworzył:
  Andrzej Ogonowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:23:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:42:33)
 • plik pdf - Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk. Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk.
  (30.39 KB)
  Wytworzył:
  Izabela Ryszkiewicz
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:23:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:38:50)
 • plik pdf - Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ełk Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ełk
  (102.68 KB)
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:23:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:35:49)
 • plik pdf - Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk.
  (28.04 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:23:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:29:37)
 • plik pdf - Uchwała Nr X/55/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Ełk Uchwała Nr X/55/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Ełk
  (27.01 KB)
  Wytworzył:
  Aneta Dźwielewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:23:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:27:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ełk oraz określnie granic obwodów publicznych szkół podstawowych Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ełk oraz określnie granic obwodów publicznych szkół podstawowych
  (202.64 KB)
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:23:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-30 15:26:22)
 • plik pdf - Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy
  (22.87 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-04-04
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-12 14:00:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-12 14:02:37)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  (105.29 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1914 z dn. 8 kwietnia 2019 r.
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:36:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-08 12:28:48)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
  (18.11 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:18:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:37:48)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Ełk. Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Ełk.
  (29.23 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:16:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:36:44)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej. Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej.
  (207.98 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:16:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:35:40)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok
  (1.02 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1913 z dn. 8 kwietnia 2019 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:16:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-08 12:33:15)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (846.65 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:16:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:32:21)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. zmienijąca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu. Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. zmienijąca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu.
  (29.18 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:16:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:30:24)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych. Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych.
  (426.01 KB)
  Wytworzył:
  Elwira Gutowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:16:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:26:43)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk. Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk.
  (227.32 KB)
  Wytworzył:
  Elwira Gutowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:16:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:25:50)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Ełk. Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Ełk.
  (232.17 KB)
  Wytworzył:
  Aneta Dźwielewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:16:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:24:31)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Straduny, Gmina Ełk. Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Straduny, Gmina Ełk.
  (793.24 KB)
  Wytworzył:
  Mateusz Wasilewski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:16:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:23:27)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela. Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.
  (108.99 KB)
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:16:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:21:17)
 • plik pdf - Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rożyńsku Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rożyńsku
  (28.64 KB)
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:16:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-05 07:20:16)
 • plik pdf - Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 28 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2019 r. Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 28 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2019 r.
  (1006.99 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego poz. 1327 z dn. 12 marca 2019 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-02-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-03-08 10:23:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-08 11:29:58)
 • plik pdf - Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 28 lutego w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 28 lutego w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (836.83 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-02-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-03-08 10:23:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-03-08 10:34:11)
 • plik pdf - Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Suczki. Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Suczki.
  (82.75 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-02-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-03-08 10:23:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-03-08 10:28:55)
 • plik pdf - Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019. Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
  (175.31 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego poz. 1731 z d. 2 kwietnia 2019 r.
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-02-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-03-08 10:23:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-08 11:28:45)
 • plik pdf - Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia działki nr 147/11 do drogi gminnej nr 177113N. Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia działki nr 147/11 do drogi gminnej nr 177113N.
  (622.96 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego poz. 1730 z d. 2 kwietnia 2019 r.
  Wytworzył:
  Mateusz Wasilewski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-02-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-03-08 10:23:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-04-08 11:27:42)
 • plik pdf - Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 12 lutego 2019 r. w sprawie zamairu likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rożyńsku Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 12 lutego 2019 r. w sprawie zamairu likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rożyńsku
  (31.94 KB)
  Wytworzył:
  Barbara Ladzińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-02-12
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-13 12:26:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-13 12:28:08)
 • plik pdf - Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Przytuły, Straduny, Oracze, Siedliska, Konieczki, POHZ Ełk, Chruściele, Barany, Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka. Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Przytuły, Straduny, Oracze, Siedliska, Konieczki, POHZ Ełk, Chruściele, Barany, Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka.
  (1.15 MB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-08 14:16:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-08 14:20:09)
 • plik pdf - Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu
  (27.43 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:40:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:52:31)
 • plik pdf - Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok. Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Ełk z dn. 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok.
  (1.6 MB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:40:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:51:17)
 • plik pdf - Uchwała nr V/30/2019 z dn. 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (820.02 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-13 08:10:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-13 08:12:34)
 • plik pdf - Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Ełk Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Ełk
  (23.46 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poz. 1037 z dn. 20 lutego 2019 r.
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:40:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-21 09:35:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Ełk Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Ełk
  (21.39 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:40:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:48:50)
 • plik pdf - Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
  (183.05 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:40:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:47:47)
 • plik pdf - Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku, zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku, zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
  (48.12 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poz. 1036 z dn. 20 lutego 2019 r.
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:40:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-21 09:35:05)
 • plik pdf - Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy społecznej dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy społecznej dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
  (45.87 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poz. 1035 z dn. 20 lutego 2019 r.
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:40:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-21 09:34:13)
 • plik pdf - Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie reprezentowania Gminy Ełk w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie reprezentowania Gminy Ełk w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" oraz prawa kumulacji głosów.
  (36.48 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:40:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:43:10)
 • plik pdf - Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk
  (25.37 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2019-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:40:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-07 09:42:00)

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij