• plik pdf - Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2019 r. Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2019 r.
  (677.71 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:00:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:05:58)
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2019 r. Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2019 r.
  (211.22 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:00:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:05:00)
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok
  (1.29 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 551 z dn. 23 stycznia 2019 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:00:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-04 08:30:34)
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
  (137.71 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Bondarow
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:00:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:07:13)
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021. Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021.
  (419.75 KB)
  Wytworzył:
  Monika Jasińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:00:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:03:58)
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
  (511.48 KB)
  Wytworzył:
  Monika Jasińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:00:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:02:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ełk  w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ełk w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
  (107.83 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poz. 1034 z dn. 20 lutego 2019 r.
  Wytworzył:
  Marta Bućko
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2019-01-04 13:00:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-21 09:33:22)
 • plik pdf - Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok. Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok.
  (933.84 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-21 11:32:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-21 11:33:39)
 • plik pdf - Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2018-2033 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2018-2033
  (1.03 MB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-21 11:30:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-21 11:37:01)
 • plik pdf - Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ełk. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ełk.
  (175.64 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poz. 1033 z dn. 20 lutego 2019 r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-21 11:30:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-21 09:32:31)
 • plik pdf - Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2019 rok. Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2019 rok.
  (3.95 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 550 z dn. 23 stycznia 2019 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-21 11:30:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2019-02-04 08:31:29)
 • plik pdf - Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033
  (940.23 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-12-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-21 11:30:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-21 11:35:59)
 • plik pdf - Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia diety Przewodniczącego Rady gminy Ełk i diet radnych Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia diety Przewodniczącego Rady gminy Ełk i diet radnych
  (28.75 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-11-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-06 14:04:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-06 14:10:22)
 • plik pdf - Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ełk Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ełk
  (40.27 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Powałko
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-11-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-06 14:04:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-06 14:08:30)
 • plik pdf - Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/495/2018 z dn. 16 listopada 2018 r. Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/495/2018 z dn. 16 listopada 2018 r.
  (42.42 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-11-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-11 11:51:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-11 11:52:40)
 • plik pdf - Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  (19.28 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-11-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-05 14:10:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-05 14:14:43)
 • plik pdf - Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ełk Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ełk
  (17.89 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-11-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-05 14:09:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-05 14:13:27)
 • plik pdf - Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Ełk Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Ełk
  (34.32 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-11-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-05 14:09:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-05 14:12:15)
 • plik pdf - Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk
  (20.46 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-11-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-06 13:52:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-06 14:04:12)
 • plik pdf - Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ełk
  (17.43 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-11-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-06 13:52:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-06 14:02:54)
 • plik pdf - Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Ełk Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Ełk z dn. 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Ełk
  (19.34 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2018-11-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-06 13:52:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-12-06 13:53:40)

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij