• plik pdf - Uchwała Nr LIX/410/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Barany, Gmina Ełk. Uchwała Nr LIX/410/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Barany, Gmina Ełk.
  (365.25 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego poz. 412 z dn. 19 stycznia 2018 r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-05 11:20:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-29 11:23:25)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/409/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok Uchwała nr LIX/409/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok
  (1.93 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 300 z dn. 11 stycznia 2018 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-08 13:35:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-12 08:00:07)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/408/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała nr LIX/408/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (810.84 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-08 13:35:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-08 13:39:17)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/407/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2017 Uchwała nr LIX/407/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2017
  (111.63 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-08 13:35:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-08 13:37:13)
 • plik pdf - Uchwała Nr LIX/406/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok. Uchwała Nr LIX/406/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok.
  (85.59 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-05 11:20:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-05 11:32:24)
 • plik pdf - Uchwała Nr LIX/405/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok. Uchwała Nr LIX/405/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
  (165.03 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-05 11:20:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-05 11:29:17)
 • plik pdf - Uchwała Nr LIX/404/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców gminy Ełk. Uchwała Nr LIX/404/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców gminy Ełk.
  (96.34 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-05 11:20:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-05 11:23:19)
 • plik pdf - Uchwała Nr LIX/403/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Uchwała Nr LIX/403/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
  (551.42 KB)
  Wytworzył:
  Monika Jasińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-05 11:20:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2018-01-05 11:22:07)
 • plik pdf - Uchwała nr LVIII/402/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk Uchwała nr LVIII/402/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk
  (1.24 MB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-28 07:30:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-28 07:36:12)
 • plik pdf - Uchwała nr LVIII/401/2017 Rady Gminy Ełk w spr. zmian wWPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała nr LVIII/401/2017 Rady Gminy Ełk w spr. zmian wWPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (608.18 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-28 07:30:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-28 07:33:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVIII/400/2017 Rady Gminy Ełk w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Uchwała Nr LVIII/400/2017 Rady Gminy Ełk w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej "Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku
  (29.95 KB)
  Wytworzył:
  Grzegorz Krzyżanowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-27 07:37:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-27 07:43:42)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVIII/399/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała Nr LVIII/399/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (91.56 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-27 07:37:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-27 07:42:05)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVIII/398/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 19 grudnia 2017 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr LVIII/398/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 19 grudnia 2017 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzania ścieków
  (38.76 KB)
  Wytworzył:
  Elwira Fronckiewicz
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-27 07:37:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-27 07:40:58)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVIII/397/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2018 rok Uchwała Nr LVIII/397/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2018 rok
  (2.64 MB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-27 07:37:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-27 07:39:44)
 • plik pdf - Uchwała nr LVIII/396/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Ełk na lata 2018-2033 Uchwała nr LVIII/396/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Ełk na lata 2018-2033
  (771.44 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-12-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-28 07:30:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-28 07:32:39)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/395/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Uchwała Nr LVII/395/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r."
  (403.4 KB)
  Wytworzył:
  Aneta Dźwilewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:40:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:51:03)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/394/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk Uchwała Nr LVII/394/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk
  (62.39 KB)
  Wytworzył:
  Elwira Fronckiewicz
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:40:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:52:18)
 • plik pdf - Uchwała nr LVII/393/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok Uchwała nr LVII/393/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok
  (729.3 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4934 z dn. 7 grudnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-04 13:15:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-08 07:29:41)
 • plik pdf - Uchwała nr LVII/392/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała nr LVII/392/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (612.56 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-04 13:15:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-04 13:18:19)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/391/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich. Uchwała Nr LVII/391/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich.
  (133.13 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:40:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:49:42)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/390/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody na terenie Gminy Ełk. Uchwała Nr LVII/390/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody na terenie Gminy Ełk.
  (175.66 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 5220 z dn. 27 grudnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:40:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-12-28 14:46:26)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/389/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Przytuły, Straduny, Oracze, Siedliska, Konieczki, POHZ Ełk, Chruściele, Barany, Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka. Uchwała Nr LVII/389/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Przytuły, Straduny, Oracze, Siedliska, Konieczki, POHZ Ełk, Chruściele, Barany, Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka.
  (992.06 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:40:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:47:45)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/388/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany. Uchwała Nr LVII/388/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany.
  (230.87 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:40:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:46:21)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/387/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany. Uchwała Nr LVII/387/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany.
  (23.82 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:40:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:44:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/386/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele, gmina Ełk, obejmującego działki nr ewid. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256. Uchwała Nr LVII/386/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele, gmina Ełk, obejmującego działki nr ewid. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256.
  (233.41 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:39:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:43:54)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/385/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele, gmina Ełk, obejmującego działki nr ewid. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256. Uchwała Nr LVII/385/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele, gmina Ełk, obejmującego działki nr ewid. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256.
  (26.14 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:39:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:43:05)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/384/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ełk w ośmioletnie szkoły podstawowe. Uchwała Nr LVII/384/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ełk w ośmioletnie szkoły podstawowe.
  (68.04 KB)
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:39:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-30 11:42:06)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/383/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała Nr LVI/383/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  (345.5 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4677 z dn. 23 listopada 2017 r.
  Wytworzył:
  Ewa Bondarow
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-17
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-22 13:30:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-23 12:52:23)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/382/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Ełk Uchwała Nr LVI/382/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Ełk
  (91.09 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4676 z dn. 23 listopada 2017 r.
  Wytworzył:
  Ewa Bondarow
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-17
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-22 13:30:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-23 12:53:17)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/381/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej. Uchwała Nr LVI/381/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.
  (90.28 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4675 z dn. 23 listopada 2017 r.
  Wytworzył:
  Joanna Banach
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-17
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-22 13:30:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-23 12:53:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/380/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała Nr LVI/380/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  (95.69 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4674 z dn. 23 listopada 2017 r.
  Wytworzył:
  Joanna Banach
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-17
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-22 13:30:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-23 12:54:43)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/379/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała Nr LVI/379/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  (96.78 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4673 z dn. 23 listopada 2017 r.
  Wytworzył:
  Małgorzata Mażewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-17
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-22 13:30:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-23 12:55:28)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/378/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Uchwała Nr LVI/378/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  (92.48 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4672 z dn. 23 listopada 2017 r.
  Wytworzył:
  Małgorzata Mażewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-17
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-22 13:30:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-23 12:57:59)
 • plik pdf - Uchwała Nr LV/377/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r. Uchwała Nr LV/377/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r.
  (673.49 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4632 z dn. 21 listopada 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-07
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-14 14:45:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-21 16:57:05)
 • plik pdf - Uchwała Nr LV/376/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała Nr LV/376/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (595.37 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-11-07
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-14 14:45:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-11-14 14:46:36)
 • plik pdf - Uchwała Nr LIV/375/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała Nr LIV/375/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (137.13 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Banach
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-10-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 14:12:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 14:13:28)
 • plik pdf - Uchwała Nr LIV/374/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r. Uchwała Nr LIV/374/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r.
  (1.35 MB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-10-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 13:42:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 13:43:42)
 • plik pdf - Uchwała Nr LIV/373/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała Nr LIV/373/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (854.81 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-10-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 13:42:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 13:45:32)
 • plik pdf - Uchwała Nr LIV/372/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek pn. Uchwała Nr LIV/372/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek pn. "PODGRODZIE" koło Ełku.
  (82.68 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-10-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 14:12:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 14:14:31)
 • plik pdf - Uchwała Nr LIV/371/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr LIV/371/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
  (279.24 KB)
  Wytworzył:
  Piotr Bobrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-10-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 13:42:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 13:59:11)
 • plik pdf - Uchwała Nr LIV/370/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/400/20213 z dn. 24 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ełk. Uchwała Nr LIV/370/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/400/20213 z dn. 24 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ełk.
  (97.41 KB)
  Wytworzył:
  Barbara Ladzińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-10-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 13:42:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 13:58:10)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/369/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2017 rok Uchwała nr LIII/369/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2017 rok
  (24.63 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego poz. 4167 z dn. 26 października 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-10-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-18 07:33:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 10:27:00)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/368/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 16 października 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała nr LIII/368/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 16 października 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (513.62 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-10-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-18 07:30:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-18 07:32:34)
 • plik pdf - Uchwała Nr LII/367/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Uchwała Nr LII/367/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  (176.52 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego poz. 4132 z dn. 24 października 2017 r.
  Wytworzył:
  Aneta Dźwilewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 07:57:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 10:27:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr LII/366/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki komunalnej Uchwała Nr LII/366/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki komunalnej "Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  (239.9 KB)
  Wytworzył:
  Łukasz Oniśko
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 07:57:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 08:06:38)
 • plik pdf - Uchwała Nr LII/365/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2017 rok Uchwała Nr LII/365/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2017 rok
  (617.86 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3986 z dn. 9 października 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 07:57:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-11 08:11:13)
 • plik pdf - Uchwała Nr LII/364/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała Nr LII/364/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (720.89 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 07:56:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 08:05:39)
 • plik pdf - Uchwała Nr LII/363/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ełk Uchwała Nr LII/363/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ełk
  (93.48 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4124 z dn. 18.10.2017 r.
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 07:56:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-18 14:16:46)
 • plik pdf - Uchwała Nr LII/362/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/250/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi niektórych jednostek organizacyjnych gminy Ełk przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk i nadania statutu Uchwała Nr LII/362/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/250/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi niektórych jednostek organizacyjnych gminy Ełk przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk i nadania statutu
  (198.78 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego poz. 4131 z dn. 24 października 2017 r.
  Wytworzył:
  Barbara Ladzińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 07:56:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-30 10:28:44)
 • plik pdf - Uchwała Nr LII/361/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gm. Ełk, dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 48/81 i 48/82 Uchwała Nr LII/361/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gm. Ełk, dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 48/81 i 48/82
  (101.61 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 07:56:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 08:00:13)
 • plik pdf - Uchwała Nr LII/360/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwała Nr LII/360/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 155/1, 155/2, 155/3, 155/4", uchwalonej uchwałą Nr XL/296/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 14 lutego 2017 r.
  (89.97 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 07:56:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 08:01:06)
 • plik pdf - Uchwała Nr LII/359/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi - Buczki, gmina Ełk Uchwała Nr LII/359/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi - Buczki, gmina Ełk
  (82.38 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 07:56:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 07:58:38)
 • plik pdf - Uchwała LI/358/2017 z dn. 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Uchwała LI/358/2017 z dn. 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
  (25.96 KB)
  Wytworzył:
  (2017-09-20)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-20
  Udostępnił:
  Jacek Kruszewski
  (2017-09-20 14:41:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Jacek Kruszewski
  (2017-09-20 14:42:46)
 • plik pdf - Uchwała Nr L/357/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego. Uchwała Nr L/357/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego.
  (33.81 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-15 15:28:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-15 15:33:28)
 • plik pdf - Uchwała Nr L/356/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Uchwała Nr L/356/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
  (150.72 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-15 15:28:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-15 15:32:36)
 • plik pdf - Uchwała Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r. Uchwała Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r.
  (596.58 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3985 z dn. 9 października 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-15 15:28:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-11 08:11:54)
 • plik pdf - Uchwała Nr L/354/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 września 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała Nr L/354/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 września 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (973.32 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-09-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-15 15:28:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-15 15:30:49)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/353/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Ełk Uchwała Nr XLIX/353/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Ełk
  (25.68 KB)
  Wytworzył:
  Barbara Ladzińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:18:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:19:18)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/352/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r. Uchwała Nr XLIX/352/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r.
  (818.18 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3525 z dn. 04.09.2017
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:18:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-05 07:48:47)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/351/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2017 -2033 Uchwała Nr XLIX/351/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2017 -2033
  (775.97 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:18:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:24:39)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/350/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Uchwała Nr XLIX/350/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
  (144.75 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:18:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:22:14)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/349/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Ełku. Uchwała Nr XLIX/349/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Ełku.
  (29.41 KB)
  Uchwała nieważna - Uchwała Nr 0102-361/17 Kolegium RIO w Olsztynie z dn. 22.09.2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Data wygaśnięcia:
  2017-10-11
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:18:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-16 09:35:30)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/348/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu. Uchwała Nr XLIX/348/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu.
  (29.05 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:18:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:20:13)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/347/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Płociczno, Gmina Ełk Uchwała Nr XLIX/347/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Płociczno, Gmina Ełk
  (313.59 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3746 z dn. 26.09.2017 r.
  Wytworzył:
  Piotr Bobrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:04:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-26 17:22:46)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/346/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ełk na lata 2017-2027 Uchwała Nr XLIX/346/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ełk na lata 2017-2027
  (22.06 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:04:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:14:36)
 • plik doc - Załącznik do uchwały nr XLIX/346/2017 z dn. 25.08.2017 r. Załącznik do uchwały nr XLIX/346/2017 z dn. 25.08.2017 r.
  (2.32 MB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:25:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:27:08)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/345/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki. Uchwała Nr XLIX/345/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki.
  (517.9 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:35:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:35:58)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/344/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Straduny, obejmującego działkę o nr ewid. 590/2 oraz część działki o nr ewid. 590/1. Uchwała Nr XLIX/344/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Straduny, obejmującego działkę o nr ewid. 590/2 oraz część działki o nr ewid. 590/1.
  (629.26 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3874 z dn. 3 października 2017 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:04:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 09:33:21)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/343/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001r. z późniejszymi zmianami, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Straduny, obejmującego działkę o nr ewid. 590/2 oraz część działki o nr ewid. 590/1. Uchwała Nr XLIX/343/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001r. z późniejszymi zmianami, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Straduny, obejmującego działkę o nr ewid. 590/2 oraz część działki o nr ewid. 590/1.
  (28.02 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:04:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:07:12)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/342/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 266/19. Uchwała Nr XLIX/342/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 266/19.
  (665.45 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3873 z dn. 3 października 2017 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:04:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-10-05 09:32:37)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIX/341/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001r. z późniejszymi zmianami, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 266/19 Uchwała Nr XLIX/341/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001r. z późniejszymi zmianami, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 266/19
  (27.91 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-08-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:04:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-09-01 17:05:32)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVIII/340/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r. Uchwała Nr XLVIII/340/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r.
  (661.23 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3315 z dn. 3 sierpnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-07-20
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-26 13:23:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-08-04 07:51:56)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVIII/339/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała Nr XLVIII/339/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (759.12 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-07-20
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-26 13:23:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-08-04 07:49:04)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVIII/338/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 20 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Ełk instrumentem płatniczym Uchwała Nr XLVIII/338/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 20 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Ełk instrumentem płatniczym
  (91.03 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego poz. 3393 z dn. 16 sierpnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-07-20
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-26 13:23:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-08-17 09:36:56)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVIII/337/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/185/2016 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uchwała Nr XLVIII/337/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/185/2016 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
  (93.5 KB)
  Wytworzył:
  Barbara Ladzińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-07-20
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-26 13:23:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-26 13:24:29)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVII/336/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r. Uchwała Nr XLVII/336/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r.
  (1.29 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3005 z dn. 10 lipca 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-06-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-07 11:26:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-11 16:21:10)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVII/335/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na 2017 r. Uchwała Nr XLVII/335/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na 2017 r.
  (1.22 MB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-06-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-07 11:26:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-07 11:33:39)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVII/334/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu Uchwała Nr XLVII/334/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu
  (221.3 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3461 z dn. 24 sierpnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Krzysztof Bronakowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-06-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-07 11:26:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-08-28 13:02:03)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVII/333/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Uchwała Nr XLVII/333/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
  (90.84 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3032 z dn. 11 lipca 2017 r.
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-06-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-07 11:26:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-11 16:22:16)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVII/332/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Przykopka, Gmina Ełk. Uchwała Nr XLVII/332/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Przykopka, Gmina Ełk.
  (208.98 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3121 z dn. 18 lipca 2017 r.
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-06-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-07 11:26:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-24 10:18:32)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVII/331/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w części wsi Straduny, Gmina Ełk. Uchwała Nr XLVII/331/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w części wsi Straduny, Gmina Ełk.
  (381.37 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3430 z dn. 21 sierpnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-06-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-07 11:26:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-08-28 12:57:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVII/330/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk za 2016 r. Uchwała Nr XLVII/330/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk za 2016 r.
  (244.59 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-06-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-07 11:26:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-07 11:28:16)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok Uchwała Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok
  (792.12 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2839 z dn. 28 czerwca 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-06-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-20 16:41:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-03 07:45:25)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVI/328/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała nr XLVI/328/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (670.77 KB)
  Wytworzył:
  Bożenna Powązka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-06-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-20 16:41:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-20 16:43:55)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLV/327/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok Uchwała Nr XLV/327/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok
  (1.21 MB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2838 z dn. 28 czerwca 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-05-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 07:36:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-07-03 07:46:07)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLV/326/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała Nr XLV/326/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (1.6 MB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-05-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 07:36:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 07:39:09)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLV/325/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ełk Uchwała Nr XLV/325/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ełk
  (435.25 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-05-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:21:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:32:28)
 • plik docx - załącznik nr 1a do uchwały Nr XLV/325/2017 tekst kierunki CZĘŚĆ II DO UCHWALENIA.docx załącznik nr 1a do uchwały Nr XLV/325/2017 tekst kierunki CZĘŚĆ II DO UCHWALENIA.docx
  (988.27 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:51:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:53:21)
 • plik pdf - załącznik nr 1b do uchwały Nr XLV/325/2017 załącznik nr 1b do uchwały Nr XLV/325/2017
  (13.15 MB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:51:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:54:08)
 • plik doc - załącznik 2a do uchwały Nr XLV/325/2017 tekst uwarunkowania CZĘŚC I. załącznik 2a do uchwały Nr XLV/325/2017 tekst uwarunkowania CZĘŚC I.
  (953.5 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:51:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:54:53)
 • plik pdf - załączniki nr 2b do uchwały Nr XLV/325/2017 załączniki nr 2b do uchwały Nr XLV/325/2017
  (6.8 MB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:51:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:55:33)
 • plik doc - załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/325/2017 - rozpatrzenie uwag. załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/325/2017 - rozpatrzenie uwag.
  (26 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:51:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 10:56:17)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLV/324/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Barany Uchwała Nr XLV/324/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Barany
  (778.94 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-05-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 07:36:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-06-06 07:37:21)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/323/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: Uchwała Nr XLIV/323/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: "Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa" w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A
  (42.49 KB)
  Wytworzył:
  Marta Lipińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-04-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:07:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:25:52)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/322/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: Uchwała Nr XLIV/322/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: "Efektywna współpraca" w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A
  (40.4 KB)
  Wytworzył:
  Marta Lipińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-04-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:07:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:24:41)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/321/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: Uchwała Nr XLIV/321/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: "Zdrowe sąsiedztwo" w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska INTERREG V-A
  (40 KB)
  Wytworzył:
  Marta Lipińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-04-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:07:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:21:41)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIV/320/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr XLIV/320/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (563.76 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-04-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-05 12:16:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-05 12:18:12)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/319/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk Uchwała Nr XLIV/319/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk
  (303.56 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-04-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:07:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:19:27)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/318/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok Uchwała Nr XLIV/318/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok
  (596.59 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2232 z dn. 8 maja 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-04-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:07:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-09 08:59:47)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/317/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała Nr XLIV/317/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (720.44 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-04-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:07:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:12:10)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/316/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu. Uchwała Nr XLIV/316/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu.
  (29.35 KB)
  Wytworzył:
  Aneta Dźwilewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-04-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:07:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:10:20)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLIV/315/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Woszczele, Gmina Ełk Uchwała Nr XLIV/315/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Woszczele, Gmina Ełk
  (232.69 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-04-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:07:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-05-04 14:17:12)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok Uchwała nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok
  (652.56 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 2006 z dn. 26 kwietnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-04-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-24 11:56:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-27 13:39:52)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIII/313/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Elk na lata 2017-2033 Uchwała nr XLIII/313/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Elk na lata 2017-2033
  (608.44 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-04-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-24 11:56:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-24 11:58:17)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLII/312/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Bartosze, Gmina Ełk. Uchwała Nr XLII/312/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Bartosze, Gmina Ełk.
  (92.69 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego 2017 r. poz. 1636 z dn. 10 kwietnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-03-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-04 13:44:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-22 10:51:43)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLII/311/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu. Uchwała Nr XLII/311/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu.
  (254.43 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-03-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-04 13:44:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-04 13:52:43)
 • plik pdf - Uchwała nr XLII/310/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok Uchwała nr XLII/310/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok
  (747.83 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego 2017 r. poz. 1635 z dn. 10 kwietnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-03-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-06 15:04:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-22 10:51:01)
 • plik pdf - Uchwała nr XLII/309/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie zmianWPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała nr XLII/309/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie zmianWPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (578.88 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-03-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-06 15:04:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-06 15:06:18)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLII/308/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Uchwała Nr XLII/308/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
  (234.39 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-03-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-04 13:44:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-04 13:50:51)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLII/307/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie przejęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Ełk. Uchwała Nr XLII/307/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie przejęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Ełk.
  (394.44 KB)
  Wytworzył:
  Aneta Dźwilewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-03-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-04 13:44:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-04 13:50:09)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLII/306/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała Nr XLII/306/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  (451.53 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2017 r. poz. 1987 z dn. 25 kwietnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-03-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-04 13:44:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-26 09:10:02)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLII/305/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok. Uchwała Nr XLII/305/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok.
  (212.24 KB)
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-03-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-04 13:44:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-04 13:45:52)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLII/304/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Bartosze, Gmina Ełk Uchwała Nr XLII/304/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Bartosze, Gmina Ełk
  (275.55 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego 2017 r. poz. 1740 z dn. 13 kwietnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-03-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-04 13:44:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-22 10:50:20)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/303/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr XLI/303/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  (92.95 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017 r. poz. 1088 z dn. 6 marca 2017 r.
  Wytworzył:
  Jerzy Czepułkowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-02-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-01 14:17:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-09 08:21:08)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/302/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ełk Uchwała Nr XLI/302/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ełk
  (444.48 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2017 r. poz. 1277 z dn. 22 marca 2017 r.
  Wytworzył:
  Barbara Ladzińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-02-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-01 14:17:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-23 09:26:53)
 • plik pdf - Uchwała nr XLI/301/2017 z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r. Uchwała nr XLI/301/2017 z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r.
  (578.2 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017 r. poz. 1087 z dn. 6 marca 2017 r.
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-03 13:29:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-09 08:23:36)
 • plik pdf - Uchwała nr XLI/300/2017 z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033 Uchwała nr XLI/300/2017 z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2017-2033
  (716.24 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-03 13:29:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-03 13:30:52)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/299/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr LIX/463/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk. Uchwała Nr XLI/299/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr LIX/463/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk.
  (187.96 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2017 r. poz. 1276 z dn. 22 marca 2017 r.
  Wytworzył:
  Aneta Dźwilewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-02-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-01 14:17:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-23 09:28:07)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/298/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Bartosze, Gmina Ełk. Uchwała Nr XLI/298/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Bartosze, Gmina Ełk.
  (332.52 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego 2017 r. poz. 1634 z dn. 10 kwietnia 2017 r.
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-02-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-01 14:17:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-04-22 10:49:38)
 • plik pdf - Załącznik do uchwały Nr XLI/297/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r. Załącznik do uchwały Nr XLI/297/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r.
  (2.28 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-01 14:25:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-01 14:25:59)
 • plik pdf - Uchwała Nr XLI/297/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Uchwała Nr XLI/297/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk"
  (197.75 KB)
  Wytworzył:
  Anna Wojciechowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-02-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-01 14:17:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-01 14:18:40)
 • plik pdf - Uchwała Nr XL/296/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 14 lutego 2017 r.            w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 155/1, 155/2, 155/3, 155/4. Uchwała Nr XL/296/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 155/1, 155/2, 155/3, 155/4.
  (318.71 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 1170 z dn. 10 marca 2017 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-02-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-16 08:18:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-03-11 13:28:15)
 • plik pdf - Uchwała Nr XL/295/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001r. z późniejszymi zmianami, przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 155/1, 155/2, 155/3, 155/4. Uchwała Nr XL/295/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001r. z późniejszymi zmianami, przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 155/1, 155/2, 155/3, 155/4.
  (257.62 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-02-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-16 08:18:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-16 08:19:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr XL/294/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała Nr XL/294/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  (319.3 KB)
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-02-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-16 08:18:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-16 08:19:07)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r.            w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk. Uchwała Nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk.
  (331.26 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 669 z dn. 13 lutego 2017 r.
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-01-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:01:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-16 07:50:47)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 r.
  (920.7 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-01-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:01:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:07:57)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Ełk Uchwała Nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Ełk
  (685.74 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Wołyniec
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-01-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:01:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:09:09)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r.         w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu. Uchwała Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu.
  (224.17 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-01-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:01:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:07:11)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/289/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ełk. Uchwała Nr XXXIX/289/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ełk.
  (176.86 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 668. z dn. 13 lutego 2017 r.
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-01-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:01:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-16 07:50:11)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/288/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r.            w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ełk na lata 2017-2021. Uchwała Nr XXXIX/288/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ełk na lata 2017-2021.
  (607.9 KB)
  Wytworzył:
  Barbara Danilewicz
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-01-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:01:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:04:26)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/287/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r.            w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki. Uchwała Nr XXXIX/287/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki.
  (629.65 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-01-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:01:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:03:34)
 • plik pdf - Uchwała Nr XXXIX/286/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r.            w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Straduny obejmującego działkę o nr ewid. 590/2 oraz część działki o nr ewid. 590/1. Uchwała Nr XXXIX/286/2017 Rady Gminy Ełk z dn. 27 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Straduny obejmującego działkę o nr ewid. 590/2 oraz część działki o nr ewid. 590/1.
  (892.18 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2017-01-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:01:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2017-02-06 08:02:41)

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij