Rozbudowa istniejącej Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis o stanowiska dławików uziemiających wraz z budową, rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Stacji w m. Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk.