Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w zachodniej części dz. o nr ewid. 463/2 obręb ewidencyjny Nowa Wieś Ełcka gm. Ełk