Wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej oraz chodników na terenie Gminy Ełk w ramach realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ełk oraz Funduszu Sołeckiego