Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz projektu na budowę pomostu