Przebudowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojniaku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii