Budowa obory wolnostanowiskowej do 96 DJP oraz zbiornika na gnojowicę o poj. ok. 1500 m3 usytuowanego pod budynkiem obory w kanałach, zbiornika na ścieki bytowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, silosu na kiszonkę wraz ze zbiornikiem