• plik pdf - Uchwała nr LXIII/486/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/379/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu Uchwała nr LXIII/486/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/379/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu
  (27.38 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:09:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:23:28)
 • plik pdf - Uchwała nr LXIII/485/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r. Uchwała nr LXIII/485/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.
  (936.33 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:09:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:22:53)
 • plik pdf - Uchwała nr LXIII/484/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 Uchwała nr LXIII/484/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
  (50.17 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:09:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:22:16)
 • plik pdf - Uchwała nr LXIII/483/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2014 rok Uchwała nr LXIII/483/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2014 rok
  (182.93 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:09:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:21:34)
 • plik pdf - Uchwała nr LXIII/482/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2014 rok Uchwała nr LXIII/482/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2014 rok
  (54.36 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:09:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:21:00)
 • plik pdf - Uchwała nr LXIII/481/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego Uchwała nr LXIII/481/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego
  (27.08 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:09:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-03 13:11:53)
 • plik pdf - Uchwała nr LXII/480/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r. Uchwała nr LXII/480/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.
  (973.67 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-18 09:03:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-18 09:22:35)
 • plik pdf - Uchwała nr LXII/479/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2013- 2026 Uchwała nr LXII/479/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2013- 2026
  (567.17 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-18 09:03:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-18 09:21:57)
 • plik pdf - Uchwała nr LXII/478/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/473/2013 Rady Gminy Ełk z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Uchwała nr LXII/478/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/473/2013 Rady Gminy Ełk z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok".
  (30.8 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Powązka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-18 09:03:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-18 09:20:18)
 • plik pdf - Uchwała nr LXII/477/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r Uchwała nr LXII/477/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r
  (497.26 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Powązka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-18 09:03:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-18 09:18:56)
 • plik pdf - Uchwała nr LXII/476/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok Uchwała nr LXII/476/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok
  (1.93 MB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2014 r. poz. 58 z dn. 9 stycznia 2014 r.
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-18 09:03:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2014-01-09 15:36:40)
 • plik pdf - Uchwała nr LXII/475/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2014-2026 Uchwała nr LXII/475/2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2014-2026
  (1014.32 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-18 09:03:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-18 09:05:02)
 • plik pdf - Uchwała Nr LXI/474/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013 rok. Uchwała Nr LXI/474/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013 rok.
  (887.95 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-29 09:03:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-29 09:05:15)
 • plik pdf - Uchwała Nr LXI/473/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Uchwała Nr LXI/473/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok".
  (392.56 KB)
  Wytworzył:
  Bożena Powązka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-29 09:03:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-29 09:06:24)
 • plik pdf - Uchwała Nr LX/472/2013 z dn. 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Ełk na lata 2014-2026 Uchwała Nr LX/472/2013 z dn. 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Ełk na lata 2014-2026
  (640.76 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:31:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:38:15)
 • plik pdf - Uchwała Nr LX/471/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/452/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ełk i określenia warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat. Uchwała Nr LX/471/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/452/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ełk i określenia warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat.
  (32.08 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 3308 z dn. 4 grudnia 2013 r.
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:31:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-04 13:46:12)
 • plik pdf - Uchwała Nr LX/470/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013 rok Uchwała Nr LX/470/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013 rok
  (1.2 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:31:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:35:24)
 • plik pdf - Uchwała Nr LX/469/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej Uchwała Nr LX/469/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej
  (36.92 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 3235 z dn. 29 listopada 2013 r.
  Wytworzył:
  Joanna Banach
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:31:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-02 13:33:19)
 • plik pdf - Uchwała Nr LX/468/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową Uchwała Nr LX/468/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
  (26.97 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 3336 z dn. 10 grudnia 2013 r.
  Wytworzył:
  Joanna Banach
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:31:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-11 07:53:17)
 • plik pdf - Uchwała Nr LX/467/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr LX/467/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  (82.4 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 3234 z dn. 29 listopada 2013 r.
  Wytworzył:
  Joanna Banach
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:31:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-02 13:33:01)
 • plik pdf - Uchwała Nr LX/466/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała Nr LX/466/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  (45.91 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 3233 z dn. 29 listopada 2013 r.
  Wytworzył:
  Małgorzata Mażewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:31:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-02 13:32:30)
 • plik pdf - Uchwała Nr LX/465/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego Uchwała Nr LX/465/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
  (31.85 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 3232 z dn. 29 listopada 2013 r.
  Wytworzył:
  Małgorzata Mażewska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:31:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-02 13:31:40)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/464/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunlanych. Uchwała nr LIX/464/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunlanych.
  (72.7 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:27:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:43:36)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/463/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk Uchwała nr LIX/463/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk
  (122.28 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 3134 z dn. 19 listopada 2013 r.
  Wytworzył:
  Maria Oszmian
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:27:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:20:26)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/462/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Regiel (dz. nr 182/3), gmina Ełk, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 182/5, 182/6, 182/7. Uchwała nr LIX/462/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Regiel (dz. nr 182/3), gmina Ełk, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 182/5, 182/6, 182/7.
  (85.04 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:27:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:40:50)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/461/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr LIX/461/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (89.43 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:27:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 08:14:15)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/460/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr LIX/460/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (88.18 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:26:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 08:12:57)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/459/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r. Uchwała nr LIX/459/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.
  (1 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:26:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:39:14)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/458/2013 z dn. 25 października 2013 r. zmieniającą uchwałę nr XLIII/428/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów Uchwała nr LIX/458/2013 z dn. 25 października 2013 r. zmieniającą uchwałę nr XLIII/428/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów
  (38.93 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 3133 z dn. 19 listopada 2013 r.
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:26:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-20 08:20:01)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/457/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Szeligi - Buczki, Gmina Ełk. Uchwała nr LIX/457/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Szeligi - Buczki, Gmina Ełk.
  (29.51 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:26:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:37:15)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/456/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Uchwała nr LIX/456/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Ełk" na terenie położonym w obrębie Szeligi - Buczki.
  (32.42 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:26:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:35:28)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/455/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. o nr ewid. 21/1 i 22), gmina Ełk. Uchwała nr LIX/455/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. o nr ewid. 21/1 i 22), gmina Ełk.
  (95.85 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:26:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:32:57)
 • plik pdf - Uchwała nr LIX/454/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Regiel, Gmina Ełk Uchwała nr LIX/454/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Regiel, Gmina Ełk
  (43.98 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3071 z dn. 12 listopada 2013 r.
  Wytworzył:
  Marcin Niedźwiecki
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-29 10:26:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-12 12:05:12)
 • plik pdf - Uchwała nr LVIII/453/2013 z dn. 14 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r. Uchwała nr LVIII/453/2013 z dn. 14 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.
  (224.15 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-10-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-14 11:54:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-14 11:56:30)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/452/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ełk i określenia warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat. Uchwała Nr LVII/452/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ełk i określenia warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat.
  (29.16 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2788 z dn. 7 października 2013 r.
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:51:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-07 13:38:34)
 • plik pdf - Uchwała nr LVII/451/2013 z dn. 18 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r. Uchwała nr LVII/451/2013 z dn. 18 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.
  (1.02 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:51:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 09:24:48)
 • plik pdf - Uchwała nr LVII/450/2013 z dn. 18 września 2013 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na 2013 r. Uchwała nr LVII/450/2013 z dn. 18 września 2013 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na 2013 r.
  (565.6 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-10 12:47:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-10 12:49:20)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/449/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Przytuły (dz. nr 39/6) Uchwała Nr LVII/449/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Przytuły (dz. nr 39/6)
  (69.86 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:50:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 09:23:43)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/448/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Ełk w Woszczelach przy ul. Zielonej 7 oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej ul. Małeckich 30. Uchwała Nr LVII/448/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Ełk w Woszczelach przy ul. Zielonej 7 oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej ul. Małeckich 30.
  (89.38 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2787 z dn. 7 października 2013 r.
  Wytworzył:
  Bożenna Powązka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:50:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-07 13:38:06)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/447/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic w części wsi Wityny, Gmina Ełk. Uchwała Nr LVII/447/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic w części wsi Wityny, Gmina Ełk.
  (112.98 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego poz. 2859 z dn. 14 października 2013 r.
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:50:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-15 11:15:30)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/446/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 36. Uchwała Nr LVII/446/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 36.
  (503.58 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 3267 z dn. 2 grudnia 2013 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:44:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-12-02 13:30:52)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/445/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 36. Uchwała Nr LVII/445/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 36.
  (25.74 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:44:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 09:17:53)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/444/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr ewid. 20/9, 20/12, 20/14) gmina Ełk. Uchwała Nr LVII/444/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr ewid. 20/9, 20/12, 20/14) gmina Ełk.
  (491.98 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2013 r. poz. 3041 z dn. 7 listopada 2013 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:44:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-07 12:20:13)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/443/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr ewid. 20/9, 20/12, 20/14) Gmina Ełk. Uchwała Nr LVII/443/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr ewid. 20/9, 20/12, 20/14) Gmina Ełk.
  (27.64 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:44:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 09:15:52)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVII/442/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr LVII/442/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
  (48.84 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego poz. 2858 z dn. 14 października 2013 r.
  Wytworzył:
  Olga Hańczyc
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:44:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-15 11:14:55)
 • plik pdf - Uchwała nr LVII/441/2013 z dn. 18 września 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr LVII/441/2013 z dn. 18 września 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (22.95 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:44:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 08:11:35)
 • plik pdf - Uchwała nr LVII/440/2013 z dn. 18 września 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr LVII/440/2013 z dn. 18 września 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (21.56 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-24 08:44:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 08:08:46)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/439/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r. Uchwała Nr LVI/439/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.
  (989.1 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:32:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:50:11)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/438/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Siedliska, Gmina Ełk. Uchwała Nr LVI/438/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Siedliska, Gmina Ełk.
  (55.87 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2675 z dn. 16 września 2013 r.
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:32:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-17 10:01:35)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/437/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniającą uchwałę nr XLIII/428/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i Gimnazjum w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów, zmienioną uchwałą nr XXXVIII/301/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i Gimnazjum w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów. Uchwała Nr LVI/437/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniającą uchwałę nr XLIII/428/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i Gimnazjum w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów, zmienioną uchwałą nr XXXVIII/301/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i Gimnazjum w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów.
  (32.37 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2751 z dn. 2 października 2013 r.
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:32:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-03 07:48:32)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/436/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego. Uchwała Nr LVI/436/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.
  (405.6 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2616 z dnia 6 września 2013 r.
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:32:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-09 08:01:23)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/435/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7, pkt 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Uchwała Nr LVI/435/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7, pkt 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  (177.35 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2615 z dnia 6 września 2013 r.
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:32:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-09 08:00:53)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/434/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w miejscowości Straduny, ul. Nadrzeczna. Uchwała Nr LVI/434/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w miejscowości Straduny, ul. Nadrzeczna.
  (26.73 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2750 z dn. 2 października 2013 r.
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:32:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-03 07:48:03)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/433/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Szeligi - Buczki, gmina Ełk. Uchwała Nr LVI/433/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Szeligi - Buczki, gmina Ełk.
  (533.03 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2840 z dnia 9 października 2013 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:32:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-10 15:11:15)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/432/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. z późn. zmianami - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Szeligi - Buczki, gmina Ełk. Uchwała Nr LVI/432/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. z późn. zmianami - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Szeligi - Buczki, gmina Ełk.
  (29.32 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:32:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:42:12)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/431/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 55-Woszczele. Uchwała Nr LVI/431/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 55-Woszczele.
  (403.1 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2838 z dnia 9 października 2013 r. *Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dn. 4 października 2013 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:32:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-10 15:10:32)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/430/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 55-Woszczele.  Uchwała Nr LVI/430/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 55-Woszczele.
  (27.67 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:31:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:40:06)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/429/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86 w obrębie 0029 Mrozy Wielkie gm. Ełk. Uchwała Nr LVI/429/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86 w obrębie 0029 Mrozy Wielkie gm. Ełk.
  (351.75 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2836 z dnia 9 października 2013 r. *Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dn. 4 października 2013 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:31:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-10 15:08:58)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/428/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86 w obrębie 0029 Mrozy Wielkie gm. Ełk. Uchwała Nr LVI/428/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86 w obrębie 0029 Mrozy Wielkie gm. Ełk.
  (27.84 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:31:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:37:31)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/427/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11. Uchwała Nr LVI/427/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11.
  (345 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2834 z dnia 9 października 2013 r. *Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dn. 4 października 2013 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:31:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-10 15:08:27)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/426/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11. Uchwała Nr LVI/426/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11.
  (27.08 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:31:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:36:02)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/425/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0009 Chrzanowo, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 105/7 i 105/9 Uchwała Nr LVI/425/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0009 Chrzanowo, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 105/7 i 105/9
  (361.2 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2832 z dnia 9 października 2013 r. *Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dn. 4 października 2013 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:31:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-10-10 15:07:44)
 • plik pdf - Uchwała Nr LVI/424/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0009 Chrzanowo, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 105/7 i 105/9. Uchwała Nr LVI/424/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0009 Chrzanowo, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 105/7 i 105/9.
  (29.81 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:31:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-09-02 08:34:24)
 • plik pdf - Uchwała Nr LV/423/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr LIII/415/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk Uchwała Nr LV/423/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr LIII/415/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk
  (51.2 KB)
  Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 2528 z dn. 23 sierpnia 2013 r.
  Wytworzył:
  Olga Hańczyc
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-08-20
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-08-21 08:22:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-08-23 13:26:28)
 • plik pdf - Uchwała nr LIV/422/2013 z dn. 08 lipca 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk Uchwała nr LIV/422/2013 z dn. 08 lipca 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk
  (82.87 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2430 z dn. 1 sierpnia 2013 r.
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-08
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-08 12:11:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-08-02 08:13:19)
 • plik pdf - Uchwała nr LIV/421/2013 z dn. 8 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr LIV/421/2013 z dn. 8 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (64.7 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-08
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-08 12:11:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 08:04:26)
 • plik pdf - Uchwała nr LIV/420/2013 z dn. 08 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na rok 2013 rok Uchwała nr LIV/420/2013 z dn. 08 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na rok 2013 rok
  (417.79 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-08
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-08 12:11:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-08 12:14:22)
 • plik pdf - Uchwała nr LIV/419/2013 z dn. 08 lipca 2013 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zmiany obwodów szkolnych Uchwała nr LIV/419/2013 z dn. 08 lipca 2013 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zmiany obwodów szkolnych
  (22.03 KB)
  Wytworzył:
  Barbara Romaniuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-08
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-08 12:11:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-08 12:13:44)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/418/2013 z dn. 26 czerwca 2013 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr LIII/418/2013 z dn. 26 czerwca 2013 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (86.11 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:58:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 08:00:37)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/417/2013 z dn. 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr LIII/417/2013 z dn. 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (74.61 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:58:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 07:59:03)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/416/2013 z dn. 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr LIII/416/2013 z dn. 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (84.34 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:58:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 07:57:30)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/415/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk Uchwała nr LIII/415/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk
  (97.81 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2013 r., poz. 2251 z dn. 11 lipca 2013 r.
  Wytworzył:
  Maria Oszmian
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:58:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-11 15:01:20)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/414/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na rok 2013 rok Uchwała nr LIII/414/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na rok 2013 rok
  (892.04 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:58:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 14:04:13)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/413/2013 z dn. 26 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr LIII/413/2013 z dn. 26 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (20.65 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:58:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 07:56:25)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/412/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku Uchwała nr LIII/412/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
  (87.8 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 2278 z dnia 12 lipca 2013 r.
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:58:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-12 13:17:12)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/411/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 Uchwała nr LIII/411/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 "Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej"
  (31.44 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:58:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 14:02:33)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/410/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Nowa Wieś Ełcka i obrębu Maleczewo pod lokalizację Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Uchwała nr LIII/410/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Nowa Wieś Ełcka i obrębu Maleczewo pod lokalizację Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV "Ełk Bis" oraz napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
  (737.7 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 2337 z dn. 18 lipca 2013 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:58:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-18 13:06:49)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/409/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Nowa Wieś Ełcka i obrębu Maleczewo pod lokalizację Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Uchwała nr LIII/409/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Nowa Wieś Ełcka i obrębu Maleczewo pod lokalizację Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV "Ełk Bis" oraz napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
  (31.8 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:58:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 14:00:56)
 • plik pdf - Uchwała nr LIII/408/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, na terenach położonych w obrębie Bartosze Uchwała nr LIII/408/2013 z dn. 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, na terenach położonych w obrębie Bartosze
  (70.85 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:58:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-01 13:59:22)
 • plik pdf - Uchwała nr LII/407/2013 z dn. 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r. Uchwała nr LII/407/2013 z dn. 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.
  (819.77 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-18 12:51:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-18 12:54:01)
 • plik pdf - Uchwała nr LII/406/2013 z dn. 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk za 2012 r. Uchwała nr LII/406/2013 z dn. 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk za 2012 r.
  (28.76 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-18 12:51:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-18 12:52:56)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/405/2013 z dn. 24 maja 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr LI/405/2013 z dn. 24 maja 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (20.56 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:50:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 07:54:41)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/404/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na rok 2013 rok Uchwała nr LI/404/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na rok 2013 rok
  (842.96 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:50:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 08:17:13)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/403/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji Uchwała nr LI/403/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  (29.11 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:50:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 08:16:35)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/402/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczanej wody i odprowadzania ścieków. Uchwała nr LI/402/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczanej wody i odprowadzania ścieków.
  (27.02 KB)
  Wytworzył:
  Olga Hańczyc
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:50:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 08:15:40)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/401/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Barany, Gminy Ełk Uchwała nr LI/401/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Barany, Gminy Ełk
  (51.75 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2058 z dn. 10 czerwca 2013 r.
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:50:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-15 11:01:30)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/400/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ełk Uchwała nr LI/400/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ełk
  (340.36 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2196 z dn. 2 lipca 2013 r.
  Wytworzył:
  Barbara Romaniuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:49:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-03 08:37:57)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/399/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk Uchwała nr LI/399/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk
  (94.33 KB)
  Wytworzył:
  Maria Oszmian
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:49:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 08:10:06)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/398/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica RP w gminie Ełk Uchwała nr LI/398/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica RP w gminie Ełk
  (544.17 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2195 z dn. 2 lipca 2013 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:49:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-07-03 08:37:27)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/398/2013 z dn. 24 maja 2013 - załącznik graficzny Uchwała nr LI/398/2013 z dn. 24 maja 2013 - załącznik graficzny
  (962.1 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:49:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 08:03:24)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/397/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk ? granica RP w gminie Ełk Uchwała nr LI/397/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) - przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk ? granica RP w gminie Ełk
  (28.6 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:49:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 08:00:54)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/396/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk ? granica RP w gminie Ełk w trybie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Uchwała nr LI/396/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk ? granica RP w gminie Ełk w trybie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (67.25 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:49:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:59:25)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/395/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk Uchwała nr LI/395/2013 z dn. 24 maja 2013 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk
  (4.83 MB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:49:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 07:54:59)
 • plik pdf - Uchwała nr LI/395/2013 z dn. 24 maja 2013 - załacznik graficzny Uchwała nr LI/395/2013 z dn. 24 maja 2013 - załacznik graficzny
  (1.46 MB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 08:25:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-10 08:26:15)
 • plik pdf - Uchwała nr L/394/2013 z dn. 15 maja 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr L/394/2013 z dn. 15 maja 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (20.42 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-05-16 14:35:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 07:52:54)
 • plik pdf - Uchwała nr L/393/2013 z dn.15 maja 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr L/393/2013 z dn.15 maja 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (21.21 KB)
  Wytworzył:
  Komisja Rewizyjna
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-05-16 14:35:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 07:48:06)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIX/392/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny Uchwała nr XLIX/392/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny
  (42.32 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 13:00:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 13:25:16)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIX/391/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr XLIX/391/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (25.13 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 13:00:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:45:43)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIX/390/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013 rok. Uchwała nr XLIX/390/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013 rok.
  (1.09 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 13:00:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 13:23:59)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIX/389/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 - 2026 Uchwała nr XLIX/389/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2013 - 2026
  (759.43 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 12:59:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 13:23:23)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIX/388/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej (porozumienie) pomiędzy Gminą Miastem Ełk, Gminą Kalinowo, Gminą Ełk, Gminą Prostki, Gminą Stare Juchy oraz Powiatem Ełckim na rzecz współpracy przy realizacji projektu: Uchwała nr XLIX/388/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej (porozumienie) pomiędzy Gminą Miastem Ełk, Gminą Kalinowo, Gminą Ełk, Gminą Prostki, Gminą Stare Juchy oraz Powiatem Ełckim na rzecz współpracy przy realizacji projektu: "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" w ramach Konkursu Dotacji dla samorządów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013
  (30.39 KB)
  Wytworzył:
  Kamila Hołubowicz
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 12:59:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 13:06:32)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIX/387/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr XLIX/387/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (72.6 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 12:59:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:44:57)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIX/386/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/353/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała nr XLIX/386/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/353/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
  (25.15 KB)
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 12:59:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 13:03:16)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIX/385/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Ełk Uchwała nr XLIX/385/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Ełk
  (508.7 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 2041 z dn. 6 czerwca 2013 r.
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 12:59:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-06-15 11:02:11)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIX/384/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) przez ustalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Ełk Uchwała nr XLIX/384/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) przez ustalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Ełk
  (28.61 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 12:59:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 13:03:56)
 • plik pdf - Uchwała nr XLIX/383/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Ełk w trybie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Uchwała nr XLIX/383/2013 z dn. 26 kwietnia 2013 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Ełk w trybie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (155.2 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 12:59:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 13:04:29)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVIII/382/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk. Uchwała nr XLVIII/382/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.
  (68.52 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:02:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:44:11)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVIII/381/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk. Uchwała nr XLVIII/381/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.
  (66.34 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:02:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:43:35)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVIII/380/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/351/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr XLVIII/380/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/351/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  (26.73 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 1850 z dn. 14 maja 2013 r.
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:02:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-05-14 15:28:59)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVIII/379/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu. Uchwała nr XLVIII/379/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu.
  (36.04 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:02:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:10:06)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVIII/378/2013 z dn. 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013 rok. Uchwała nr XLVIII/378/2013 z dn. 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013 rok.
  (948.25 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-15 07:53:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-15 07:54:21)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVIII/377/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2012 - 2026. Uchwała nr XLVIII/377/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2012 - 2026.
  (693.47 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słmkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:02:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-15 07:54:55)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVIII/376/2013 z dn. 29 marca 2013 zmieniająca uchwałę nr XLIII/428/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów. Uchwała nr XLVIII/376/2013 z dn. 29 marca 2013 zmieniająca uchwałę nr XLIII/428/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów.
  (25.88 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 1736 z dn. 26 kwietnia 2013 r.
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:02:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-30 09:49:07)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVIII/375/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie przejęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych. Uchwała nr XLVIII/375/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie przejęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych.
  (178.87 KB)
  Wytworzył:
  Marcin Niedźwiecki
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:02:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:07:06)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVIII/374/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk. Uchwała nr XLVIII/374/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.
  (31.66 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:02:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:42:58)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVIII/373/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk. Uchwała nr XLVIII/373/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.
  (21.97 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:02:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:42:07)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVIII/372/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Ełk na 2014 rok. Uchwała nr XLVIII/372/2013 z dn. 29 marca 2013 w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Ełk na 2014 rok.
  (20.89 KB)
  Wytworzył:
  Olga Hańczyc
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:02:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-04 10:05:05)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVII/371/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ełk. Uchwała nr XLVII/371/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ełk.
  (349.27 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1591 z dn. 17 kwietnia 2013 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 27 marca 2013 r. stwierdzające nieważność §3 uchwały oraz §7, §18, §20 ust. 2 lit. b) i lit. c) -załącznika.
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:52:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-18 13:27:10)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVII/370/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk. Uchwała nr XLVII/370/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.
  (32.72 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:52:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:41:12)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVII/369/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2013 r. Uchwała nr XLVII/369/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2013 r.
  (176.17 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:52:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 12:07:14)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVII/368/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk. Uchwała nr XLVII/368/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.
  (30.97 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:52:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:40:35)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVII/367/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr XLVII/367/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (57.94 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:52:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:39:37)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVII/366/2013 z dn. 22 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r. Uchwała nr XLVII/366/2013 z dn. 22 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.
  (980.49 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  (2013-02-22)
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 12:03:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 12:04:14)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVII/365/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk. Uchwała nr XLVII/365/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.
  (33.26 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:52:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:38:21)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVII/364/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2013 r. Uchwała nr XLVII/364/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2013 r.
  (53.28 KB)
  Wytworzył:
  Dariusz Kordyś
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:52:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 12:01:56)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVII/363/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr XLVII/363/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  (25.26 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1281 z dnia 21 marca 2013 r.
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:52:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-25 13:33:21)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVII/362/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała nr XLVII/362/2013 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  (96.37 KB)
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1606 z dn. 18 kwietnia 2013 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 27 marca 2013 r. stwierdzające nieważność §2 pkt 1 załącznika
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:52:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-18 13:27:54)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVII/361/2013, z dn. 22 lutego 2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/228/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 25 maja 2012 r. Uchwała nr XLVII/361/2013, z dn. 22 lutego 2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/228/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 25 maja 2012 r.
  (81.88 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:52:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:53:52)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVI/360/2013 z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr XLVI/360/2013 z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (32.14 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-02-01 09:27:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:37:03)
 • plik pdf - Uchwała nr XLVI/359/2013 z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r. Uchwała nr XLVI/359/2013 z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.
  (797.03 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-03-01 11:51:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Uchwała nr XLVI/358/2013 z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr XLVI/358/2013 z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (69.16 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-01-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-02-01 09:27:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:36:00)
 • plik pdf - Uchwała nr XLV/357/2013 z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawieprzekazania do Kmisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr XLV/357/2013 z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawieprzekazania do Kmisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (34.31 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-01-11
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-01-14 09:52:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:35:21)
 • plik pdf - Uchwała nr XLV/356/2013 z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk Uchwała nr XLV/356/2013 z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk
  (73.67 KB)
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-01-11
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-01-14 09:52:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-11-08 11:34:41)

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij