Informacja o miejscu i warunkach udostępniania aktów normatywnych

 

Informujemy, że przy drzwiach wejściowych w Urzędzie Gminy w Ełku znajduje się „Punkt Informacyjny Warmii i Mazur” tzw. Infomat, który umożliwia możliwość nieodpłatnego wglądu w Dziennik Ustaw i Monitor Polski, w godzinach pracy Urzędu.
W przeglądarce internetowej należy wpisać adres Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ełku: http://elk-ug.bip.eur.pl/public/, a następnie wejść w odpowiednią zakładkę.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące możliwości pobrania dokumentów w formie elektronicznej można uzyskać w pok. Nr 01.
Wytworzył:
Joanna Krzemińska
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2012-11-20 10:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2016-02-08 17:11:03)