• plik doc - ZARZĄDZENIE NR 111/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 4 czerwca 2020 r.  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej ZARZĄDZENIE NR 111/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej
  (32.5 KB)
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  (2020-06-04)
  Udostępnił:
  Renata Nowosielska
  (2020-06-04 14:02:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zarządzenie nr 416A/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy w Ełku Zarządzenie nr 416A/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy w Ełku
  (931.56 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-01-09 11:49:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-01-09 11:52:01)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 416/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Skarbnika Gminy Ełk Zarządzenie nr 416/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Skarbnika Gminy Ełk
  (22.09 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-31
  Data wygaśnięcia:
  2013-01-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-01-07 13:38:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-03 09:39:44)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 415/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 415/2012 z dn. 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (180.94 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-01-07 13:38:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-01-07 13:39:31)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 414/2012 z dn. 17 grudnia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r. Zarządzenie nr 414/2012 z dn. 17 grudnia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.
  (96.21 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-17
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-18 08:52:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-18 08:59:29)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 413/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. np. art. 248 ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarządzenie nr 413/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. np. art. 248 ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (726.64 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-18 08:52:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-18 08:56:59)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 412/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk Zarządzenie nr 412/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk
  (26.95 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  (2012-12-14)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-17 11:31:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-17 11:31:58)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 411/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 411/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (175.37 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-18 08:52:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-18 08:55:07)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 410/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamównienia publicznego Zarządzenie nr 410/2012 z dn. 14 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
  (26.31 KB)
  Wytworzył:
  Aleksandra Białobrzeska
  (2012-12-14)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-14 10:42:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-14 10:45:14)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 409/2012 z dn. 13 grudnia 2012 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 235/2012 w spr. utworzenia funduszu nagród dla parcowników Zarządzenie nr 409/2012 z dn. 13 grudnia 2012 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 235/2012 w spr. utworzenia funduszu nagród dla parcowników
  (26.53 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  (2012-12-13)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-14 14:12:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-14 14:13:00)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 408/2012 z dn. 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 255/2012 Zarządzenie nr 408/2012 z dn. 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 255/2012
  (392.45 KB)
  Wytworzył:
  Aleksandra Białobrzeska
  (2012-12-10)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-10
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-10 08:38:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-10 08:39:20)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 407/2012 z dn. 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmianw WPF gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 407/2012 z dn. 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmianw WPF gminy Ełk na lata 2012-2024
  (185.09 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  (2012-12-07)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-07
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-10 14:15:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-10 14:16:11)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 406/2012 z dn. 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r. Zarządzenie nr 406/2012 z dn. 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.
  (2.21 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-07
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-07 15:04:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-07 15:05:28)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 405/2012 z dn. 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół Zarządzenie nr 405/2012 z dn. 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół
  (133.63 KB)
  Wytworzył:
  Barbara Romaniuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-06
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-07 13:00:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-11 12:58:14)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 404/2012 z dn. 5 grudnia 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości Zarządzenie nr 404/2012 z dn. 5 grudnia 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  (773.96 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-05
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-07 09:09:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-07 09:10:39)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 403/2012 z dn. 4 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzenie nr 403/2012 z dn. 4 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
  (228.1 KB)
  Wytworzył:
  Aleksandra Białobrzeska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-12-04
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:34:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:34:59)
 • plik pdf - Zarządzenia nr 402/2012 z dn. 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, przechowywania i likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy Ełk. Zarządzenia nr 402/2012 z dn. 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, przechowywania i likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy Ełk.
  (242.86 KB)
  Wytworzył:
  Marek Kurasiński
  (2012-11-29)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-14 07:51:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-14 07:52:57)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 402/A/2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w spr. zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 402/A/2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w spr. zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (3.63 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  (2012-11-30)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-10 08:48:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-10 08:49:06)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 402/B/2012 z dn. 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany palnu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. Zarządzenie nr 402/B/2012 z dn. 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany palnu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.
  (2.75 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-07 15:04:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-10 08:52:04)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 401/2012 z dn. 28 listopada 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości Zarządzenie nr 401/2012 z dn. 28 listopada 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  (251.25 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:23:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:30:27)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 400/2012 z dn. 27 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzenie nr 400/2012 z dn. 27 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  (242.46 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2012-11-30 14:06:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zarządzenie nr 399/2012 z dn. 23 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi Szkół do prowadzenia postepowania przetargowego dotyczącego zaopatrzenia stołówek szkolnych oraz w opał jednostek oświatowych Gminy Ełk Zarządzenie nr 399/2012 z dn. 23 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi Szkół do prowadzenia postepowania przetargowego dotyczącego zaopatrzenia stołówek szkolnych oraz w opał jednostek oświatowych Gminy Ełk
  (296.55 KB)
  Wytworzył:
  Barbara Romaniuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:23:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:32:28)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 398/2012 z dn. 22 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Ełk Zarządzenie nr 398/2012 z dn. 22 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Ełk
  (220.62 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:22:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:29:22)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 397/2012 z dn. 22 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie nr 397/2012 z dn. 22 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  (229.7 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:22:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:28:46)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 396/2012 z dn. 22 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie nr 396/2012 z dn. 22 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  (220.7 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:22:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:28:14)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 395/2012 z dn. 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 23 listopada 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zdunki Zarządzenie nr 395/2012 z dn. 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 23 listopada 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zdunki
  (771.68 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-20
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:22:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:27:01)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 394/2012 z dn. 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie nr 394/2012 z dn. 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  (237.68 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:22:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:25:40)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 393/2012 z dn. 15 listopada 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości Zarządzenie nr 393/2012 z dn. 15 listopada 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  (241.88 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-15 09:57:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-15 09:58:38)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 392/2012 z dn. 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrebnymi ustawami na 2012 r. Zarządzenie nr 392/2012 z dn. 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrebnymi ustawami na 2012 r.
  (1.23 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-04 09:41:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zarządzenie nr 391/2012 z dn. 14 listopada 2012 r. w sprawie Zarządzenie nr 391/2012 z dn. 14 listopada 2012 r. w sprawie
  (141.86 KB)
  Wytworzył:
  Marek Kurasiński
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2013-01-09 11:49:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-01-09 11:51:10)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 390/2012 z dn. 13 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dn. 16 listopada 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chruściele. Zarządzenie nr 390/2012 z dn. 13 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dn. 16 listopada 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chruściele.
  (790.72 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-15 09:57:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-15 09:58:16)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 389/2012 z dn. 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024. Zarządzenie nr 389/2012 z dn. 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024.
  (1.76 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-15 08:59:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-15 08:59:57)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 388/2012 z dn. 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r. Zarządzenie nr 388/2012 z dn. 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.
  (1.27 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-15 08:56:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-15 08:56:56)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 387/2012 z dn. 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 378/2012 z dn. 31 października 2012 r. Zarządzenie nr 387/2012 z dn. 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 378/2012 z dn. 31 października 2012 r.
  (1.26 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-08
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-15 09:07:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-15 09:08:09)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 386/2012 z dn. 8 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych jako działki o nr ewid. 5/9 i 5/10 połozonych w obrębie Szeligi - Buczki Zarządzenie nr 386/2012 z dn. 8 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych jako działki o nr ewid. 5/9 i 5/10 połozonych w obrębie Szeligi - Buczki
  (350.95 KB)
  Wytworzył:
  Grzegorz Sawicki
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-08
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-13 10:13:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-13 10:14:47)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 385/2012 z dn. 5 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk- granica RP na terenie gminy Ełk Zarządzenie nr 385/2012 z dn. 5 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk- granica RP na terenie gminy Ełk
  (830.75 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-05
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-13 10:03:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-13 10:06:24)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 384/2012 z dn. 5 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla projektu pn. Zarządzenie nr 384/2012 z dn. 5 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla projektu pn. "Cyfrowa Gmina Ełk"
  (1.13 MB)
  Wytworzył:
  Anna Łuba
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-11-05
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-21 14:55:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-21 14:55:37)
 • plik pdf - Aneks nr 1 z dn. 6 listopada 2012 r. do Zarządzenia nr 273/2012 Wójta Gminy Ełk z dn. 19 kwietnia 2012 r. Aneks nr 1 z dn. 6 listopada 2012 r. do Zarządzenia nr 273/2012 Wójta Gminy Ełk z dn. 19 kwietnia 2012 r.
  (310.42 KB)
  Wytworzył:
  Elżbieta Dudziuk
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-07 12:13:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zarządzenie nr 379/2012 z dn. 5 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2013-2026 oraz projektu uchwały budżetowej na 2013 r. Zarządzenie nr 379/2012 z dn. 5 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2013-2026 oraz projektu uchwały budżetowej na 2013 r.
  (3.14 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-11-05
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-06 12:54:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-22 10:37:40)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 377/2012 z dn. 31 października 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 377/2012 z dn. 31 października 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (1.72 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-06 12:54:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-06 13:00:23)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 375/12 z dn. 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2011 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 marca 2011 r. Zarządzenie nr 375/12 z dn. 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2011 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 marca 2011 r.
  (16.01 KB)
  Wytworzył:
  Joanna Krzemińska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-30
  Data wygaśnięcia:
  2013-01-02
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-31 08:56:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2013-04-03 09:37:43)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 374/2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie odsnieżania i usuwania gołoledzi w sezonie zimowym 2012/2013 na drogach gminnych zarzadzanych przez Gminę Ełk Zarządzenie nr 374/2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie odsnieżania i usuwania gołoledzi w sezonie zimowym 2012/2013 na drogach gminnych zarzadzanych przez Gminę Ełk
  (2.53 MB)
  Wytworzył:
  Olga Hańczyc
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-29 11:54:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-29 11:55:43)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 374A/2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk Zarządzenie nr 374A/2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk
  (716.34 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-13 10:03:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-11-13 10:04:29)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 371/2012 z dn. 22 października 2012 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk za III kwartały 2012 roku Zarządzenie nr 371/2012 z dn. 22 października 2012 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk za III kwartały 2012 roku
  (985.84 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-22
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-22 09:45:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-22 09:46:51)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 370A/2012 zdn. 16 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzenie nr 370A/2012 zdn. 16 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  (223.4 KB)
  Wytworzył:
  Marcin Supiński
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-29 14:03:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-29 14:05:32)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 370/2012 z dn. 15 października 2012 w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w celu dokonania likwidacji środka trwałego z projektu Zarządzenie nr 370/2012 z dn. 15 października 2012 w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w celu dokonania likwidacji środka trwałego z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclusion - mieszkańców Gminy Ełk"
  (389 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:54:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 09:01:00)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 369/ 2012 z dn. 15 października 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Zarządzenie nr 369/ 2012 z dn. 15 października 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
  (127.08 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:54:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:57:36)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 368/2012 z dn. 11 października 2012 o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości Zarządzenie nr 368/2012 z dn. 11 października 2012 o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  (270.09 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-11
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:54:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:57:01)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 367/2012 z dn. 11 października 2012 o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości Zarządzenie nr 367/2012 z dn. 11 października 2012 o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  (264.7 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-11
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:54:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:56:18)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 366/2012 z dn. 9 października 2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok Zarządzenie nr 366/2012 z dn. 9 października 2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
  (143.09 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-09
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:54:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:55:42)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 365/2012 Wójta Gminy Ełk z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2012 - 2024. Zarządzenie Nr 365/2012 Wójta Gminy Ełk z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2012 - 2024.
  (249.17 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-09
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-12 15:07:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-12 15:07:44)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 364/2012 z dn. 8 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Ełk z oraganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego na 2013 r. Zarządzenie nr 364/2012 z dn. 8 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Ełk z oraganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego na 2013 r.
  (4.89 MB)
  Wytworzył:
  Bożenna Powązka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-08
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-09 10:16:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-09 10:18:32)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 363/ 2012 z dn. 05 października 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego skutkującego powstaniem strat w mieniu. Zarządzenie nr 363/ 2012 z dn. 05 października 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego skutkującego powstaniem strat w mieniu.
  (223.15 KB)
  Wytworzył:
  Marek Kurasiński
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-05
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:41:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:53:47)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 362/2012 z dn. 4 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 362/2012 z dn. 4 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  (211.49 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-04
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-08 10:42:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-08 10:43:25)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 361/2012 z dn. 4 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 361/2012 z dn. 4 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  (222.53 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-04
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-08 10:42:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-08 10:43:43)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 360/2012 z dn. 4 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 360/2012 z dn. 4 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  (208.33 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-10-04
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-08 10:42:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-08 10:44:03)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 359/2012 z dn. 28 września 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2012 rok Zarządzenie nr 359/2012 z dn. 28 września 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2012 rok
  (456.62 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:40:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:40:34)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 358/2012 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Zarządzenie nr 358/2012 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzednicze, w tym na stanowiska kierownicze w Urzedzie Gminy Ełk oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Ełk"
  (2.39 MB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-27 14:46:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-27 14:48:44)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 357/2012 z dn. 25 września 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2012 rok. Zarządzenie nr 357/2012 z dn. 25 września 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2012 rok.
  (689.06 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:09:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:10:32)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 356/2012 z dn. 19 września 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Ełk Zarządzenie nr 356/2012 z dn. 19 września 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Ełk
  (288.44 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-26 07:39:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-26 07:40:57)
 • plik pdf - Zarządzenia nr 355/2012 z dn. 19 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia ostatecznej listy uczestników projektu Zarządzenia nr 355/2012 z dn. 19 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia ostatecznej listy uczestników projektu "Cyfrowa Gmina Ełk"
  (1.7 MB)
  Wytworzył:
  Marcin Supiński
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:30:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:47:35)
 • plik pdf - Zarządzenia nr 354/2012 z dn. 18 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Dyrektora Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach Zarządzenia nr 354/2012 z dn. 18 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Dyrektora Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
  (255.87 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:30:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:44:55)
 • plik pdf - Zarządzenia nr 353/2012 z dn. 18 września 2012 r. w sprawie okreslenia terminów przerw w pracy przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ełk Zarządzenia nr 353/2012 z dn. 18 września 2012 r. w sprawie okreslenia terminów przerw w pracy przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ełk
  (297.17 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:29:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:43:19)
 • plik pdf - Zarządzenia nr 352/2012 z dn. 18 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Ełk Zarządzenia nr 352/2012 z dn. 18 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Ełk
  (696.55 KB)
  Wytworzył:
  Monika Szczepanik
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:29:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:39:26)
 • plik pdf - Zarządzenia nr 351/2012 z dn. 13 września 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenia nr 351/2012 z dn. 13 września 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (1.78 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:29:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:35:59)
 • plik pdf - Zarządzenia nr 350/2012 z dn. 5 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2012 r. Zarządzenia nr 350/2012 z dn. 5 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2012 r.
  (450.58 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-05
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:29:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:34:41)
 • plik pdf - Zarządzenia nr 349/2012 z dn. 5 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 10 września 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ełk 2. Zarządzenia nr 349/2012 z dn. 5 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 10 września 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ełk 2.
  (836.77 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-09-05
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:29:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:33:34)
 • plik pdf - Zarządzenie 348/2012 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach Zarządzenie 348/2012 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach
  (226.04 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:14:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:59:10)
 • plik pdf - Zarządzenie 347/2012 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podtsawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich Zarządzenie 347/2012 z dn. 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podtsawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich
  (232 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:14:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:56:48)
 • plik pdf - Zarządzenie 346/2012 z dn. 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majatkowych stanowuiących wyposażenie świetlicy pod nazwą Zarządzenie 346/2012 z dn. 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majatkowych stanowuiących wyposażenie świetlicy pod nazwą "Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach"
  (302.87 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:14:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:52:42)
 • plik pdf - Zarządzenie 345/2012 z dn. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębymi ustawami na 2012 r. Zarządzenie 345/2012 z dn. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębymi ustawami na 2012 r.
  (1.01 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:14:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:48:49)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 345A/2012 z dn. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie nr 345A/2012 z dn. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  (740.57 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-07 09:11:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-12-07 09:12:23)
 • plik pdf - Zarządzenie 344/2012 z dn. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie 344/2012 z dn. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (1.61 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:14:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:28:26)
 • plik pdf - Zarządzenie 343/2012 z dn. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r. Zarządzenie 343/2012 z dn. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.
  (3.77 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:14:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:26:31)
 • plik pdf - Zarządzenie 342/2012 z dn. 14 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji określającej ilość osób zamieszkujących nieruchomości położone na obszarze Gminy ełk Zarządzenie 342/2012 z dn. 14 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji określającej ilość osób zamieszkujących nieruchomości położone na obszarze Gminy ełk
  (467.13 KB)
  Wytworzył:
  Robert Karwowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:13:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:23:45)
 • plik pdf - Zarządzenie 341/2012 z dn. 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2013 r. Zarządzenie 341/2012 z dn. 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2013 r.
  (1.2 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:13:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:22:19)
 • plik pdf - Zarządzenie 340/2012 z dn. 13 sierpnia 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości Zarządzenie 340/2012 z dn. 13 sierpnia 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  (245.6 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:13:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:19:57)
 • plik pdf - Zarządzenie 339/2012 z dn. 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Ełk na lata 2013-2015. Zarządzenie 339/2012 z dn. 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Ełk na lata 2013-2015.
  (373.31 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-10
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:13:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-24 11:51:36)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 338/2012 z dn. 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu sie WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Zarządzenie nr 338/2012 z dn. 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu sie WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury
  (2.63 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-09
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-09 13:56:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-09 13:59:51)
 • plik pdf - Zarządzenie 337A/2012 z dn. 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Ełk Zarządzenie 337A/2012 z dn. 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Ełk
  (219.93 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-08
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 11:47:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:12:27)
 • plik pdf - Zarządzenie 337/2012 z dn. 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie gminy Ełk Zarządzenie 337/2012 z dn. 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie gminy Ełk
  (592.59 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-08
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 11:47:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:10:58)
 • plik pdf - Zarządzenie 336/2012 z dn. 6 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzenie 336/2012 z dn. 6 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  (213.74 KB)
  Wytworzył:
  Aleksandra Białobrzeska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-06
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 11:47:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-09-05 12:00:32)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 335/2012 z dn. 6 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Wójta o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie gminy Ełk Zarządzenie nr 335/2012 z dn. 6 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Wójta o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie gminy Ełk
  (894.5 KB)
  Wytworzył:
  Marek Kurasiński
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-06
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-07 10:58:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-07 11:11:54)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 334/2012 z dn. 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postepownia o udzielenie zamówienia publicznego. Zarządzenie nr 334/2012 z dn. 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postepownia o udzielenie zamówienia publicznego.
  (218.87 KB)
  Wytworzył:
  Aleksandra Białobrzeska
  Udostępnił:
  Marcin Supiński
  (2012-08-21 10:13:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Marcin Supiński
  (2012-08-21 10:14:11)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 333/2012 z dn. 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji w związku z odstąpieniem przez Gminę Ełk od umowy Nr ZP. 341/30/2008 z dn. 1.06.2009 r. oraz umowy Nr OZP.271.3.14.2011.WR z dn. 27.06.2011 r. Zarządzenie nr 333/2012 z dn. 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji w związku z odstąpieniem przez Gminę Ełk od umowy Nr ZP. 341/30/2008 z dn. 1.06.2009 r. oraz umowy Nr OZP.271.3.14.2011.WR z dn. 27.06.2011 r.
  (231.71 KB)
  Wytworzył:
  Aleksandra Białobrzeska
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-07 10:58:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-07 11:09:33)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 331/2012 zdn. 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy w Ełku Zarządzenie nr 331/2012 zdn. 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy w Ełku
  (4.48 MB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  (2012-08-01)
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-01
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-07 09:47:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-07 09:48:35)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 330/2012 z dn. 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzenie nr 330/2012 z dn. 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
  (238.52 KB)
  Wytworzył:
  Aleksandra Białobrzeska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-08-01
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-01 08:58:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-01 09:00:12)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 329/A/2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r. Zarządzenie nr 329/A/2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.
  (813.64 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-07 10:58:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-07 11:00:44)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 329/B/2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 329/B/2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (218.86 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-07 10:58:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-08-07 11:01:55)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 329/2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu w dniu 06 sierpnia 2012 roku na sprzedaż nieruchomości położonych w Chruścielach i Nowej Wsi Ełckiej gm. Ełk Zarządzenie nr 329/2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu w dniu 06 sierpnia 2012 roku na sprzedaż nieruchomości położonych w Chruścielach i Nowej Wsi Ełckiej gm. Ełk
  (933.09 KB)
  Wytworzył:
  Nadzieja Michniewicz
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-31 12:17:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-31 12:18:32)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 328/2012 z dn. 30 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu w dniu 03 sierpnia 2012 roku na sprzedaż nieruchomości położonych w Baranach, gm. Ełk Zarządzenie nr 328/2012 z dn. 30 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu w dniu 03 sierpnia 2012 roku na sprzedaż nieruchomości położonych w Baranach, gm. Ełk
  (988.81 KB)
  Wytworzył:
  Nadzieja Michniewicz
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-31 08:49:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-31 08:50:52)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 327/2012 z dn. 26 lipca 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. Zarządzenie nr 327/2012 z dn. 26 lipca 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.
  (992.39 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-30 09:16:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-30 09:21:14)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 326/2012 z dn. 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 326/2012 z dn. 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (1.58 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-30 09:16:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-30 09:18:45)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 325/2012 z dn. 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r. Zarządzenie nr 325/2012 z dn. 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.
  (2.03 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-30 09:16:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-30 09:17:35)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 324/2012 z dn. 23 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk za II kwartały 2012 r. Zarządzenie nr 324/2012 z dn. 23 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk za II kwartały 2012 r.
  (138.69 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-23
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 15:21:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 15:24:37)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 323/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie nr 323/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  (225.51 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:12:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:15:40)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 322/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie nr 322/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  (234.78 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:12:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:14:44)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 321/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie nr 321/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  (230.48 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:12:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:14:08)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 320/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie nr 320/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  (228.51 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:12:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:13:45)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 319/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie nr 319/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  (226.74 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:12:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:13:21)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 318/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie nr 318/2012 z dn. 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  (219.87 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 09:58:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:09:24)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 317/2012 z dn. 11 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 317/2012 z dn. 11 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  (223.24 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-11
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 09:58:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:05:40)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 316/2012 z dn. 11 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie nr 316/2012 z dn. 11 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  (237.11 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-11
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 09:58:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:04:49)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 315/2012 z dn. 6 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzeniania przetargu w dniu 10 lipca 2012 r. na sprzedaż nieruchomosci położonej na Konieczkach, gm. Ełk. Zarządzenie nr 315/2012 z dn. 6 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzeniania przetargu w dniu 10 lipca 2012 r. na sprzedaż nieruchomosci położonej na Konieczkach, gm. Ełk.
  (818.13 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-06
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 09:58:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 10:01:21)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 314 z dn. 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników Zarządzenie nr 314 z dn. 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
  (226.65 KB)
  Wytworzył:
  Barbara Romaniuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-06
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 09:58:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-23 09:59:45)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 313/2012 z dn. 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzenie nr 313/2012 z dn. 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  (239.8 KB)
  Wytworzył:
  Marcin Supiński
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-07-02
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-04 10:46:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-04 10:47:32)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 312/2012 z dn.29 czerwca 2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dn. 03 lipca 2012 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi Ełckiej, gm. Ełk Zarządzenie nr 312/2012 z dn.29 czerwca 2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dn. 03 lipca 2012 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi Ełckiej, gm. Ełk
  (90.7 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:05:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:08:05)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 311/2012 z dn. 28 czerwca 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania projektu Zarządzenie nr 311/2012 z dn. 28 czerwca 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania projektu "Asystent rodziny 2012"
  (231.92 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:05:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-10-23 08:07:18)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 310/2012 z dn. 28 czerwca 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. Zarządzenie nr 310/2012 z dn. 28 czerwca 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.
  (1.01 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-04 10:46:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-04 10:47:09)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 309/2012 z dn. 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r. Zarządzenie nr 309/2012 z dn. 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.
  (257.52 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-04 10:46:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zarządzenie nr 308/2012 z dn. 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 255A/2012 z dn. 1 marca 2012 r. Zarządzenie nr 308/2012 z dn. 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 255A/2012 z dn. 1 marca 2012 r.
  (235.15 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-03 07:52:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-03 07:53:08)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 307/2012 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach Zarządzenie nr 307/2012 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach
  (220.84 KB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:14:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:15:27)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 306/2012 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. Zarządzenie nr 306/2012 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.
  (1.03 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-04 10:39:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-04 10:42:27)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 305/2012 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 305/2012 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (215.87 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-04 10:39:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-04 10:41:06)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 304/2012 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r. Zarządzenie nr 304/2012 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.
  (241.88 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-04 10:39:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-04 10:40:29)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 303/2012 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Zarządzenie nr 303/2012 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  (420.21 KB)
  Wytworzył:
  Bożenna Powązka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-29 15:07:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-07-02 08:45:13)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 302/2012 z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargu w dniu 29 czerwca 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Konieczkach, gm. Ełk. Zarządzenie nr 302/2012 z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargu w dniu 29 czerwca 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Konieczkach, gm. Ełk.
  (98.23 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:12:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:13:23)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 301/2012 z dn. 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 301/2012 z dn. 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (230.09 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:10:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:10:53)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 300/2012 z dn. 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej za 2011 r. Zarządzenie nr 300/2012 z dn. 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej za 2011 r.
  (776.1 KB)
  Wytworzył:
  Halina Nowosza
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-12
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:09:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:09:47)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 299/2012 z dn. 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach za 2011 r. Zarządzenie nr 299/2012 z dn. 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach za 2011 r.
  (745.72 KB)
  Wytworzył:
  Krzysztof Łapiński
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-12
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:07:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:08:21)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 298/2012 z dn. 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na dwa stanowiska urzędnicze Zarządzenie nr 298/2012 z dn. 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na dwa stanowiska urzędnicze
  (380.74 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-06-04
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:05:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:06:12)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 297/2012 z dn. 31 maja 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości Zarządzenie nr 297/2012 z dn. 31 maja 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  (262.54 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-31
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:04:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:04:40)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 296/2012 z dn. 28 maja 2012 r. w sprawie zasad ujmowania w ewidencji Urzędu Gminy wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego Zarządzenie nr 296/2012 z dn. 28 maja 2012 r. w sprawie zasad ujmowania w ewidencji Urzędu Gminy wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
  (477.25 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:02:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-28 15:03:19)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 295/2012 z dn. 28 maja 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości Zarządzenie nr 295/2012 z dn. 28 maja 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  (254.71 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-30 11:34:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-30 11:35:22)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 294/2012 z dn. 25 maja 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 294/2012 z dn. 25 maja 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (1.63 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-30 11:34:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-30 11:35:45)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 293/2012 z dn. 25 maja 2012 r. w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zarządzenie nr 293/2012 z dn. 25 maja 2012 r. w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  (1.19 MB)
  Wytworzył:
  Bożenna Powązka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-25 13:56:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-25 13:58:51)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 292/2012 z dn. 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 589/2010 Wójta Gminy Ełk z dn. 26 maja 2010 r. w spr. zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ełk Zarządzenie nr 292/2012 z dn. 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 589/2010 Wójta Gminy Ełk z dn. 26 maja 2010 r. w spr. zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ełk
  (202.25 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-30 11:32:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-06-13 13:05:01)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 291/2012 z dn. 18 maja 2012 r. zmianiajace zarządzenie nr 562/2010 Wójta Gminy Ełk z dnia 31 marca 2010 r. Zarządzenie nr 291/2012 z dn. 18 maja 2012 r. zmianiajace zarządzenie nr 562/2010 Wójta Gminy Ełk z dnia 31 marca 2010 r.
  (324.75 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-30 11:32:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-30 11:32:32)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 290/2012 z dn. 18 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. Zarządzenie nr 290/2012 z dn. 18 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.
  (2.44 MB)
  Wytworzył:
  Bożenna Powązka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-21 09:11:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-21 09:13:51)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 287/2012 z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie nr 287/2012 z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  (241.38 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:17:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:19:46)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 286/2012 z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie nr 286/2012 z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  (235.15 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:17:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:19:23)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 285/2012 z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie nr 285/2012 z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  (233.98 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:17:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:18:47)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 284/2012 z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 284/2012 z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (224.77 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:08:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:16:56)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 283/2012 z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r. Zarządzenie nr 283/2012 z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.
  (155.66 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:08:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:16:03)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 282/2012 z dn. 8 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 246/2012 z dn. 6 lutego 2012 r. w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzenie nr 282/2012 z dn. 8 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 246/2012 z dn. 6 lutego 2012 r. w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
  (216.44 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-08
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:08:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:14:57)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 281/2012 z dn. 7 maja 2012 r. w sprawie sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej wlasność Gminy Ełk Zarządzenie nr 281/2012 z dn. 7 maja 2012 r. w sprawie sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej wlasność Gminy Ełk
  (232.75 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-05-07
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:08:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:12:00)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 280/2012 z dn. 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargu w dniu 7 maja 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Chruścielach, gm. Ełk Zarządzenie nr 280/2012 z dn. 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargu w dniu 7 maja 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Chruścielach, gm. Ełk
  (1.1 MB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:08:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-18 08:10:04)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 279/2012 z dn. 30 kwietnia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. Zarządzenie nr 279/2012 z dn. 30 kwietnia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.
  (976.41 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-30 13:01:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-07 09:56:37)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 278/2012 z dn. 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r. Zarządzenie nr 278/2012 z dn. 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.
  (1.73 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-30 13:01:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-30 13:03:37)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 277/2012 z dn. 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Ełk w 2012 r. Zarządzenie nr 277/2012 z dn. 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Ełk w 2012 r.
  (257.35 KB)
  Wytworzył:
  Bożenna Powązka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-27 14:45:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-27 14:46:47)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 276/2012 z dn. 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykoaniu budżetu Gminy Ełk za I kwartał 2012 r. Zarządzenie nr 276/2012 z dn. 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykoaniu budżetu Gminy Ełk za I kwartał 2012 r.
  (991.33 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-26
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-26 08:33:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-27 14:44:54)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 275/2012 z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ełku Zarządzenie nr 275/2012 z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ełku
  (8.23 MB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-30 12:58:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-05-16 07:22:06)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 273/2012 z dn. 19 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli o dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz doskonalenia zawodowego w roku 2012 Zarządzenie nr 273/2012 z dn. 19 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli o dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz doskonalenia zawodowego w roku 2012
  (391.76 KB)
  Wytworzył:
  Barbara Romaniuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-30 12:53:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-30 12:57:46)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 272/2012 z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie nr 272/2012 z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  (235.75 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-12
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:35:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:36:37)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 271/2012 z dn. 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 271/2012 z dn. 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  (216.23 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-10
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:35:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:37:23)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 270/2012 z dn. 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wycofania ze sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 270/2012 z dn. 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wycofania ze sprzedaży nieruchomości
  (236.35 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-10
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:35:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:37:50)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 269/2012 z dn. 4 kwietnia 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomosci Zarządzenie nr 269/2012 z dn. 4 kwietnia 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomosci
  (248.84 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-04
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:35:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:38:13)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 268/2012 z dn. 4 kwietnia 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomosci Zarządzenie nr 268/2012 z dn. 4 kwietnia 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomosci
  (248.82 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-04-04
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:35:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:38:35)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 267/2012 z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 r. Zarządzenie nr 267/2012 z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 r.
  (733.56 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:32:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:40:44)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 266/2012 z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 266/2012 z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (1.61 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-30
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:32:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:41:29)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 265/2012 z dn. 29 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie nr 265/2012 z dn. 29 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  (236.44 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-29
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:32:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:42:38)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 264/2012 z dn. 28 marca 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości Zarządzenie nr 264/2012 z dn. 28 marca 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  (237.22 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-28
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:32:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:43:18)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 263/2012 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Ełk za 2011 r. Zarządzenie nr 263/2012 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Ełk za 2011 r.
  (2.75 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-02 11:50:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-04 08:06:25)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 262/2012 z dn. 27 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego poprzez szczepienie dziewcząt urodzonych w 1996 r. przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy oraz brodawkom płciowym. Zarządzenie nr 262/2012 z dn. 27 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego poprzez szczepienie dziewcząt urodzonych w 1996 r. przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy oraz brodawkom płciowym.
  (877.94 KB)
  Wytworzył:
  Bożenna Powązka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-27
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-02 11:21:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-02 11:27:10)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 261/2012 z dn. 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania oraz wypłacania premii z funduszu premiowego pracownikom obsługi zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Ełku Zarządzenie nr 261/2012 z dn. 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania oraz wypłacania premii z funduszu premiowego pracownikom obsługi zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Ełku
  (695.57 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-20
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:28:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:30:03)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 259/2012 z dn. 19 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowiania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzenie nr 259/2012 z dn. 19 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowiania o udzielenie zamówienia publicznego
  (265.12 KB)
  Wytworzył:
  Marcin Supiński
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-20 08:52:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-20 08:54:35)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 258/2012 z dn. 16 marca 2012 r. w sprawie odpłatnego baycia nieruchomosci na rzecz Gminy Ełk Zarządzenie nr 258/2012 z dn. 16 marca 2012 r. w sprawie odpłatnego baycia nieruchomosci na rzecz Gminy Ełk
  (217.38 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-16
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:26:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-23 11:27:34)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 257/2012 z dn. 9 marca 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości Zarządzenie nr 257/2012 z dn. 9 marca 2012 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
  (255.3 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-09
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-16 13:39:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-16 13:41:54)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 256/2012 z dn. 6 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 256/2012 z dn. 6 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  (212.34 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-06
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-16 13:39:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-16 13:41:04)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 255A/2012 z dn. 1 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionychw Urzędzie Gminy Ełk Zarządzenie nr 255A/2012 z dn. 1 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionychw Urzędzie Gminy Ełk
  (342.3 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-01
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-20 08:56:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-20 08:57:33)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 255B/2012 z dn. 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 230/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. Zarządzenie nr 255B/2012 z dn. 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 230/2011 z dn. 30 grudnia 2011 r.
  (220.55 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Korzeniecka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-01
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-20 09:39:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-20 09:40:05)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 255/2012 z dn. 1 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zarządzenie nr 255/2012 z dn. 1 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych"
  (5.9 MB)
  Wytworzył:
  Aleksandra Białobrzeska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-03-01
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-16 13:39:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-03-16 13:40:13)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 254/2012 z dn. 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 254/2012 z dn. 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (1.78 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 14:19:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 14:20:09)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 253/2012 z dn. 24 lutego 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ełk nieruchomości Zarządzenie nr 253/2012 z dn. 24 lutego 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ełk nieruchomości
  (231.53 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:31:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:35:16)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 252/2012 z dn. 21 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargu w dniu 24 lutego 2012 r. na sprzedaz nieruchomości położopnych w obrębie Chruściele i Bartosze, gmina Ełk Zarządzenie nr 252/2012 z dn. 21 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargu w dniu 24 lutego 2012 r. na sprzedaz nieruchomości położopnych w obrębie Chruściele i Bartosze, gmina Ełk
  (246.04 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-21
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:31:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:34:17)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 251/2012 z dn. 15 lutego 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Ełk Zarządzenie nr 251/2012 z dn. 15 lutego 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Ełk
  (219.95 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:31:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:32:40)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 250/2012 z dn. 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zarządzenie Nr 250/2012 z dn. 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  (232.62 KB)
  Wytworzył:
  Aleksandra Białobrzeska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-15
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:20:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:28:22)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 249/2012 z dn. 14 lutego 2012 r. w sprawie planu dofinansowania forum doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Ełk oraz kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2012. Zarządzenie Nr 249/2012 z dn. 14 lutego 2012 r. w sprawie planu dofinansowania forum doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Ełk oraz kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2012.
  (1.56 MB)
  Wytworzył:
  Ireneusz Gorlo
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-14
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:20:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:27:34)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 248/2012 z dn. 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zarządzenie Nr 248/2012 z dn. 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  (229.82 KB)
  Wytworzył:
  Aleksandra Białobrzeska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-13
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:20:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:26:58)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 247/2012 z dn. 09 lutego 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lokale mieszkaniowe położone w miejscowości Mostołty Nr 11/1, 11/2, 11/5, 11/10 będący w zasobie Gminy Ełk. Zarządzenie Nr 247/2012 z dn. 09 lutego 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lokale mieszkaniowe położone w miejscowości Mostołty Nr 11/1, 11/2, 11/5, 11/10 będący w zasobie Gminy Ełk.
  (234.61 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-09
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:19:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:26:17)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 246/2012 z dn. 06 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 224/2011 Wójta Gminy Ełk z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowanych działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Ełk Zarządzenie Nr 246/2012 z dn. 06 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 224/2011 Wójta Gminy Ełk z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowanych działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Ełk
  (238.98 KB)
  Wytworzył:
  Adam Ostrowski
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-02-06
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:19:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:25:39)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 245.2012 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk. Zarządzenie Nr 245.2012 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk.
  (210.78 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:19:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-04-03 13:03:51)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 244/2012 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk. Zarządzenie Nr 244/2012 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk.
  (210.37 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:19:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:24:21)
 • plik pdf - Zarządzenie Nr 243/2012 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lokale mieszkalne położone w miejscowości Mostołty Nr 11/3, 11/6, 11/7 będący w zasobie Gminy Ełk Zarządzenie Nr 243/2012 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lokale mieszkalne położone w miejscowości Mostołty Nr 11/3, 11/6, 11/7 będący w zasobie Gminy Ełk
  (232.9 KB)
  Wytworzył:
  Grażyna Chrapowicka
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-25
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:19:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-20 08:23:21)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 242/2012 z dn. 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjecia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Ełk za IV kwartały 2011 r. Zarządzenie nr 242/2012 z dn. 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjecia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Ełk za IV kwartały 2011 r.
  (1.01 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-24
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-24 11:48:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-24 11:55:09)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 241/2012 z dn. 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 241/2012 z dn. 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  (196.71 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-24 15:35:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-24 15:38:20)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 240/2012 z dn. 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 240/2012 z dn. 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  (216.16 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:29:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:29:56)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 239/2012 z dn. 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 239/2012 z dn. 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  (205.78 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-24 15:35:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zarządzenie nr 238/2012 z dn. 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 238/2012 z dn. 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  (205.12 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:28:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:28:57)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 237/2012 z dn. 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zarządzenie nr 237/2012 z dn. 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
  (204.39 KB)
  Wytworzył:
  Mirosława Łukaszuk
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-19
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-24 15:30:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-24 15:31:55)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 236/2012 z dn. 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024 Zarządzenie nr 236/2012 z dn. 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024
  (1.61 MB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-18
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-20 10:24:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-20 10:25:29)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 235/2012 z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników zatrudnionnych w Urzędzie Gminy w Ełku Zarządzenie nr 235/2012 z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników zatrudnionnych w Urzędzie Gminy w Ełku
  (176.42 KB)
  Wytworzył:
  Danuta Popowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-17
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-24 12:03:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-24 12:04:20)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 234/2012 z dn. 12 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego Zarządzenie nr 234/2012 z dn. 12 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego
  (220.75 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-12
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:26:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-02-28 12:27:20)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 233/2012 z dn. 5 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. Zarządzenie nr 233/2012 z dn. 5 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.
  (716.8 KB)
  Wytworzył:
  Janina Słomkowska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-05
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-20 09:00:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-20 09:08:57)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 232/2012 z dn. 2 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji Programu wsparcia nauki jęz. angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych Zarządzenie nr 232/2012 z dn. 2 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji Programu wsparcia nauki jęz. angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych
  (570.97 KB)
  Wytworzył:
  Ewa Gajewska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-02
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-20 09:00:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-20 09:07:12)
 • plik pdf - Zarządzenie nr 231/2012 z dn. 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zarządzenie nr 231/2012 z dn. 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych"
  (5.5 MB)
  Wytworzył:
  Aleksandra Białobrzeska
  Typ dokumentu:
  Zarządzenie
  Data uchwalenia:
  2012-01-02
  Udostępnił:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-20 09:00:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Joanna Krzemińska
  (2012-01-20 09:01:28)

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij