Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 67445-2012 z dnia 2012-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk
I.Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach...
Termin składania ofert: 2012-04-06

Numer ogłoszenia: 73171 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67445 - 2012 data 23.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Ełku, ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6104437, fax. 087 6103762.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
2794