☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Środa 20.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż nieruchomości 2003 - 2011 r.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

GMINA EŁK

 

2011 r.

· Ogłoszenie – z dnia 6 czerwca 2011 r. - Wójt Gminy Ełk ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych, obręb Szeligi - Buczki, działki, nr 10/9, 10/10.

Przetarg odbędzie się 8 lipca 2011 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Ełk.

· Ogłoszenie – z dnia 3 czerwca 2011 r. - Wójt Gminy Ełk ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, obręb Barany, działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe, działki, nr 290/8, 290/11, 290/12, 290/2, 290/4, 290/26, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/40;

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo - usługową: działki nr 290/25, 290/6.

Przetarg odbędzie się 5 lipca 2011 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Ełk.

·  Wykaz nieruchomości - z dnia 16 maja 2011 r. - przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Chruściele, gm. Ełk. /Mapa/

- dz. nr 410/5,

- dz. nr 410/6,

- dz. nr 410/7,

- dz. nr 410/8,

- dz. nr 410/9,

- dz. nr 410/10,

- dz. nr 410/11,

- dz. nr 410/12,

- dz. nr 410/13,

- dz. nr410/14,

- dz. nr 410/15,

- dz. nr 410/17,

- dz. nr 410/18,

- dz. nr 410/19,

- dz. nr 410/20,

- dz. nr 410/21,

- dz. nr 410/22,

- dz. nr 410/23,

- dz. nr 410/24,

- dz. nr 410/25,

- dz. nr 410/26,

- dz. nr 410/27.

Planowany termin przetargu - 29 lipca 2011 r.

· Ogłoszenie – z dn. 18 kwietnia 2011 r. - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu stnego nieograniczonego, położonych w obrębie:

- BARANY: dz. nr 290/2, 290/4, 290/6, 290/25, 290/26, 290/8, 290/11, 290/12, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/40.

- SZELIGI - BUCZKI: dz. nr 10/9, 10/10.

· Ogłoszenie – z dn. 1 kwietnia 2011 r. - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych: działka nr 51/2 - obręb Szeligi - Buczki, dz. nr 201/20 - obręb Woszczele, gm. Ełk.

· Ogłoszenie – z dn. 21 marca 2011 r. - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym rzecz użytkowników wieczystych: działka nr 44/25 - obręb Bartosze, dz. nr 377/25 - obręb Woszczele, gm. Ełk. Załącznik - wykazy nieruchomości

· Ogłoszenie – z dn. 31 stycznia 2011 r. - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych: dz. 71/3 - obręb Małkinie, dz. nr 44/14 - obręb Bartosze, dz. nr 377/42, nr 377/48 - obręb Woszczele, gm. Ełk. Załącznik - wykazy nieruchomości

· Ogłoszenie – z dn. 17 stycznia 2011 r. - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych: dz. nr 44/43, nr 44/32 – obręb Bartosze oraz dz. nr 580/106, nr 580/97 – obręb Straduny.

2010 r.

·   Ogłoszenie - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej: obręb Nowa Wieś Ełcka, dz. nr 486/1, 486/2, 18/2. Załącznik - wykazy nieruchomości

·     Informacja- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 17 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy Ełk, obręb Barany.

·        Ogłoszenie  z dn. 8 listopada 2010 r. - Wójt Gminy Ełk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Barany, gm. Ełk, pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe – działki nr: 290/8, 290/11, 290/12, 290/2, 290/4, 290/26, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/40 oraz działki pod zabudowę mieszkalno – usługową: nr 290/25, 290/6.

·       Ogłoszenie - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – obręb Bartosze: dz. nr 44/42.

·       Ogłoszenie - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych  użytkowników wieczystych – obręb Bartosze: dz. nr 44/1, 44/29, 44/42, 44/3, 44/33, 44/40 oraz obręb Chruściele dz. nr 400.

Na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej obręb Sędki dz. nr 23/93. Załacznik - wykaz nieruchomości

·       Ogłoszenie - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych – obręb Bartosze: dz. nr 44/11, 44/12, 44/19, 44/20, 44/21, 44/22, 44/23.

·     Informacja- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 17 września 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy Ełk, obręb Barany.

·       Ogłoszenie - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych  – obręb Małkinie dz. nr 71/49, 71/73, 71/75, obręb Bartosze dz. nr 44/41, 44/13, 44/28, gm. Ełk.

·     Informacja- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 29 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy Ełk, obręb szeligi -m Buczki.

·     Ogłoszenie - Wójt Gminy Ełk ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Szeligi – Buczki, gm. Ełk, dz. o nr ewid. 2/24 z przeznaczeniem na cele inwestycyjne – przetarg odbędzie się 29 października  2010 r. o godz. 11:00.  /dodatkowe informacje, w tym zdjęcia umieszczone są w zakładce OFERTY INWESTYCYJNE/

 

·        Ogłoszenie z dn. 28 czerwca 2010 r. - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  położonych w obrębie Barany, gm. Ełk – działki nr: 290/2, 290/4, 290/6, 290/25, 290/26, 290/8, 290/11, 290/12, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/39, 290/40.

·        Ogłoszenie z dn. 17 sierpnia 2010 r. - Wójt Gminy Ełk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Barany, gm. Ełk, pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe – działki nr: 290/8, 290/11, 290/12, 290/2, 290/4, 290/26, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/39, 290/40, 290/25, 290/6.

·        Ogłoszenie- z dn. 17 czerwca 2010 r. - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka nr 580/103, 580/104 w Stradunach.

·     Informacja- o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 19 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Szeligi – Buczki, dz. nr 2/24 gm. Ełk

·     Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Szeligi – Buczki, gm. Ełk, dz. o nr ewid. 2/24 z przeznaczeniem na cele inwestycyjne – przetarg odbędzie się 19 lipca  2010 r. o godz. 11:00.  /dodatkowe informacje, w tym zdjęcia umieszczone są w zakładce OFERTY INWESTYCYJNE/

·        Ogłoszenie-  z dn. 26 kwietnia 2010 r. - Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy przy ul. Armii Krajowej 3 jest wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - obręb Straduny, działka nr 580/100 oraz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: obręb Chełchy część dz. nr 60.

·        Ogłoszenie- z dn. 8 marca 2010 r. - Wójt Gminy Ełk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębię Barany pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Działka nr 290/8, 290/11, 290/12, 290/2, 290/4, 290/26, 290/6, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/39, 290/40, 290/25 – przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2010 r. o godz. 10:00

·      Informacja-  o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 16 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Ełk - obręb Barany.

·        Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obręb Szeligi – Buczki, działka nr 2/24 o pow. 13,9633 ha z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Więcej informacji na stronie: www.elk.gmina.pl

·        Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym- obręb Straduny, dz. nr 580/92, 580/94, 580/95, 580/96, 580/97, 580/98 oraz do  dzierżawy: obręb Szeligi-Buczki część działki nr 60/9 na cele działalności statutowej WOPR  i obręb Chruściele działka nr 170/23.

·        Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na budowę schroniska dla zwierząt, obręb Konieczki, dz. nr 92/19.

2009 r.

·   Ogłoszenie- Wójt Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w atrakcyjnym mazurskim krajobrazie w obrębie Barany, gmina Ełk.

·   Ogłoszenie- o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Barany - 19 czerwca 2009 roku  o godz. 10oo  w lokalu  Urzędu Gminy Ełk przy ul. Armii Krajowej 3.

·   Ogłoszenie- o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Mrozy Wielkie dz. nr 39/20 i Sędki dz. nr 23/93, gm. Ełk - 5 sierpnia 2009 roku  o godz. 10oo  w lokalu  Urzędu Gminy Ełk przy ul. Armii Krajowej 3

·   Ogłoszenie- o wynikach przetargu z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości - obręb Mrozy Wielkie i Sędki

·   Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk ogłasza ustny przetarg nieograniczony nieruchomości położonych w obrębach Barany i Tracze, gm. Ełk

·   Informacja - o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 18 września 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy obręb Tracze, Barany.

·         Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych obręb Bartosze dz. nr 66/1, Guzki dz. nr 38, 39, - przetarg 30 października 2009 r. o godz. 10.00

·         Ogłoszenie- Wójt Gminy Ełk ogłasza ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach: Barany dz. nr 290/8, 290/11, 290/12, 290/2, 290/4, 290/26, 290/6, 290/33, 290/34, 290/35, 290/36, 290/37, 290/38, 290/39, 290/40, 290/25, Sędki dz. nr 23/93 - przetarg 11 grudnia 2009 r. godz. 10.00

·         Ogłoszenie- o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Barany

·         Ogłoszenie- Wójt Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w atrakcyjnym mazurskim krajobrazie w obrębie Barany, gmina Ełk.

2008 r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obrębach: . pobierz ogłoszenie

-  Barany gm.Ełk działka nr 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 290/12  - 20.08.2008 r.

-  obręb Mrozy Wielkie dz. nr 39/20 gm.Ełk –działka zabudowana budynkiem o funkcji letniskowej

Ogłoszenie - wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego w obrębach: pobierz ogłoszenie

-  Bajtkowo  gm.Ełk dz. nr 225/13

-  Tracze gm. Ełk  dz. nr 31

-  Nowa Wieś Ełcka dz. nr 327 - w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego                                                        

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obrębach: . pobierz ogłoszenie

-  Barany gm.Ełk działka  - 20.08.2008 r.

Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy w Ełku przy ulicy Armii Krajowej 3 jest wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w następujących miejscowościach:

- obręb Miluki – działka nr 20/1

- obręb Mącze – działka nr 70/5

- obręb Bajtkowo  - działka nr 225/16

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 14.03.2008 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Regiel - działka  nr 149/2 w odległości około 700 m od jeziora i lasu oraz około 50m od najbliższych zabudowań

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 14.03.2008 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Barany - działki  nr 290/14, 290/19, 290/21, 290/22, 290/23, 290/24, 290/26, 290/27, 290/28, 290/30, 290/25 przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 14.03.2008 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Bajtkowo - działka  nr 225/13 nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone 500 m od jezior

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 04.01.2008 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Regiel - działka  nr 149/2 w odległości około 700 m od jeziora i lasu oraz około 50m od najbliższych zabudowań

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 04.01.2008 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Barany - działki  nr 290/14, 290/19, 290/21, 290/22, 290/23, 290/24, 290/26, 290/27, 290/28, 290/29, 290/30, 290/25 przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 04.01.2008 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Bajtkowo - działka nr 225/13 nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone 500 m od jeziora

2007 r.

Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy  przy ul. Armii Krajowej 3 jest wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców położonych w obrębie Bajtkowo

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 25.10.2007 godz. 930 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Barany - działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 25.10.2007 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Barany - działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 25.10.2007 godz. 1030 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Barany - działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 25.10.2007 godz. 1100 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Barany - działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, komunikację i usługi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 25.10.2007 godz. 1100 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Bajtkowo - działki nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone 500 m od jeziora 

Przetarg ustny na sprzedaż 42 szt. używanych kontenerów KP-7 - 10.08.2007 r. godz. 9.00 - pobierz ogłoszenie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 01.06.2007 godz. 1000 - pobierz ogłoszenie

 • Obręb Giże - działki nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone 300 m od Jeziora Selment Wielki

Wójt Gminy Ełk podaje do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie Gminy jest wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - obręb Nowa Wieś - lokal przeznaczony do najmu w trybie bezprzetargowym jako niezbędny do poprawienia warunków nieruchomości przyległej - udział 448/1600 w działce nr 116/6

2006 r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 30.11.2006 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Barany - działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe
 • Obręb Tracze - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 22.09.2006 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Barany - działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe
 • obręb Mrozy Wielkie - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Tracze - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 Rokowania na sprzedaż nieruchomości - 28.07.2006 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Piaski - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, sąsiedztwo jeziora Laśmiady 
 • Obręb Straduny - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bezpośredni dostęp do jeziora
 • Obręb Tracze - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 02.06.2006 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie    

 • Obręb Piaski - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, sąsiedztwo jeziora Laśmiady 
 • Obręb Straduny - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Starduny - lokal gospodarczy po byłej mleczarni wraz z udziałem w gruncie
 • Obręb Tracze - działka nie objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 24.03.2006 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Piaski - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Straduny - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Straduny - lokal gospodarczy po byłej mleczarni
 • Obręb Małkinie - działki  nie objęte planem w pobliżu jeziora
 • Obręb Mąki - działka zawierająca pozostałości po fundamencie
 • Obręb Tracze - działka nie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

2003-2005 r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 09.12.2005 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Piaski - działki nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Szeligi-Buczki - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - teren wyróżniony w konkursie "Grunt na Medal" przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 28.10.2005 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Śniepie - działka niezabudowana
 • Piaski - działka niezabudowana stanowiąca byłą żwirownię
 • Tracze - działka niezabudowana

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 29.07.2005 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Renkusy - działka zawierająca pozostałości po spalonym budynku mieszkalnym
 • Tracze - działka niezabudowana

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 10.06.2005 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Mostołty - działka zabudowana budynkiem gospodarczym /po byłej hydroforni/
 • Obręb Suczki - dwa lokale użytkowe wraz z udziałem w gruncie
 • Obręb Straduny - działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe  

Rokowania na sprzedaż nieruchomości - 07.03.2005 godz. 1100 -pobierz ogłoszenie

-Obręb Straduny - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

-Obręb Bartosze - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

-Obręb Płociczno - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

-Obręb Siedliska - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 07.03.2005 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Rożyńsk - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 07.03.2005 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Straduny - działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe  
 • Obręb Szeligi-Buczki - działki nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 16.12.2004 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Rożyńsk - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 16.12.2004 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Straduny - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Bartosze - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Płociczno - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Nowa Wieś Ełcka - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (po byłej żwirowni wiejskiej)  

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 17.09.2004 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Straduny - działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe
 • Obręb Straduny - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Bartosze - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Płociczno - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Nowa Wieś Ełcka - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (po byłej żwirowni wiejskiej)
 • Obręb Siedliska - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Szeligi-Buczki - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (teren byłego boiska)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 23.07.2004 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Straduny - działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe
 • Obręb Bartosze - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Płociczno - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Obręb Nowa Wieś Ełcka - działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (po byłej żwirowni wiejskiej)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 16.04.2004 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Straduny - działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe
 • Obręb Zdedy - działka zabudowana zdewastowanym bydynkiem mieszkalnym 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 28.11.2003 godz. 900 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Rożyńsk - działka 19/2 zabudowana budynkiem po byłej szkole
 • Obręb Rożyńsk - działka 19/4 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele produkcji rolnej - 28.11.2003 godz. 900 -  pobierz ogłoszenie

 • Obręb Barany - działka 175 o pow. 1,83 ha
 • Obręb POHZ Ełk - działka 8/348 zabudowana nieczynnym zbiornikiem na wapno
 • Obręb Tracze - nieruchomość rolna

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 12.09.2003 godz. 1000 -pobierz ogłoszenie

 • Obręb Straduny - działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne
 • Obręb Woszczele - była kopalnia żwiru
 • Obręb Nowa Wieś Ełcka - dawny budynek biblioteki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele produkcji rolnej - 12.09.2003 godz. 1000 -  pobierz ogłoszenie

 • Obręb Barany
 • Obręb Bajtkowo
 • Obręb Sajzy
 • Obręb Krokocie
 • Obręb Płociczno
 • Obręb Bartosze

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Mirosława Łukaszuk
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2010-07-21 08:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2011-12-30 11:10:42)

 
 
liczba odwiedzin: 3936683

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X