☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Postępowania 2009- 2010 - decyzje środowiskowe

 

2010 r.

 

Oś-7632-01-2010 -"„Budowa kompleksu budynków usługowo – handlowych wraz z budowlami obiektami małej architektury i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania kompleksu jako centrum usługowo – handlowego, ze sklepami wielkopowierzchniowymi na dz. nr 2/24 – obręb Szeligi – Buczki, gm. Ełk”

 

Oś-7632-02-2010 -"Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Chełchy”


Oś-7632-03-2010 -"Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Straduny”


Oś-7632-04-2010 -"Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Oracze”


Oś-7632-05-2010 -"Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”


Oś-7632-06-2010 -"Budowa cmentarza komunalnego w Bartoszach k/Ełku”


Oś-7632-07-2010 -"Zalesienie części działek rolnych”


Oś-7632-09-2010 - „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy 1,2 MW z biogazu w Stradunach, zbiorników i budynków towarzyszących z parkingami obsługującymi inwestycję oraz infrastrukturą oświetleniową i ogrodzeniem oraz zbiornikiem przeciwpożarowymWszystkie dokumenty w załączeniu

Oś.7632.09.10.2012 - Obwieszczenie z dn. 28.01.2013 r.

Oś.7632.09.10.2012 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dn. 19.02.2013 r.

Oś.7632.09.10.2012 - Obwieszczenie i decyzja z dn. 15.03.2013 r.

Oś.7632.09.10.2012 - Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji z dn. 04.04.2013 r.

Oś.7632.09.10.2012 - Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania wznowieniowego - z dnia 05.12.2013 r.

 


 

Oś-7632-10-2010 -"Punkt zbiórki i przeładunku odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 


 

 

Oś-7632-11-2010 -"Budowa warsztatu naprawczego oraz myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą”


 

Oś-7632-12-2010 -"Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Mołdzie w Gminie Ełk”

 

Oś-7632-13-2010 -"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska  na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną dojazdową do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem ”


Oś-7632-14-2010 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 Monety – Zdedy – Mostołty – Ełk na odcinkach w miejscowościach: Tracze, Mąki, Szarejki w gminie Ełk”. Dokumenty w załączeniu.


Oś-7632-15-2010 - Budowa budynku bukaciarni w systemie głębokiej ściółki na 25,2 DJP, obory w systemie głębokiej ściółki na 50 DJP oraz płyty gnojowej i 2 zbiorniki na gnojówkę”. Dokumenty w załączeniu.


Oś-7632-16-2010 - Budowa drogi gminnej – ulica Olsztyńska”. Dokumenty w załączeniu.

 

Oś-7632-17-2010 - Przebudowa mostu nad rzeką Legą w miejscowości Chełchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w km 5+721,10”. Dokumenty w załączeniu.

 

Oś-7632-18-2010 - Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś, gmina Ełk”. Dokumenty w załączeniu.

 

Oś-7632-19-2010 - Przebudowa drogi gminnej Nr 177037N Mrozy Wielkie – Sordachy – ul. Żurawia wraz z kanalizacją deszczową”. Dokumenty w załączeniu.

 

Oś-7632-20-2010 - Budowa gorzelni rolniczej wraz z niezbędną infrastrukturą w Stradunach”. Dokumenty w załączeniu.

 

Oś-7632-21-2010 - Budowa budynku usługowo – handlowego z przeznaczeniem pod sprzedaż i serwis urządzeń rolniczych”, planowanego na działce o numerze ewidencyjnym 279/19 – obręb Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk”, Dokumenty w załączeniu.

 

Oś-7632-22-2010 - Rozbudowa skrzyżowania DK16 w km 299+000 z drogą powiatową nr 1907N do miejscowości Chełchy wraz z budową zatok autobusowych”. Dokumenty w załączeniu.


2009 r.

 

„Stacja przeładunkowa Ruska Wieś”


„Budowie drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”


 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIA MONTAŻOWĄ, ODPROWADZAJĄCEJ ŚCIEKI SANITARNE I PODCZYSZCZONE ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE Z ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ ZE SKŁADOWISKIEM ODPADÓW W SIEDLISKACH K/EŁKU”


 

„Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego – adaptacja na stację obsługi pojazdów”


 

„Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego – adaptacja na demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji”


 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Przykopka, Chełchy, Lega, Sędki, oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości: Buczki, Szeligi, część wsi Mrozy Wielkie, Sordachy, Koziki, Giże, Brodowo do granicy gminy Ełk – realizowane etapowo w ramach projektu „Ochrona wód Jeziora Selment Wielki, Rzeki Lega i Biebrzańskiego Parku Narodowego”


 „Przebudowa drogi gminnej Nr 177030N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1905 w miejscowości Płociczno”


 „Budowa zespołu budynków o funkcji handlowo-usługowej i biurowo – hotelowej wraz z układem komunikacyjnym i stacją paliw – obręb Szeligi – Buczki, Gmina Ełk”


 „Wydobywanie kruszywa naturalnego i piasku ze żwirem- Sajzy, Gmina Ełk”


 „Przebudowa dróg gminnych Regielnica...- Regiel"


   „Wodociąg Niekrasy - Śniepie”


  „Budowa farmy wiatrowej CAPITAL”


„ORLIK”


  „Przebudowa dróg gminnych”


„FPU Wołk”


„Przebudowa drogi powiatowej PZD”


  „Budowa dwóch silosów przejazdowych na kiszonki ze zbiornikami na soki”


„Lakiernia i mechanika”


„Wytłaczanie profili PVC dla budownictwa”


„Budowa budynku usługowego w zakresie obróbki elementów metalowych”


„Budowa Farmy Wiatrowej”


„Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTK Centertel”


 „Przebudowie ulicy Nadrzecznej w Stradunach”


 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie – Chełchy – dr. kraj. nr 16 w km 3+500 ÷ 4+885 na odcinku granica powiatów olecki i ełcki – Chełchy poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi 2-6,3mm, 6,3-12,8mm, 12,8-20mm i emulsją asfaltową."


"Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik – Różyńsk – dr. kraj. nr 16 w km 6+475 ÷ 9+925 na odcinku Różyńsk – dr. kraj. nr 16 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi 2-6,3mm, 6,3-12,8mm, 12,8-20mm i emulsją asfaltową."

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Danuta Kowalewska/Marta Ruszczyk
Udostępnił:
Marcin Supiński
(2009-01-26 11:22:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2013-12-05 11:55:00)
 
 
liczba odwiedzin: 3931584

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X