☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Sobota 20.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościWymagane dokumenty :
1. Wniosek . Druk do pobrania
2. oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)
3. odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego (potwierdzony za zgodność z oryginałem)
4. aktualny wypis z rejestru gruntów.

Opłaty :

10,00 zł płatne w kasie Urzędu Gminy w pok. nr 6


Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy


Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
3. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.

Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk


Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 29.07.2005. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175  poz.1459 z  póź. zm.)

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2003-07-21 13:40:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2018-12-31 10:26:58)
 
 
ilość odwiedzin: 2979713

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X