☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Czwartek 18.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

 

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminyWymagane dokumenty :


1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

Opłaty :


Wniosek wolny od opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Osoba odpowiedzialna :
Mirosława Łukaszuk


Podstawa prawna :
1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z póź. zm.)
2. Art.18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.)
3. Uchwała Nr XXX/255/08  Rady Gminy Ełk z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Ełk (Dz. U. Woj. Warm. Maz. Nr 54 poz. 1105)

 

Wytworzył:
Mirosława Łukaszuk
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2003-07-21 07:54:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2018-12-31 10:25:47)
 
 
ilość odwiedzin: 3115238

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X