☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia - 2004 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Ełk

2004 r

 • Zarządzenie Nr 183/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ełk w 2005 roku.
 • Zarządzenie Nr 182/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Mrozy.
 • Zarządzenie Nr 181/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków na trasie Ełk - Bartosze - Mołdzie - Guzki - Lepaki Małe i Duże - Bienie - Rożyńsk.
 • Zarządzenie Nr 180/2004 z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Podstawowej w Mrozach Pani Beacie Chojęta.
 • Zarządzenie Nr 179/2004 z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 178/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 177/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
 • Zarządzenie Nr 176/2004 z dnia 12  listopada 2004 r. w sprawie projektu budżetu gminy Ełk na 2005 rok. Załączniki 1-14, Załącznik Nr 6
 • Zarządzenie Nr 175/2004 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu na odśnieżanie dróg, likwidacja śliskości nawierzchni dróg.
 • Zarządzenie Nr 174/2004 z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 173/2004 z dnia 20 października 2004 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Podstawowej w Mrozach Pani Beacie Chojęta.
 • Zarządzenie Nr 172/2004 z dnia 20 października 2004 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 171/2004 z dnia 20 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 170/2004 z dnia 20 października 2004 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 169/2004 z dnia 11 października 2004 r. zmieniające Zarządzenie Nr 113/04 Wójta Gminy Ełk z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ełk i ustalenia opłat z tego tytułu.
 • Zarządzenie Nr 168/2004 z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 167/2004 z dnia 09 września 2004 r. w sprawie zapewnienia pracowników Urzędu Gminy w Ełku higienicznych warunków pracy.
 • Zarządzenie Nr 166/2004 z dnia 02 września 2004 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 165/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 4 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk.
 • Zarządzenie Nr 164/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach Pani Annie Sidorowicz.
 • Zarządzenie Nr 163/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękusach Panu Czesławowi Namietkiewiczow.i
 • Zarządzenie Nr 162/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 161/2004 z dnia 02 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2004 r. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3.
 • Zarządzenie Nr 160/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2.
 • Zarządzenie Nr 159/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonania przebudowy i modernizacji drogi gminnej Ełk - Barany - Nowa Wieś Ełcka i Barany wieś.
 • Zarządzenie Nr 158/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie uzupełnienia prowadzonego w Urzędzie Gminy wykazu akt
 • Zarządzenie Nr 157/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egazaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awnas na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 156/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egazaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awnas na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 155/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egazaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awnas na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 154/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Nowej Wsi Ełckiej Gmina Ełk do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ełk zarządzonych na dzień  15 sierpnia 2004 r.
 • Zarządzenie Nr 153/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetragowej oraz nadania regulaminu pracy komisji  do przeprowadzenia przetargu na ubezpieczenie majątku Gminy Ełk oraz majątku podległych jednostek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 152/2004 z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrozach pani mgr Beacie Chojęta
 • Zarządzenie Nr 151/2004 z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do prac związanych z wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 150/2004 z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 149/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2004 r. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3.
 • Zarządzenie Nr 148/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 147/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do prac związanych z wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 146/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach na rok szkolny 2004/2005
 • Zarządzenie Nr 145/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach na rok szkolny 2004/2005
 • Zarządzenie Nr 144/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach na rok szkolny 2004/2005
 • Zarządzenie Nr 143/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mrozach na rok szkolny 2004/2005
 • Zarządzenie Nr 142/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej na rok szkolny 2004/2005
 • Zarządzenie Nr 141/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej na rok szkolny 2004/2005
 • Zarządzenie Nr 140/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i trybu pracy komisji
 • Zarządzenie Nr 139/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2004 r. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3.
 • Zarządzenie Nr 138/2004 z dnia 20 maja 2004 r w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargów
 • Zarządzenie Nr 137/2004 z dnia 18 maja 2004 r w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ełk w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. Załącznik Nr 1
 • Zarządzenie Nr 136/2004 z dnia 14 maja 2004 r w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 3 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Ełku
 • Zarządzenie Nr 135/2004 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie powołania  Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego
 • Zarządzenie Nr 134/2004 z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2004 r. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3.
 • Zarządzenie Nr 133/2004 z dnia 04 maja 2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Ełk (Załączniki 1-13 do wglądu w Urzędzie Gminy Ełk).
 • Zarządzenie Nr 132/2004 z dnia 04 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań własnych gminy w 2004 r., zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 131/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania  komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu na zakup zestawu komputerowego.
 • Zarządzenie Nr 130/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania  stałej komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji.
 • Zarządzenie Nr 129/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 128/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Ełk (Załączniki 1-17 do wglądu w Urzędzie Gminy)
 • Zarządzenie Nr 127/2004 z dnia 05 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia przetargów na wybór oferenta
 • Zarządzenie Nr 126/2004 z dnia 01 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 2 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Elk
 • Zarządzenie Nr 125/2004 z dnia 01 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrozach Pani mgr Beacie Chojęta.
 • Zarządzenie Nr 124/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2003 z dnia 01.10.2003 r. Wójta Gminy Ełk w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach.
 • Zarządzenie Nr 123/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2003 z dnia 30.06.2003 r. Wójta Gminy Ełk w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach na rok szkolny 2003/2004
 • Zarządzenie Nr 122/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia przetargu na wybór oferenta na Wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Ełk w latach 2004 - 2006 r.
 • Zarządzenie Nr 121/2004 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 120/2004 z dnia 09 marca 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach Pani mgr Sabinie Karłowicz.
 • Zarządzenie Nr 119a/2004 z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Ełk na 2004 rok. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2
 • Zarządzenie Nr 119/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia przetargu na wybór oferenta na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Ełk - Bartosze - Mołdzie - Rożyńsk oraz Rymki - Zdedy
 • Zarządzenie Nr 118/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 117/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2003 rok, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4
 • Zarządzenie Nr 116/2004 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do prac związanych z wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach
 • Zarządzenie Nr 115/2004 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia przetargów: wybór oferenta na obsługę geodezyjną gminy w latach 2004-2005, dokumentacja techniczna na budowę wodociągu Ełk - Bartosze - Mołdzie - Rożynsk oraz Rymki - Zdedy
 • Zarządzenie Nr 114/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 113/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ełk i ustalenia opłat z tego tytułu
 • Zarządzenie Nr 112/2004 z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia przetargu na wybór oferenta na szacowanie nieruchomości na terenie gminy Ełk w 2004 r.
 • Zarządzenie Nr 111/2004 z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia przetargu na wybór oferenta na doręczenie korespodencji za poręczeniem odbioru na terenie miasta Ełk
 • Zarządzenie Nr 110/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 • Zarządzenie Nr 109/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 1 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 108/2004 z dnia 02 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia  przetargów na wybór oferenta na: Budowę wodociągu gminnego wraz z przyłączami na trasie Mrozy Wielkie – Regiel, realizowanego w ramach programu SAPARD – przetarg Nr 731-140031/03, Budowę wodociągu gminnego z przyłączami na trasie Przykopka – Kokocie – Płociczno, realizowanego w ramach programu SAPARD – przetarg Nr 731-140049/03,  Przebudowę i modernizację drogi gminnej Ełk – Barany – Nowa Wieś Ełcka i Barany Wieś, realizowanej w ramach programu SAPARD – przetarg Nr 734-140039/03.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Kruszewski
(2005-03-16 07:24:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Kruszewski
(2005-03-16 07:25:45)

 
 
liczba odwiedzin: 3931548

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X