☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Czwartek 18.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk

 

 

 

 

         

                                       BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

                                       BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY EŁK

                                         Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ

Nowa Wieś Ełcka

Ul. Małeckich 30

19 – 300 Ełk

Tel. 087 619 74 29

e- mail: bpgelk@wbp.olsztyn.pl

NIP 848-170-66-79
REGON 519587590                               

Forma prawna:  GMINNA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Własność: WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj działalności: BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Sprawozdanie za 2011 r.

CHARAKTERYSTYKA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY EŁK

-   Biblioteka Publiczna Gminy Ełk jest samorządową instytucją   kultury.

-  Organizatorem Biblioteki jest samorząd Gminy Ełk.

-  Biblioteka prowadzi swoją działalność na terenie Gminy Ełk.

-  Strukturę Biblioteki Publicznej Gminy Ełk tworzy biblioteka główna oraz 2 filie.

-   Siedzibą Biblioteki jest Nowa Wieś Ełcka.

-   Działalność prowadzona jest w siedzibie Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej oraz w miejscowościach: Straduny i Woszczele.

- Biblioteka zatrudnia 6 pracowników, w tym 3 merytorycznych.

-  Zbiory Biblioteki na koniec 2008r. liczyły ogółem 40271 wol.

-  Biblioteka użytkuje 7 komputerów, w tym 5 z dostępem dla czytelników. W bibliotekach publicznych Gminy Ełk dostęp do Internetu jest bezpłatny.

 

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA GMINY EŁK DZIAŁA NA PODSTAWIE:

 

-  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z póź. zm.),

-  ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123z póź.zm.),

-   ustawy z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z póź.zm.),

-  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póź.zm.),

-  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm.),

-  statutu, nadanego Uchwałą Nr XIII/108/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2003 roku, 

 

SIEĆ BIBLIOTECZNA.BAZA LOKALOWA I MATERIALNA.ZBIORY BIBLIOTECZNE

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej

Nowa Wieś Ełcka, ul. Małeckich 30, 19 – 300 Ełk

tel: 087 619 74 29

e- mail: bpgelk@wbp.olsztyn.pl

powierzchnia lokalu: 89,60 m2

stan księgozbioru: 14811 wol.

biblioteka użytkuje 3 komputery, w tym 1 z dostępem dla czytelników

pracownicy: p.o. kierownik BPGE (pełen etat) -  Agnieszka Malinowska,

                        główna księgowa BPGE

                        woźna (pełen etat )

                       palacz CO (pełen etat ) – pracownik sezonowy

godziny otwarcia:

-  poniedziałek:  dzień pracy wewnętrznej

-  wtorek:    9.00  -  17.00

-  środa:       9.00  -  17.00

-  czwartek:  9.00  -  17.00

-  piątek:       9.00  -  17.00

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk  Filia w Stradunach

Straduny, ul. Kajki 10, 19 – 300 Ełk

tel. 087 619 66 66

e- mail: bp_straduny@gazeta.pl

powierzchnia lokalu: 62,80m2

stan księgozbioru: 12920 wol.

biblioteka użytkuje 1 komputer z dostępem dla czytelników

pracownicy:  starszy bibliotekarz (pełen etat) – Agnieszka Łuczyńska

godziny otwarcia:

-  poniedziałek: 8.00  -  16.00

-  wtorek:           9.00  -  17.00

-  środa:             9.00  -  17.00

-  czwartek:       8.00  -  16.00

-  piątek:            9.00  -  17.00

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk  Filia w Woszczelach

Woszczele, ul. Zielona 7, 19 – 300 Ełk

tel: 087 619 42 30

e- mail:  bp_woszczele@gazeta.pl

powierzchnia lokalu: 84,50 m2

stan księgozbioru: 12540 wol.

biblioteka użytkuje 3 komputery z dostępem dla czytelników

pracownicy: starszy bibliotekarz (1/2 etat) – Marzanna Wielgat

godziny otwarcia:

- poniedziałek 10.00 -17.30

- piątek 10.00 -17.30

- sobota 10.00 -15.00

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych,informacyjnych i kulturalnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Podejmuje inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej społeczności lokalnej.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

-  gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

-  współdziałanie z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, stowarzyszeniami i szkołami w dziedzinie współtworzenia i promowania inicjatyw służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i kultury,

-  prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,

- sprawowanie nadzoru nad swoimi filiami bibliotecznymi, udzielanie im pomocy metodycznej, organizacyjnej i technicznej, 

 

 

 

 

Wytworzył:
Halina Nowosza
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2004-02-24 09:09:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Kruszewski
(2019-07-15 11:39:45)
 
 
ilość odwiedzin: 3115250

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X