Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Ełk
Herb Urząd Gminy Ełk

Piątek 20.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Centrum Kultury Gminy Ełk

          

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

CENTRUM KULTURY GMINY EŁK

Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach
Straduny, ul. Kajki 10/3
19-300 Ełk
tel./fax. (0-87) 619-66-66

NIP 848-170-66-62
REGON 519587621            

Strona internetowa: www.centrumkulturystraduny.elk.pl/

adres e-mail: ckge@wp.pl

Forma prawna: GMINNA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Własność: WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj działalności: DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY

Centrum Kultury Gminy Ełk powstało 01 stycznia 2004 r. z połączenia zlikwidowanych: Domu Kultury w Stradunach i Domu Kultury w Nowej Wsi Ełckiej.

Centrum Kultury Gminy Ełk powstało 01 stycznia 2004 r. z połączenia zlikwidowanych:  Domu Kultury w Stradunach i Domu Kultury w Nowej Wsi Ełckiej.

Siedziba Centrum mieści się w Stradunach przy ulicy Kajki 10/3, a w Nowej Wsi Ełckiej przy ulicy Małeckich 30/2 mieści się filia CKGE.

Dyrektorem Centrum Kultury Gminy Ełk jest Krzysztof Łapiński, Głównym Księgowym  jest Pani Ewa Litwinko.

Centrum zatrudnia także instruktorów:

  • Emilian Mankiewicz – instruktor  muzyki ½ etatu
  • Bogumiła Bajbak – instruktor  plastyki ½ etatu
  • Jadwiga Gronek – Subota  - instruktor ds. organizacji imprez ½ etatu

Pracownicy obsługi :

  • Zofia Kwacz ½ etatu – pracownik gospodarczy
  • Stanisław Kapuściński 1 etat – konserwator – prace interwencyjne

Godziny pracy Centrum Kultury w Stradunach:

Poniedziałek    800 – 1600         pracuje tylko księgowość

Wtorek           800 – 1600           administracja

1300 – 2000         zajęcia z instruktorami ( inst. plastyki)

Środa        800 – 1600         administracja

1300 – 2000       zajęcia z instruktorami (inst. muzyki, inst. ds. organizacji imprez)

Czwartek    800 – 1600         administracja

1300– 2000       zajęcia z instruktorem ds. organizacji imprez

Piątek       800 – 1600         administracja

1300 – 2000       zajęcia z instruktorem ds. organizacji imprez

Sobota     1245 – 2030         zajęcia z instruktorami ( inst. plastyki)

 

Godziny pracy Centrum Kultury – filia w Nowej Wsi Ełckiej:

Wtorek            1300 - 1900       zajęcia z instruktorem ds. muzyki

Czwartek         1300 - 1800        zajęcia z instruktorem ds. muzyki

Piątek              1600 - 2100          zajęcia z instruktorem ds. plastyki

 

Do podstawowych zadań Centrum należy rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturowych:

1. prowadzenie edukacji kulturowej i społecznej mieszkańców Gminy,
2. popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
3. stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
4. gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
5. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Gminy,
6. prowadzenie i promowanie zespołów artystycznych oraz opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową,7. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, z włączeniem współzawodnictwa szkół podstawowych i ponad podstawowych,
7. współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
8. realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
9. współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji  w/w celów,
10. doskonalenie form i metod pracy kulturowej,
11. koordynowanie działań na terenie Gminy dotyczących organizacji imprez kulturowych i sportowych,
12. wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb Gminy zgłaszanych przez Wójta.

 

Wytworzył:
Krzysztof Łapiński
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2004-02-24 09:07:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2014-02-28 07:38:40)
 
 
ilość odwiedzin: 2475155

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X