☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia - 2003 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Ełk

2003 r.

 • Zarządzenie Nr 107/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia  przetargu na wybór oferenta na dostawę gorących posiłków do szkół podstawowych
 • Zarządzenie Nr 106/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok, przeniesienia między rozdziałami i pragrafami, Załącznik Nr 1,
 • Zarządzenie Nr 105/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 104/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 r. Załącznik Nr 1 i 2
 • Zarządzenie Nr 103/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracownków Urzędu Gminy Ełk w 2004 roku
 • Zarządzenie Nr 102/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r.o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 101/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia przetargu na zakup zestawu komputerowego
 • Zarządzenie Nr 100/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji w celu zlikwidowania środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych
 • Zarządzenie Nr 98/2003 z dnia 09 grudnia 2003 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok, rozdysponowania rezerwy budżetowej, przeniesienia między rozdziałami i pragrafami Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załacznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 97/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygniecia przetargu  na obsługe prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz udzielanie porad prawnych i pomocy prawnej organom gminy i urzędnikom
 • Zarządzenie Nr 96/2003 z dnia 24 listopada  2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok
 • Zarządzenie Nr 95/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na wybór oferenta na wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bez przyłączy długości 350 m w Oraczach
 • Zarządzenie Nr 94/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 93/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stanowisk, na których przysługuje odzież robocza
 • Zarządzenie Nr 92/2003 z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia przetargu na wybór oferenta na kompleksową obsługę robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez Gminę Ełk w latach 2004 - 2005
 • Zarządzenie Nr 91/2003 z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wybór oferenta na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 90/2003 z dnia 28 października 2003 r. - w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 • Zarządzenie Nr 89/2003 z dnia 22 października 2003 r. - w sprawie o przebiegu drogi gminnej nr 4022032 Nowa Wieś Ełcka - Barany
 • Zarządzenie Nr 88/2003 z dnia 21 października 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygniecia przetargu na wybór oferenta na wykonanie nawierzchni drogi w wsi Rożyńsk
 • Zarządzenie Nr 87/2003 z dnia 16 października 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia przetargu na wybór oferenta na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2003/2004 r. 
 • Zarządzenie Nr 86/2003 z dnia 8 października 2003 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2003 z dn. 30.06.2003 Wójta Gminy Ełk w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej na rok 2003/2004
 • Zarządzenie Nr 85/2003 z dnia 8 października 2003 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2003 z dn. 30.06.2003 Wójta Gminy Ełk w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach
 • Zarządzenie Nr 84/2003 z dnia 8 października 2003 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2003 z dn. 30.06.2003 Wójta Gminy Ełk w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach na rok 2003/2004
 • Zarządzenie Nr 83/2003 z dnia 8 października 2003 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2003 z dn. 30.06.2003 Wójta Gminy Ełk w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach na rok 2003/2004
 • Zarządzenie Nr 82/2003 z dnia 7 października 2003 r. - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie Nr 81/2003 z dnia 7 października 2003 r. - w sprawie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 80/2003 z dnia 30 września 2003 r. - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydaków na 2003 r. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2
 • Zarządzenie Nr 79/2003 z dnia 30 września 2003 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 78/2003 z dnia 29 września 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia ptrzetargu na wybór oferenta na budowę chodnika w Nowej Wsi Ełckiej
 • Zarządzenie Nr 77/2003 z dnia 25 września 2003 r. - w sprawie odpłatności dla żywionych osób poza uczniami w placówkach szkolnych 
 • Zarządzenie Nr 76/2003 z dnia 25 września 2003 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
 • Zarządzenie Nr 75/2003 z dnia 16 września 2003 r. - w sprawie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 74/2003 z dnia 16 września 2003 r. - w sprawie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 73A/2003 z dnia 8 września 2003 r. - w sprawie o powołanie Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na wybór oferenta: Wykonanie i dostawę kontenerów na śmieci KP-7 szt. 25; Wykonanie spinki wodociągowej Malczewo - Nowa Wieś Ełcka; Remont dachu Szkoły Podstawowej w Mrozach, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bajtkowie, Nowej Wsi Ełckiej i Suczkach
 • Zarządzenie Nr 73/2003 z dnia 1 września 2003 r. - w sprawie utworzenia i organizacji Gminnego Zespołu Reagowania w Gminie Ełk
 • Zarządzenie Nr 72/2003 z dnia 1 września 2003 r. - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach Pani mgr Sabinie Karłowicz 
 • Zarządzenie Nr 71/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r. - w sprawie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 70/2003 z dnia 1 września 2003 r. - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach Pani mgr Małgorzacie Kopiczko 
 • Zarządzenie Nr 69/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do prac związanych z wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach 
 • Zarządzenie Nr 68/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia przetargu na wybór oferenta: Dostawę opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 67/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. - w sprawie podwyższenia czynszu najmu za lokale użytkowe do wysokości stawek czynszu regulowanego na terenie Gminy Ełk.
 • Zarządzenie Nr 66/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do roztrzygnięcia przetargu na wybór oferenta: Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Mickiewicza w Stradunach, Dostawę opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ełk

 • Zarządzenie Nr 65/2003 z dnia 9 lipca 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 64/2003 z dnia 9 lipca 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 63/2003 z dnia 9 lipca 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 62/2003 z dnia 9 lipca 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 61/2003 z dnia 9 lipca 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 60/2003 z dnia 9 lipca 2003 r. - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 41/2003 z dnia 05 czerwca 2003 r. - w sprawie sposobu i kryteriów przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowisku wyposażonych w monitory ekranowe.
 • Zarządzenie Nr 27/2003 z dnia 17 marca 2003 r. - w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk.

Wytworzył:
Rejestr zarządzeń prowadzi Danuta Popowska
Udostępnił:
Jacek Kruszewski
(2003-06-25 07:50:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Klepacki
(2004-01-08 13:08:04)

 
 
liczba odwiedzin: 3931553

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X