☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane  w sposób selektywny w wysokości:

1)            36,00 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,

2)            50,00 zł jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby,

3)            58,00 zł jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby,

4)            65,00 zł jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby,

5)            70,00 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

wysokości:

1)            144,00 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,

2)            200,00 zł jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby,

3)            232,00 zł jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby,

4)            260,00 zł jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby,

5)            280,00 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

     Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 191,90 zł.

Stawka podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 383,80 zł.

Uwaga: zmiana terminów opłat:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do 25 dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty (z góry).

Roczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się jednorazowo za rok w terminie do 25 czerwca każdego roku (z góry).

Wytworzył:
Gabriela Kapla
(2021-02-24)
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2021-02-24 12:57:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-01-17 14:51:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306