☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY EŁK W 2021 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W podatku od nieruchomości na 2021 r. obowiązują stawki wynikające z Uchwały Nr XXXV/229/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r. poz. 4921).

 

PODATEK ROLNY

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/230/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, obniża się cenę skupu żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 44,84 zł za 1 dt.

W związku z tym stawka podatku rolnego na 2021 r., wynosi:

- dla gruntów spełniających normę obszarową gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333), tj. powyżej 1 ha fizycznego, bądź 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych – 112,10 zł,

- dla gruntów nie spełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego, tj. poniżej 1 ha fizycznego użytków rolnych – 224,20 zł.

 

PODATEK LEŚNY

Zgodnie Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 888), średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 196,84 zł za 1 m³.

W związku z tym stawka podatku leśnego na 2021 r. wynosi 43,3048 zł za 1 ha lasu.

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W podatku od środków transportowych na 2021 r. obowiązują stawki wynikające z Uchwały Nr XX/122/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r. poz. 5931).

 

OPŁATA MIEJSCOWA

W opłacie miejscowej na 2021 r. obowiązuje stawka wynikająca z Uchwały Nr XXXV/232/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
z 2020 r. poz. 4924), tj. 2,41 zł.

Do poboru opłaty miejscowej ustala się miejscowości wymienione w Uchwale Nr XXXV/231/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 26 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r. poz. 4923).

Wytworzył:
Małgorzata Mażewska
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2021-01-07 09:31:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2021-01-07 09:32:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 9777154