☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Środa 25.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Interpelacje radnych

1.

18.12.2018

JAN WIELGAT

Ustawienie znaku U-3b na drodze do Chojniaka. Dodatkowe oświetlenie w m. Piaski. Pełna treść interpelacji

POBIERZ

2.

31.01.2019

BOGDAN JURCZYK

Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych w m. Chełchy  Pełna treść interpelacji

POBIERZ

3.

31.01.2019

TADEUSZ FATKOWSKI

Przedstawienie wysokości zarobków pracowników technicznych i gospodarczych w szkołach  Pełna treść interpelacji

POBIERZ

4.

31.01.2019

BOGUSŁAW SADOWSKI

Wycinka krzaków przy jeziorze  Pełna treść interpelacji

POBIERZ

5.

31.01.2019

KAZIMIERZ BRATEK

Informacja o podatkach oraz liczbie kontroli  Pełna treść interpelacji

POBIERZ

6.

12.02.2019

ANDRZEJ KISIEL

Postawienie lustra w Ledze, sprawdzenie własności drogi. Pełna treść interpelacji

POBIERZ

7.

26.02.2019

ANDRZEJ KISIEL

Znak „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” Pełna treść interpelacji

POBIERZ

8.

28.02.2019

ELŻBIETA TRUSZKOWSKA

Zadanie inwestycyjne- budowa oświetlenia i chodnika ul. Kościuszki w Stradunach. Pełna treść interpelacji

POBIERZ

9.

28.02.2019

KAROL BURACZEWSKI

Wykonanie utwardzenia przy przystanku autobusowym w m. Maleczewo, Mącze, Chruściele. Wyposażenie w sprzęt sportowy obiekt orlik w NWE.  Pełna treść interpelacji

POBIERZ

10.

01.03.2019

KAZIMIERZ BRATEK

Udzielenie informacji czy Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji oświetlenia z programu SOWA II.  Pełna treść interpelacji

POBIERZ

11.

28.03.2019

TADEUSZ FATKOWSKI

Zorganizowanie spotkania nauczycieli z parlamentarzystami i radnymi. Pełna treść interpelacji

POBIERZ

12.

28.03.2019

KAROL BURACZEWSKI

Wycinka krzewów wzdłuż drogi Szarek-Mącze oraz naprawa dróg.  Pełna treść interpelacji

POBIERZ

13.

28.03.2019

ELŻBIETA TRUSZKOWSKA

Znak „zakaz wjazdu” z ograniczeniem 3,5t oraz zmiana godzin otwarcia Domu Kultury w Stradunach.  Pełna treść interpelacji

POBIERZ

14.

28.03.2019

PIOTR SŁOMKOWSKI

Naprawa dróg w Woszczelach.  Pełna treść interpelacji

POBIERZ

15.

28.03.2019

PIOTR SŁOMKOWSKI

Wycięcie krzaków obok przedszkola w Woszczelach. Pełna treść interpelacji

POBIERZ

16.

29.03.2019

ANDRZEJ KISIEL

Udrożnienie rowu przy oczyszczalni w Ledze. Pełna treść interpelacji

POBIERZ

17.

10.04.2019

ANDRZEJ SULIMA

Wykonanie kostki brukowej przy przystanku i śmietniku. Pełna treść interpelacji

POBIERZ

18.

15.04.2019

ANDRZEJ SULIMA

Likwidacja drążka gimnastycznego na boisku, uporządkowanie chodnika, doświetlenie parkingu przy cmentarzu, doświetlenie budynku. Pełna treść interpelacji

POBIERZ

19.

26.04.2019

ANDRZEJ KISIEL

Wycinka drzew w parku przy boisku. Pobierz treść interpelacji

POBIERZ

20.

26.04.2019

RYSZARD WOŁYNIEC

Remont kapliczki w Reglu. Pełna treść interpelacji

POBIERZ

21.

28.05.2019

KAROL BURACZEWSKI
 

Prace ziemne Szarek Pełna treść interpelacji POBIERZ
22. 28.05.2019

BOGDAN JURCZYK

Brama wjazdowa i zabezpieczenie budynków Chełchy Pełna treść interpelacji

POBIERZ

POBIERZ

23. 28.05.2019

RYSZARD WOŁYNIEC
 

Ogrodzenie boiska Kałęczyny Pełna treść interpelacji POBIERZ
24. 17.06.2019

ANDRZEJ SULIMA

 

Wymiana szyby w budynku gminnym Mostołty 11 Pełna treść interpelacji POBIERZ
24 28.06.2019 ANDRZEJ SULIMA Uporządkowanie terenu przy odkupionym budynku Mlekpol Grajewo Pełna treść interpelacji POBIERZ
24 28.06.2019 BOGUSŁAW SADOWSKI Wykoszenie poboczy na drogach prowadzących na kolonię Pełna treść interpelacji POBIERZ
25 09.08.2019 TRUSZKOWSKA ELŻBIETA Transport na dożynki gminne Pełna treść interpelacji POBIERZ
26 09.08.2019 TRUSZKOWSKA ELŻBIETA

 Zgłoszenie ubytku w nawierzchni na Drodze Krajowej w Stradunach przy skręcie na ul. Kościuszki Pełna treść interpelacji

POBIERZ
27 09.08.2019 TADEUSZ FATKOWSKI

Przygotowanie informacji z przebiegu obozu w Sajzach Pełna treść interpelacji

POBIERZ
28 09.08.2019 BEATA LISOWSKA Wyjaśnienie zapisu na rachunkach za wodę Pełna treść interpelacji POBIERZ
29 09.08.2019 MIROSŁAW RADYWONIUK

Naprawa łącznika drogi z Drogą Krajową przy ul. Ełckiej w Nowej Wsi Ełckiej Pełna treść interpelacji

POBIERZ
30 09.08.2019 MIROSŁAW RADYWONIUK

Usunięcie drzewa w okolicy szkoły w Nowej Wsi Ełckiej Pełna treść interpelacji

POBIERZ
31 09.08.2019 ANDRZEJ KISIEL Naprawa ubytków w nawierzchni w miejscowości Lega - Chełchy Pełna treść interpelacji POBIERZ
32 09.08.2019 ANDRZEJ KISIEL Sprawdzenie zagrożenia uszkodzenia nawierzchni Pełna treść interpelacji POBIERZ
33 30.08.2019

KAZIMIERZ BRATEK

Udzielenie odpowiedzi jaką ilość kontroli podatkowych w 2019 r. przeprowadził organ podatkowy Pełna treść interpelacji ODPOWIEDŹ UDZIELONA ZOSTANIE W FORMIE USTNEJ NA XVI SESJI RADY GMINY
34 03.09.2019 MIROSŁAW RADYWONIUK Udzielenie odpowiedzi czy w placówkach szkolnych zatrudnione są pielęgniarki Pełna treść interpelacji POBIERZ
35 06.09.2019 ANDRZEJ SULIMA Ujęcie w budżecie Gminy Ełk na 2020r. przebudowy drogi gminnej Bajtkowo - Borki Pełna treść interpelacji POBIERZ
35 06.09.2019 ANDRZEJ SULIMA Wycięcie krzewów na drodze gminnej Mostołty-Rymki Pełna treść interpelacji POBIERZ
36 19.09.2019 JAN SZABROŃSKI Dodanie kursu autobusu MZK Pełna treść interpelacji POBIERZ
37 23.09.2019 ANDRZEJ SULIMA Utwardzenie drogi na działce no 88-zabezpieczenie środków w budżecie na 2020 r. Pełna treść interpelacji POBIERZ
38 26.09.2019 RYSZARD WOŁYNIEC Ocieplenie budynku świetlicy w Reglu-do budżetu 2020 Pełna treść interpelacji POBIERZ
39 26.09.2019

KAZIMIERZ BRATEK

Gabinety stomatologiczne w placówkach oświatowych Pełna treść interpelacji POBIERZ
40 26.09.2019 DARIUSZ KORDYŚ Remont dachu w świetlicy w Rożyńsku o odmalowanie sali po nieczynnym przedszkolu Pełna treść interpelacji POBIERZ
41 26.09.2019 TADEUSZ FATKOWSKI Poprawa stanu drogi z Mrozów do Sordach Pełna treść interpelacji POBIERZ
42 02.10.2019 MIROSŁAW RADYWONIUK Informacja dot. gminnej przychodni zdrowia oraz profilaktyki szczepień Pełna treść interpelacji POBIERZ
43 10.10.2019 ANDRZEJ SULIMA Zabezpieczeni środków w budżecie na 2020 r. na wodociąg w miejscowości Borki i Śniepie Pełna treść interpelacji POBIERZ
44 10.10.2019 ANDRZEJ SULIMA Postawienie znaków A-18A na drodze 177021N w miejscowości Białojany Pełna treść interpelacji POBIERZ
45 16.10.2019 MIROSŁAW RADYWONIUK Usunięcie zagrożenia w pasie drogowym drogi Nowa Wieś Ełcka-Niekrasy Pełna treść interpelacji POBIERZ
46 16.10.2019 ANDRZEJ SULIMA Naprawa nawierzchni drogi asfaltowej na ul. Szosa Bajtkowska Pełna treść interpelacji POBIERZ
47 16.10.2019 PIOTR SŁOMKOWSKI Zainstalowanie monitoringu i oświetlenia na terenie Szkoły podstawowej w Woszczelach Pełna treść interpelacji POBIERZ
48 31.10.2019 TADEUSZ FATKOWSKI Podsypanie pobocza w Mrozach Wielkich Pełna treść interpelacji POBIERZ
49 31.10.2019 BOGUSŁAW SADOWSKI Przysypanie dziur na drodze gminnej w Oraczach Pełna treść interpelacji POBIERZ
50 31.10.2019 KAROL BURACZEWSKI Uporządkowanie terenu gminnego oraz ponowne skierowanie wniosku Sołtysa Chruściele pod obrady Komisji Rady Gminy  ds. Rolnictwa Pełna treść interpelacji

POBIERZ

POBIERZ

 

51 15.11.2019 RYSZARD WOŁYNIEC Wycięcie drzew na działce gminnej w Reglu Pełna treść interpelacji POBIERZ
52 15.11.2019 RYSZARD WOŁYNIEC Połączenie działek w celu powiększenia placu przy świetlicy wiejskiej Pełna treść interpelacji POBIERZ
53 27.11.2019 ANDRZEJ SULIMA

Usunięcie karczy Niekrasze Pełna treść interpelacji

POBIERZ
54 27.11.2019 ANDRZEJ SULIMA Naprawa oświetlenia ulicznego Bajtkowo Pełna treść interpelacji POBIERZ
55 27.11.2019 ANDRZEJ SULIMA Wycięcie drzewa w miejscowości Suczki Pełna treść interpelacji

POBIERZ

POBIERZ

56 29.11.2019 ANDRZEJ SULIMA Synchronizacja zapalania oświetlenia drogowego Pełna treść interpelacji POBIERZ
57 17.12.2019 TADEUSZ FATKOWSKI Informacja na temat "rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Pełna treść interpelacji Informacja przedstawiona na sesji Rady Gminy
58 17.12.2019 TADEUSZ FATKOWSKI Program realizacji tzw. wodociągowania i kanalizowania gminy Ełk Pełna treść interpelacji

POBIERZ

POBIERZ

59 30.12.2019 ANDRZEJ SULIMA Mapa miejscowości Mostołty Pełna treść interpelacji POBIERZ
60 30.12.2019 RYSZARD WOŁYNIEC Wytyczenie działki gminnej Pełna treść interpelacji POBIERZ
      2020r.  
1 31.01.2020 TADEUSZ FATKOWSKI Gazyfikacja gminy Ełk / przedstawienie programu imprez sportowych Pełna treść interpelacji POBIERZ
2 31.01.2020 BOGDAN JURCZYK Likwidacja uskoku na chodniku przy przejściu dla pieszych w Chełchach Pełna treść interpelacji POBIERZ
3 31.01.2020 TRUSZKOWSKA ELŻBIETA Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ełk Pełna treść interpelacji POBIERZ
4 24.02.2020 ANDRZEJ SULIMA Uszkodzenie hydrantu Pełna treść interpelacji POBIERZ
5 03.04.2020 ANDRZEJ SULIMA Przywrócenie linii autobusowej Pełna treść interpelacji POBIERZ
6 07.04.2020 ANDRZEJ SULIMA Przedłużenie linii autobusowej Pełna treść interpelacji POBIERZ
7 24.04.2020 RYSZARD WOŁYNIEC Ogrodzenie boiska w Kałęczynach Pełna treść interpelacji POBIERZ
8 30.04.2020 BEATA LISOWSKA Stworzenie nowej grupy taryfowej z odpady Pełna treść interpelacji POBIERZ
9 30.04.2020 PIOTR SŁOMKOWSKI

Montaż oznakowania w miejscowości Woszczele Pełna treść interpelacji

POBIERZ

10 30.04.2020 RYSZARD WOŁYNIEC Przestawienie znaku informacyjnego w Reglu Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
11 30.04.2020 RYSZARD WOŁYNIEC Oczyszczenie działki gminnej  Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
12 30.04.2020 MIROSŁAW RADYWONIUK Zmniejszenie nośności drogi gminnej w Nowej Wsi Ełckiej  Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
13 30.04.2020 BOGDAN JURCZYK Zmiana umiejscowienia znaku drogowego z nazwą miejscowości Chełchy  Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
14 14.05.2020 ANDRZEJ SULIMA Świadczenia zdrowotne/gminna przychodnia zdrowia Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
15 19.05.2020 ANDRZEJ SULIMA Uszkodzony hydrant w miejscowości Borki Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
16 19.05.2020 ANDRZEJ SULIMA Wycięcie suchych drzew przed miejscowością Białojany Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
17 14.05.2020 ANDRZEJ SULIMA Informacje dot. świadczeń zdrowotnych  Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
18 29.05.2020 DARIUSZ KORDYŚ Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rożyńsk  Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
19 15.06.2020 PIOTR SŁOMKOWSKI Uporządkowanie działki w Woszczelach; wykonanie przejścia dla pieszych; wykonanie oznakowania poziomego Pełna treść interpelacji/zapytania

POBIERZ

POBIERZ

20 15.06.2020 KAZIMIERZ BRATEK Uruchomienie linii MPK na trasie Rymki-Ruska Wieś-Ełk Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
21 15.06.2020 TADEUSZ FATKOWSKI Przedstawienie wysokości wszystkich dopłat do oświaty Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
22 19.06.2020 ANDRZEJ SULIMA Informacja na temat Naczelnika Wydziału , Kultury, Promocji i Sportu Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
23 22.06.2020 ANDRZEJ SULIMA Koszt utrzymania Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
24 29.06.2020 ANDRZEJ SULIMA Informacje na temat Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
25 29.06.2020 ANDRZEJ SULIMA Informacje na temat Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
26 29.06.2020 ANDRZEJ SULIMA Terminarz zadań Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
27 30.06.2020 TADEUSZ FATKOWSKI Koszt wywozu śmieci Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
28 28.08.2020 BOGDAN JURCZYK Barszcz sosnowskiego - likwidacja i zapobieganie Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
29 04.09.2020 KAZIMIERZ BRATEK Informacja dotycząca schroniska w Radysach Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
30 11.09.2020 ANDRZEJ SULIMA Naprawa nawierzchni drogi numer 505 w miejscowości NWE Szosa Bajtkowska Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
31 11.09.2020 ANDRZEJ SULIMA Montaż progu zwalniającego w miejscowości NWE Szosa Bajtkowska Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
32 21.09.2020 TADEUSZ FATKOWSKI Informacja dot. wydanych zezwoleń budowlanych w miejscowościach podlegających do obwodu szkolnego w Mrozach Wielkich Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
33 22.09.2020 ANDRZEJ SULIMA Dot. ujęcia w ramach przebudowy dróg gminnych z FDS drogi gminnej 177025N,667, 177026N i 177097N Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
34 25.09.2020 BOGDAN JURCZYK Montaż tablic kierunkowych z numerami budynków w sołectwie Chełchy - Czaple Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
35 18.12.2020 BEATA LISOWSKA ul. Wyszyńskiego - informacja o drożności ulicy przejazdowej Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
      2021 r.  
1 29.01.2021 KAZIMIERZ BRATEK Informacja dotycząca wykluczeń z nauki zdalnej Pełna treść interpelacji/zapytania POBIERZ
2 26.03.2021 ANDRZEJ SULIMA

Informacja dot. umowy o dofinansowanie na inwestycję "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska-Chrzanowo"

Pełna treść interpelacji/zapytania

POBIERZ
3 31.03.2021 KAZIMIERZ BRATEK

Uruchomienie kursu autobusowego na trasie Ełk-Ruska Wieś-Rymki-Ełk

Pełna treść interpelacji/zapytania

POBIERZ
4 19.04.2021 ANDRZEJ SULIMA

Informacja dot. nakładów finansowych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska-Chrzanowo

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
5 26.04.2021 TADEUSZ FATKOWSKI

Dot. wywozu odpadów komunalnych

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
6 30.04.2021 ANDRZEJ SULIMA

Informacja dot. koszenia terenów gminnych w 2020 r.

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
7 30.04.2021 ANDRZEJ SULIMA

Informacja dot. utrzymania zimowego dróg gminnych

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
8 30.04.2021 ANDRZEJ SULIMA

Informacja dot. wydatków finansowych poniesionych przez Gminę Ełk na realizację zadania - budowa kanalizacji sanitarnej Siedliska - Chrzanowo

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
9 19.05.2021 ANDRZEJ SULIMA

Informacja dot. Gminnej Przychodni Zdrowia


Pełna treść interpelacji/zapytania

POBIERZ
10 28.05.2021 ANDRZEJ SULIMA

Pytanie dotyczące zasadności i gospodarności działania związanego z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie zadania na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Siedliska - Chrzanowo


Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
11 04.06.2021 DARIUSZ KORDYŚ

Remont budynku gospodarczego położonego w Rożyńsku

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
12 22.06.2021 ANDRZEJ SULIMA

Informacja dot. Wydziału Kultury, Promocji i Sportu

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
13 02.07.2021 ANDRZEJ SULIMA

Pytanie dot. Gminnej Przychodni Zdrowia

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
14 06.07.2021 ANDRZEJ SULIMA

Pytanie dot. Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
15 05.08.2021 ANDRZEJ SULIMA

Wycinka krzewów na drodze 177021N

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
16 05.08.2021 ANDRZEJ SULIMA

Ustawienie znaku droga bez przejazdu w miejscowości Rymki

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
17 05.08.2021 ANDRZEJ SULIMA

Wycinka suchych drzew w miejscowości Zdedy

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
18 31.08.2021 KAZIMIERZ BRATEK

Przebieg światłowodu oraz budowa linii przesyłu gazu.

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
19 30.09.2021 ANDRZEJ KISIEL

 Ubytki w drodze gminnej w miejscowości Lega. Przejezdność drogi

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
20 30.09.2021 BOGUSŁAW SADOWSKI

 Próg zwalniający w miejscowości Oracze

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
21 30.09.2021 KAZIMIERZ BRATEK

Droga Mołdzie - Ruska Wieś

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
22 29.10.2021 KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH GMINY EŁK

Zabezpieczenie hipoteczne na majątku gminnym

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
23 26.11.2021 BOGUSŁAW SADOWSKI

Dodatkowy przystanek MZK w Oraczach

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
      2022r.  
1 28.01.2022 RYSZARD WOŁYNIEC

Naprawa drogi nr 31 w Kałęczynach

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
2 25.02.2022 KAZIMIERZ BRATEK

Wycinka drzew przez Parafię Rzymsko-Katolicką w obrębie cmentarza

Pełna treść interpelacji/zapytania
POBIERZ
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2018-12-27 10:02:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-03-16 12:51:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306