Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Ełk
Herb Urząd Gminy Ełk

Środa 22.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Gmina Ełk, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku.

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 800 000,00

 I kwartał 2017 roku

2

Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk-Szeligi-Buczki
I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) wraz z aktualizacją dokumentacji

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 885 059,86

I kwartał 2017 roku

3

Rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Buczki
(nowe działki)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

202 399,00

I kwartał 2017 roku

4

Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w miejscowości Zdunki

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

180 000,00

I kwartał 2017 roku

5

Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w miejscowości Oracze

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

180 000,00

I kwartał 2017 roku

6

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

513 000,00

I kwartał 2017 roku

7

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400 000,00

I kwartał 2017 roku

8

Przebudowa ulicy Kopernika
w Stradunach z parkingiem wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

450 000,00

I kwartał 2017 roku

9

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16
do miejscowości Talusy Osada –  I etap

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

500 000,00

I kwartał 2017 roku

10

Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Ełcka wraz z ulicą Ełcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 534 071,00

I kwartał 2017 roku

11

Przebudowa drogi gminnej
nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Ełk

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 252 239,00

I kwartał 2017 roku

12

Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostołty 11

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

172 000,00

I kwartał 2017 roku

14

Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa – Projekt „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”

Dostawy/Usługi

Przetarg nieograniczony

1 139 906,00

I kwartał 2017 roku

15

Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk – Szeligi – Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 760 611,89

I kwartał 2017 roku

16

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczki (nowe działki)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

487 730,00

I kwartał 2017 roku

17

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

356 944,78

I kwartał 2017 roku

18

Doposażenie szkół pracowni przyrodniczych i matematycznych

w ramach projektu TIK-TAK Nowoczesna Bezpieczna Szkoła dla uczniów

Usługa/Dostawa

Przetarg nieograniczony

217 795,78

I kwartał 2017 roku

19

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w ramach projektu TIK-TAK Nowoczesna Bezpieczna Szkoła dla uczniów

Usługa/Dostawa

Przetarg nieograniczony

876 564,60

I kwartał 2017 roku

20

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach projektu TIK-TAK Nowoczesna Bezpieczna Szkoła dla uczniów

Usługa

Przetarg nieograniczony

204 598,00

I kwartał 2017 roku

21

Organizacja zajęć warsztatowych w ramach projektu TIK-TAK Nowoczesna Bezpieczna Szkoła dla uczniów

Usługa

Przetarg nieograniczony

899 680,52

I kwartał 2017 roku

22

Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu TIK-TAK Nowoczesna Bezpieczna Szkoła dla uczniów

Usługa

Przetarg nieograniczony

281 126,00

I kwartał 2017 roku

23

Zakup kruszywa na potrzeby Urzędu Gminy w Ełku

Dostawa

Przetarg nieograniczony

500 000,00

I kwartał 2017 roku

24

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

260 000,00

I kwartał 2017 roku

25

Budowa chodników, zatok
i placów z kostki brukowej  

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

643 088,56

I kwartał 2017 roku

26

Usługi projektowe na potrzeby UG Ełk

Usługa

Przetarg nieograniczony

209 000,00

I kwartał 2017 roku

27

Zakup samochodów strażackich

Dostawa

Przetarg nieograniczony

195 000,00

I kwartał 2017 roku

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Piotrowska
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2017-01-20 14:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2017-01-20 14:15:09)
 
 
ilość odwiedzin: 2257777

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X