☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowe informacje o GOPS

                  

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                         

ul. T. Kościuszki 28A                                                                                
19-300 Ełk

NIP 848-16-43-855

REGON 790277132


tel.  87 619-45-51
fax. 87 619-45-52

strona internetowa http://www.gops.elk.pl  

oraz http://www.projekty.gops.elk.pl/

adres e-mail: gops-elk@elknet.pl

                             

Forma prawna:  GMINNA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Własność: WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj działalności: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

STATUT GOPS - pobierz (zatwierdzony uchwałą  Nr LIII/412/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY - pobierzzatwierdzony zarządzeniem nr 128/2015 Wójta Gminy Ełk z dnia 27 maja 2015r.

Zmiany Regulaminu:

- Zarządzenie  Nr 4/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z dnia 18 stycznia 2017 r.

- Zarządzenie  Nr 6/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenia Kierownika GOPS:

Zarządzenie nr 9/2017 - z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 11/2017 z dn. 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym GOPS

Zarządzenie Nr 12/2018 z dn. 25 czerwca 2018 r.  w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym

 

Ogólne dane o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku powstał w roku 1990. Został powołany Uchwałą Nr X/49/90 Gminnej Rady Narodowej  w Ełku z dnia 26 kwietnia 1990r. jako jednostka budżetowa podporządkowana Gminnej Radzie Narodowej.

W dniu 28 marca 1991r. Uchwałą Nr  VIII/36/91 nadany został pierwszy Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i jednocześnie udzielono Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

Obecnie w skład Ośrodka wchodzą:

 • kierownik – 1 etat     

I. DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 • główny księgowy – 1 etat 

II. DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

A) SEKCJA ŚWIADCZEŃ

 •  starszy specjalista pracy socjalnej – 3 etaty
 •  specjalista pracy socjalnej – 2 etaty 
 •  starszy pracownik socjalny  – 1 etat 

B)        aspirant pracy socjalnej – 1 etat 

C) SEKCJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 • opiekun w ośrodku pomocy społecznej – 2 ½ etatu

III. ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ

 • starszy asystent rodziny – 2 etaty 

IV. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

A) SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 • starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych – 2 etaty
 • inspektor ds. świadczenia wychowawczego – 1 etat
 • starszy referent ds. świadczenia wychowawczego – 1 etat

B) SEKCJA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • starszy inspektor – 1 etat /prowadzi jednocześnie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych/

V. SEKCJA DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH

 • inspektor ds. organizacyjno-kadrowych – 1 etat
 • podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych i księgowości budżetowej – 1 etat
 • informatyk – umowa zlecenie
 • specjalista bhp – umowa zlecenie
 • sprzątaczka – umowa zlecenie

Skład osobowy przedstawia się następująco:

1. Adam Ostrowski –  kierownik jednostki od 01.09.2005r. w GOPS  Ełk.
    
tel.  87 619 45 75

2. Sławomira Emma Klimach -  główny księgowy, od 01.02.2005r. w  GOPS.
   
 tel. 87 619 45 74

3. Ewa Borkowska – starszy specjalista pracy socjalnej. II stopień specjalizacji w zawodzie   
                                    pracownika socjalnego, od 02.01.2002r. w GOPS. 
    tel. 87 619 45 77                                

4. Barbara Micewicz –  starszy specjalista pracy socjalnej. II stopień specjalizacji 
                                         w zawodzie pracownika socjalnego, od 02.05.1990r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 79                                                   

5. Marzanna  Ratyńska – starszy specjalista pracy  socjalnej. II stopień  specjalizacji
                                            w zawodzie  pracownika socjalnego, od 01.09.1999r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 80

6. Barbara Jagoda Danilewicz- specjalista pracy socjalnej, od 01.07.2020r. w GOPS.

   tel. 87 619 45 73

7. Marta Waszkiewicz – specjalista pracy socjalnej, I stopień specjalizacji w zawodzie 
                                          pracownika socjalnego, od 01.06.2007r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 78

8. Paweł Świderski – starszy pracownik socjalny, od 01.01.2013 w GOPS.

    tel. 87 619 45 76

9. Wojciech Kozłowski – starszy inspektor, od 01.07.2020 r. w GOPS. 

 tel. 87 619 45 85

10. Marta Niewiarowska –  starszy  inspektor w dziale świadczeń  rodzinnych i FA, 
                                                 od 01.02.2008 r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 83    

11. Mariusz Hanulak - starszy inspektor w dziale świadczeń rodzinnych i FA,
                                        od  01.10.2015 r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 84  

12. Anna Sitkowska – inspektor ds. świadczenia wychowawczego, od 01.05.2016r. w GOPS.
   
 tel. 87 619 45 84

13. Dawid Łojewski – inspektor ds. świadczenia wychowawczego, od 01.04.2016r.
                                      w GOPS.
    tel. 87 619 45 84

14. Monika Gąsiewska c. Ryszarda – starszy asystent rodziny, od 01.06.2012r.w GOPS.
    
   tel. 87 619 45 82   

15. Marlena Kołnacka – starszy asystent rodziny, od 10.09.2012r.w GOPS.
   
   tel. 87 619 45 82

16. Monika Gąsiewska c. Kazimierza – aspirant pracy socjalnej, od 01.01.2013r.w GOPS.
   tel. 87 619 45 51

17. Ewelina Świderska – inspektor ds. organizacyjno-kadrowych, od 01.01.2013r. w GOPS.
   tel. 87 619 45 51

18. Joanna Baluta - podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych i księgowości budżetowej,
                                  od 01.07.2017r. w GOPS.
   tel. 87 619 45 51

Rejon I - obsługuje st. specjalista pracy socjalnej – Barbara Micewicz

Do rejonu należą miejscowości: Chełchy,  Buczki, Szeligi, Czaple, Sędki, Przykopka, Lega, Niekrasze, Śniepie, Karbowskie.

Rejon II – obsługuje pracownik socjalny – Barbara Danilewicz

Do rejonu należą miejscowości: ul. Zamkowa w Ełku, Chruściele, Szarejki, Mostołty, Rostki Bajtkowskie, Pistki,  Mąki,  Mącze, Tracze, Rękusy, Zdedy, Białojany, Rymki, Suczki, Bajtkowo, Ciernie, Miluki, Płociczno, Suczki, Barany, Maleczewo.

Rejon III - obsługuje st. specjalista pracy socjalnej – Ewa Borkowska

Do rejonu należą miejscowości: Woszczele, Siedliska, Małkinie, Chrzanowo, Judziki, Bienie, Lepaki Małe, Lepaki Wielkie, Różyńsk, Guzki, Mołdzie, Konieczki, Bartosze, Lipinka, Malinówka Mała, Malinówka Duża, Buniaki, Talusy, Ruska Wieś.

 Rejon IV - obsługuje st. specjalista pracy socjalnej – Marzanna Ratyńska

Do rejonu należą miejscowości: Nowa Wieś Ełcka.

Rejon V – obsługuje specjalista pracy socjalnej - Marta Waszkiewicz

Do rejonu  należą miejscowości: Wityny, Oracze, Rydzewo, Chojniak, Janisze, Przytuły, Piaski, Sajzy, Krokocie, Straduny, Zdunki.

 Rejon VI - obsługuje st. pracownik socjalny - Paweł Świderski

Do rejonu należą miejscowości: Mrozy, Regielnica, Regiel, Koziki, Kałęczyny, Giże, Brodowo, Sordachy, Bobry, Borecki Dwór, Borki, Sikory Ostrokolskie.

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ełk na lata 2011-2016 za 2013 rok.

Raport o stanie realizacji  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Ełk na lata 2006-2016

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r.

Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na  lata 2011-2016

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2014 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r.

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2015 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji programu rządowego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA na lata 2014-2020 za okres od 1.01.2014r  do 31.12.2016r

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z wykonania zadań własnych i zleconych za 2016 r.

Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r.

Sprawozdanie z z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 za 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Ełku za 2017

S P R A W O Z D A N I E z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z wykonania zadań własnych i zleconych za 2019 r.

 

Wytworzył:
Adam Ostrowski
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2013-07-17 08:10:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2020-08-31 10:02:40)
 
 
liczba odwiedzin: 3781309

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X