☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Środa 20.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Zajęcie pasa drogowego:

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego
  2. Kopia decyzji na lokalizację urządzenia/zjazdu w pasie drogowym

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2, stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji.

Podstawa : art. 20 pkt. 8, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), Uchwały Nr XXXVIII/281/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maź. poz. 454 z 2017 r.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2096.),

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są naliczane zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/281/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2016r.

Opłatę należy wpłacić na indywidualny rachunek Urzędu Gminy w Ełku zamieszczony w decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Olsztynie  za pośrednictwem Wójta Gminy w Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2096. ze zm.),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),

- Uchwały Nr XXXVIII/281/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maź. poz. 454 z 2017 r.).

Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
  2. Kopia decyzji na lokalizację urządzenia/zjazdu w pasie drogowym

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2, stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji.

Podstawa : art. 20 pkt. 8, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), Uchwały Nr XXXVIII/281/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maź. poz. 454 z 2017 r.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2096.),

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są naliczane zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/281/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2016r

Opłatę należy wpłacić na indywidualny rachunek Urzędu Gminy w Ełku zamieszczony w decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Olsztynie  za pośrednictwem Wójta Gminy w Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2096. ze zm.),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),

- Uchwały Nr XXXVIII/281/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maź. poz. 454 z 2017 r.).

Wytworzył:
Mateusz Wasilewski
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2013-03-13 09:33:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2019-03-19 10:16:36)
 
 
liczba odwiedzin: 3936700

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X