☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Środa 20.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz danych o dokumentacji zawierającej informacje o środowisku i jego ochronie

2012 r.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

1/2012

2

Rodzaj dokumentu

wniosek

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania isn. budynku hotelowego na budynek mieszkalny wielorodzinny

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk, obręb Chełchy

7

Znak sprawy

IPP.6730.08.2012

8

Dokument wytworzył

Tadeusz i Łucja Oblacewicz

9

Data dokumentu

18.01.2012

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

18.01.2012

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 
     

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

1.1/2012

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania isn. budynku hotelowego na budynek mieszkalny wielorodzinny

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk, obręb Chełchy

7

Znak sprawy

IPP.6730.08.2012

8

Dokument wytworzył

Mirosław Zajkowski

9

Data dokumentu

24.02.2012

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

24.02.2012

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

24.01.2012

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 r. -2010 r.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

1/2011

2

Rodzaj dokumentu

wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

przebudowa drogi dojazdowej do Nadlesnictwa Ełk w Mrozach Wielkich, zjazdów na drogi leśne i do posesji oraz budowie parkingów przy Nadleśnictwie Ełk

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Mrozy Wielkie

7

Znak sprawy

IPP.6733.9.2011

8

Dokument wytworzył/a

Nadleśnictwo Ełk

9

Data dokumentu

9.06.2011

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

18.08.2011

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

     

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

1.1/2011

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

przebudowa drogi dojazdowej do Nadlesnictwa Ełk w Mrozach Wielkich, zjazdów na drogi leśne i do posesji oraz budowie parkingów przy Nadleśnictwie Ełk

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Mrozy Wielkie

7

Znak sprawy

IPP.6733.9.2011

8

Dokument wytworzył

urbanista Robert Jaworski

9

Data dokumentu

28.11.2011

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

28.11.2011

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

28.11.2011

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

1/2010

2

Rodzaj dokumentu

wniosek

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu, zbiorników i budynków towarzyszących, z parkingami obsługującymi inwestycję oraz infrastrukturą oświetleniową i ogrodzeniem oraz zbiornikiem przeciwpożarowym

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Straduny

7

Znak sprawy

PP.7331/45/2010

8

Dokument wytworzył

Bio Alians Straduny sp. z o.o.

9

Data dokumentu

18.01.2012

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

16.03.2010

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

1.1/2010

2

Rodzaj dokumentu

decyzja 135/2011

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu, zbiorników i budynków towarzyszących, z parkingami obsługującymi inwestycję oraz infrastrukturą oświetleniową i ogrodzeniem oraz zbiornikiem przeciwpożarowym

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Straduny

7

Znak sprawy

PP7331/45/2010

8

Dokument wytworzył

Robert Jaworski - urbanista

9

Data dokumentu

20.09.2011

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

20.09.2011

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.09.2011

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

1.2/2010

2

Rodzaj dokumentu

decyzja 206/2011

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu, zbiorników i budynków towarzyszących, z parkingami obsługującymi inwestycję oraz infrastrukturą oświetleniową i ogrodzeniem oraz zbiornikiem przeciwpożarowym

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Straduny

7

Znak sprawy

PP7331/45/2010

8

Dokument wytworzył

Robert Jaworski - urbanista

9

Data dokumentu

19.12.2011

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

19.12.2011

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2010, 1.1/2010

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

19.12.2011

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

1.3/2010

2

Rodzaj dokumentu

decyzja 51/2012

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu, zbiorników i budynków towarzyszących, z parkingami obsługującymi inwestycję oraz infrastrukturą oświetleniową i ogrodzeniem oraz zbiornikiem przeciwpożarowym

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Straduny

7

Znak sprawy

PP7331/45/2010

8

Dokument wytworzył

Robert Jaworski - urbanista

9

Data dokumentu

22.03.2012

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

22.03.2012

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2010, 1.1/2010, 1.2/2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

22.03.2012

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

2/2010

2

Rodzaj dokumentu

wniosek

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: budowa dwóch siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Bajtkowo

7

Znak sprawy

PP.7331/162/2010

8

Dokument wytworzył

W.A.G Andrzej Walter&Jan Gróndwald sp. jawna

9

Data dokumentu

13.08.2010

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

2.1/2010

2

Rodzaj dokumentu

postanowienie

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

zawieszenie postępowania

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: budowa dwóch siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Bajtkowo

7

Znak sprawy

PP.7331/162/2010

8

Dokument wytworzył

Mirosław Zajkowski

9

Data dokumentu

05.05.2011

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

05.05.2011

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

05.05.2011

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

2.2/2010

2

Rodzaj dokumentu

postanowienie

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Odwieszenie postępowania

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: budowa dwóch siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Bajtkowo

7

Znak sprawy

PP.7331/162/2010

8

Dokument wytworzył

Mirosław Zajkowski

9

Data dokumentu

01.09.2011

10

Dokument zatwierdził

Wójyt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

01.09.2011

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

2.3/2010

2

Rodzaj dokumentu

decyzja 141/2011

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: budowa dwóch siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Bajtkowo

7

Znak sprawy

PP.7331/162/2010

8

Dokument wytworzył

Jerzy W. Talaga - urbanista

9

Data dokumentu

29.09.2011

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

29.09.2011

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

2.4/2010

2

Rodzaj dokumentu

wniosek

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

przepisanie warunków zabudowy: budowa dwóch siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Bajtkowo

7

Znak sprawy

PP.7331/162/2010

8

Dokument wytworzył

SPEED WIND sp. z o.o.

9

Data dokumentu

06.11.2011

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

08.11.2011

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

2.5/2010

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

przepisanie warunków zabudowy: budowa dwóch siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Bajtkowo

7

Znak sprawy

PP.7331/162/2010

8

Dokument wytworzył

Mirosław Zajkowski

9

Data dokumentu

08.11.2011

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

08.11.2011

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

2/2011

2

Rodzaj dokumentu

wniosek

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: budowa czterech siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Bajtkowo

7

Znak sprawy

PP.7331/26/2011

8

Dokument wytworzył

W.A.G Andrzej Walter&Jan Gróndwald

9

Data dokumentu

 

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

2.1/2011

2

Rodzaj dokumentu

decyzja 13/2011

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

ustalenie warunków zabudowy: budowa czterech siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Bajtkowo

7

Znak sprawy

PP.7331/26/2011

8

Dokument wytworzył

Jerzy W.Talaga - urbanista

9

Data dokumentu

18.03.2011

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

18.03.2011

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

18.03.2011

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

2.2/2011

2

Rodzaj dokumentu

decyzja 

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

przepisanie warunków zabudowy: budowa czterech siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Bajtkowo

7

Znak sprawy

PP.7331/26/2011

8

Dokument wytworzył

SPEED WIND sp. z o.o.

9

Data dokumentu

 

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

2.3/2011

2

Rodzaj dokumentu

decyzja 

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

przepisanie warunków zabudowy: budowa czterech siłowni wiatrowych o mocy 2,3 MW każda

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Bajtkowo

7

Znak sprawy

PP.7331/26/2011

8

Dokument wytworzył

Mirosław Zajkowski

9

Data dokumentu

06.04.2011

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

06.04.2011

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

06.04.2011

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

 

2009 r. 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

1/2009

2

Rodzaj dokumentu

wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy w zakresie wytłaczania profili dla budownictwa, produkcji stolarki okiennej.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Maleczewo

7

Znak sprawy

PP.7331/35/2009

8

Dokument wytworzył/a

Agata Gławdel

9

Data dokumentu

27.02.2009

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

4.03.2009

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

     

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

1.1/2009

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy w zakresie wytłaczania profili dla budownictwa, produkcji stolarki okiennej.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Maleczewo

7

Znak sprawy

PP.7331/35/2009

8

Dokument wytworzył

urbanista Mirosław Snarski

9

Data dokumentu

1.12.2009

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Ełk

11

Data zatwierdzenia dokumentu

1.12.2009

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

1.12.2009

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

  

L.p.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ rok

2/2009

2

Rodzaj dokumentu

wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

 

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis przedmiotowy dokumentu

budowa farmy wiatrowej

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

powiat ełcki, gmina Ełk,           obręb Bajtkowo, Borki, Śniepie

7

Znak sprawy

PP.7331/105/2009

8

Dokument wytworzył/a

W.A.G Andrzej Walter & Jan Grónwald

9

Data dokumentu

17.06.2009

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Ełk

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http:bip.elk.gmina.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie dotyczy

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.06.2009

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

brak

18

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Mirosław Zajkowski
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2012-03-21 09:44:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2012-03-26 11:09:22)

 
 
liczba odwiedzin: 3936713

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X